Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

8 - 10 - 2021
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 50.00
Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών
ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Στις 640 σελίδες του περιέχει κατ’ αρχάς τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις και νόμους που καθορίζουν το πλέγμα που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρείες στην Ελλάδα σήμερα, με ερμηνεία κατ’ άρθρο τους.
Συνοπτικά, τον Ν.4548/18, με ισχύ από 1.1.2019 ο οποίος σε λιγότερο από δύο χρόνια από έναρξης της ισχύος του έχει ήδη τροποποιηθεί με οκτώ (8) νόμους (Ν.4587/30.1.2019, Ν.4601/9.3.2019, Ν.4609/3.5.2019, Ν.4635/30.10.2019, Ν.4712/29.7.2020, Ν.4714/31.7.2020, Ν.4796/17.4.21 και Ν.4811/26.6.2021). Στην συνέχεια, τον Ν.4706/20 περί ευθύνης μελών Δ.Σ., όπως και αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4722/15.9.2020 και ο Ν.4635/19 περί λειτουργίας του ΓΕΜΗ, όπως τροποποιήθηκε τέσσερις φορές με τους Ν.4782/9.3.2021, Ν.4796/17.4.2021, 4801/24.5.2021 και Ν.4821/31.7.2021. Τον Ν.4441/16 περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τον Ν.4712/20. Τέλος, τον βασικό νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα Ν.4308/14 που και αυτός έχει τροποποιηθεί οκτώ (8) φορές μέχρι σήμερα με τους Ν.4316/24.12.14, Ν.4337/17.10.2015, Ν.4410/3.8.2016, Ν.4446/22.12.2016, Ν.4472/19.5.2017, Ν.4448/1.8.2017, Ν.4646/12.12.2019 με τελευταίο τον Ν.4818/18.7.21). Περιλήφθηκαν επίσης οι αναλυτικοί ορισμοί των όρων του (όπως προήλθαν από τα Δ.Λ.Π.), Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λεπτομερές Σχέδιο Λογαριασμών και η σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Για ευκολία χρήσης ανεγράφησαν οι ημερομηνίες ισχύος κάθε νόμου).

Επιπλέον, λόγω του ότι ο Κ.Ν.2190 έχει ναι μεν καταργηθεί αλλά αναφέρεται πολλές φορές στον Ν.4548, προστέθηκε ένας λεπτομερής πίνακας (150 σελίδων) αντιστοίχισης διατάξεων μεταξύ των δύο νόμων

Περιέχει επιπλέον Πρότυπο Καταστατικό Σύστασης Α.Ε. και ένα εξαιρετικό σχέδιο – υπόδειγμα Έκθεσης Διαχειρίσεως Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:


Είναι απαραίτητο για τα λογιστήρια των εταιρειών Α.Ε., κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο που διαθέτει στο πελατολόγιο του και εξυπηρετεί Ανώνυμες Εταιρείες (διπλογραφικά), ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές και δικηγόρους εταιρειών

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Δίνει συγκεντρωμένα και αναλυτικά όλο το πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.

Ξεκαθαρίζει κρίσιμα θέματα, ιδίως αυτά που προκύπτουν από την σύγχυση με τον ΚΝ.2190.

Διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορισμών, διαδικασιών και τρόπου αντιμετώπισης τυχόν φορολογικών προβλημάτων και αποφυγής διοικητικών προστίμων.

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.

Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.

Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

Τιμή 47.00
Οδηγός θεμελίωσης & υπολογισμού σύνταξης
Το έργο «Οδηγός θεμελίωσης & υπολογισμού σύνταξης» αποτελεί συνοπτική αποτύπωση των συνταξιοδοτικών διατάξεων και των διατάξεων υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων. Η ύλη του ταξινομείται συστηματικά - θεματικά σε τέσσερα Κεφάλαια, το αντικείμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δαιδαλώδους ύλης των συνταξιοδοτικών διατάξεων θεμελίωσης και υπολογισμού, περιλαμβάνοντας όλες τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. Ν 4387/2016 και 4670/2020). Στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται:

• οι βασικές έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών διατάξεων
• οι προϋποθέσεις χορήγησης κύριας και επικουρικής σύνταξης, παλαιών και νέων ασφαλισμένων, ανάλογα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο (αναπηρία, εργατικό ατύχημα, γήρας και θάνατος)
• θέματα που σχετίζονται με την απονομή των συντάξεων και ειδικότερα η νομοθεσία που αφορά στη διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, στην προαιρετική ασφάλιση, στους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης και στην απασχόληση συνταξιούχων
• ο τρόπος υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων και παρουσιάζεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων με αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής τους Το έργο περιλαμβάνει επίσης:
- πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους περισσότερους φορείς
- συγκεντρωτικούς πίνακες που αφορούν στις διατάξεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
- πίνακες που σχετίζονται με τον υπολογισμό των συντάξεων

Αυτός ο πρακτικός οδηγός αποτελεί μία εύχρηστη και ενημερωμένη μέθοδο θεμελίωσης και υπολογισμού κύριων και επικουρικών συντάξεων, ένα αντικείμενο που καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της καθημερινής εργασίας δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν τη νομοθεσία και να την εφαρμόσουν στις υποθέσεις τους.

