VIEW ONLINE arrow1
11 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν θες να αποκτήσεις ένα χαρακτηριστικό, να ενεργείς σαν να έχεις ήδη αυτό το χαρακτηριστικό.
William James
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το νέο έντυπο Α100 για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας
• Δημόσιοι υπάλληλοι - Όλες οι νέες άδειες σύμφωνα με τους ν. 4808/2021 και 4830/2021
• Επικύρωση εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς - Όλη η διαδικασία
• On line σεμινάριο: «myDATA» - Γενικά πρακτικά θέματα και ειδικά θέματα τουριστικών γραφείων
Άλλες ειδήσεις
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας και κατάργησης υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2021 το οποίο με την υπάρχουσα ηλεκτρονική πληροφόρηση είναι περιττό
• Χρ. Σταϊκούρας: Σημεία επί της τροπολογίας-προσθήκης του Υπ. Οικονομικών για τα προγράμματα Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2
• ΔΙ.Μ.Ε.Α.: Έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας και για μη τήρηση των μέτρων κατά του COVID-19
• Κτηματολόγιο: Παράταση συλλογής δηλώσεων σε Κυκλάδες και Ρέθυμνο
• Η απασχόληση τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με το «ΕΡΓΑΝΗ»
• ΟΑΕΔ - Κλειστό για το κοινό λόγω μεταστέγασης το ΚΠΑ2 Δάφνης
• ΣτΕ 1368/2021 - Στο μέτρο περικοπής αποδοχών και επιδομάτων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων εμπίπτει και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής
• Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Δικαστική διεκδίκηση αξιώσεων σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα με τον Προϋπολογισμό 2022
• Γ. Στασινός - ΤΕΕ: «Αδύνατον ακόμη και με απευθείας αναθέσεις να υλοποιηθούν σε λιγότερο από 1 χρόνο τα αντιπλημμυρικά έργα»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
32256 ΕΞ 15-09-2021
Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς - 32256 ΕΞ 15-09-2021
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ. 19379/08-10-2021
Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν. 4830/2021 - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων - ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ. 19379/08-10-2021
Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων - Νόμοι 4808/2021 και 4830/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1222/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β’ 4241) - Α.1222/2021
Δ.15/Γ/77066/11-10-2021
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021 (Α’160) και άλλες διατάξεις - Δ.15/Γ/77066/11-10-2021
Χορήγηση παροχών σε χρήμα - Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ. Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4826/2021
Α.1227/2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρασκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021 - Α.1227/2021
Ε/369/8.10.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου» (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση. - Ε/369/8.10.2021
Δ3(α) 57476/8-10-2021
Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιουλίου 2021 - Δ3(α) 57476/8-10-2021
12
Oct
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή αίτησης επιχορήγησης επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πάρκων αναψυχής και διάφορων ψυχαγωγικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. (Προσοχή: έως 12.10.2021 και ώρα 17:00)
περισσότερα
13
Oct
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
10oς 2021 1,7% 2,2% Οκτωβρίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021
9oς 2021 1,4% 1,9% Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021
8oς 2021 1,1% 1,4% Αυγούστου 2020 - Ιουλίου 2021
7oς 2021 0,8% 1,0% Ιουλίου 2020 - Ιουνίου 2021
6oς 2021 0,1% 0,1% Ιουνίου 2020 - Μαΐου 2021
Περισσότερα
Webinars κόμβου
14
October
 
Πλατφόρμα «myDATA» : Γενικά πρακτικά θέματα και Ειδικά θέματα Τουριστικών γραφείων
11
November
 
Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού
18
November
 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ – Σ.Α.Δ.Φ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©