Τιμή 135.00
Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών
Το «Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών» (ΔΕΜ) αποτελεί την πρώτη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4601/2019 με τον οποίον αναμορφώθηκε πλήρως το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών, το οποίο ήταν κατακερματισμένο και αποσπασματικό.
Το συλλογικό έργο, που είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης διακεκριμένων ακαδημαϊκών, δικηγόρων και διδακτόρων νομικής με εξειδίκευση στο εταιρικό, στο φορολογικό και στο εργατικό δίκαιο, μέσα από την εξαντλητική ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων αναδεικνύει όλες τις βασικές προβληματικές και προτείνει λύσεις.
Το έργο αποτελεί πολύτιμο και μοναδικό οδηγό για την επιστημονική κοινότητα και για κάθε ενασχολούμενο με τις εταιρικούς μετασχηματισμούς (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.λπ.) ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες της πράξης και αναμένεται να προάγει τον επιστημονικό διάλογο σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και διακλαδικό τομέα του εταιρικού δικαίου.

Τιμή 75.00
Ευέλικτες Μορφές Εργασίας
Επιμέλεια: Λαδάς Δ.
Συγγραφείς: Κεσσίδη Ε., Λαδάς Δ., Μποσινάκη Α.-Ε., Μπούρλος Αθ., Πατσουράκης Ν., Σαρλά Ε., Στοφόρου Ε., Τσερόλα Μ., Χαρίσης Δ.


Εκδόσεις: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Στο έργο «Ευέλικτες Μορφές Εργασίας», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται μορφές ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες αποκλίνουν από το παραδοσιακό μοντέλο του εργατικού δικαίου, το οποίο έχει στηριχθεί στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου κατά πλήρες ωράριο, και αναδεικνύονται ενδιαφέροντα πρακτικά ζητήματα που αναφύονται στο εν λόγω πεδίο, ιδίως και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4808/2021.

Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα σχετικά με:

- τη σύμβαση ορισμένου χρόνου
- τη μερική απασχόληση
- την εκ περιτροπής εργασία
- τη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
- την εποχική εργασία
- τη σύμβαση μαθητείας
- την ετοιμότητα προς παροχή εργασίας (on call work)
- τη διευθέτηση εργασίας
- την τηλεργασία
- τον δανεισμό εργαζομένων
- το Crowdworking
- το Job & Work sharing
- την απόσπαση εργαζομένων
- τις υπερωρίες

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή, ακαδημαϊκό και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου, ενώ θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και σε φοιτητές.

Τιμή 60.00
Φορολογικό Ποινολόγιο (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Kυρώσεων Ν. 2523/1977) - 16η έκδοση
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η προηγούμενη 15η έκδοση του Φορολογικού Ποινολογίου (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017 και εμπλουτισμένη με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το Μάρτιο 2017.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4488/2017, 4493/2017, 4501/2017, 4509/2017, 4512/2018, 4514/2018, 4520/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4569/2018, 4583/2018, 4587/2018, 4607/2019, 4623/2019, 4646/2019, 4652/2020, 4670/2020, 4690/2020, 4701/2020, 4712/2020, 4714/2020, 4736/2020, 4745/2020, 4764/2020, 4796/2021, 4816/2021, 4818/2021 και πρόσφατα ο νόμος 4819/2021 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις και διοικητικές λύσεις, οι οποίες παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο των ανωτέρω δύο κωδίκων.

Σημειώνεται ότι οι διοικητικές λύσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2017 αναγράφονται εν περιλήψει και με παραπομπή για το πλήρες κείμενο τους στην προηγούμενη 15η έκδοση.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4816/2021 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και αλφαβητικά και αριθμητικά ευρετήρια.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάζεις, καθώς και η έναρξη ισχύος ή κατάργησης των τροποποιούμενων και καταργούμενων.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες και οι τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

Τιμή 60.00
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Έκδοση 51η - Ενημερωμένος μέχρι και το ν. 4799/2021
Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 51η έκδοση του "ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" ο οποίος είναι ενημερωμένος μέχρι και τον τελευταίο φορολογικό νόμο 4799/2021.
(Σελ.: 898)

Περιλαμβάνει όλες τις νέες αποφάσεις των Yπ. Oικ/κών και της A.A.Δ.E., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα.
Ακόμη περιέχει σχετικές διατάξεις, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bουλής.Ακόμη περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Tέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 N.3986/2011) με αποφάσεις και εγκυκλίους.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.