VIEW ONLINE arrow1
7 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι άνθρωποι είναι συντηρητικοί ως προς αυτό που κατέχουν και επαναστάτες ως προς αυτό που κατέχουν οι άλλοι.
Malcolm de Chazal
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Πρατηριούχοι και myDATA: Από 01-01-2022 η διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ
• Εργάνη: Εγχειρίδιο χρήσης για την επιχείρηση και τον εργοδότη
• Πλήρης ελευθερία σε εστίαση και διασκέδαση για εμβολιασμένους - Χωρίς περιοριστικά μέτρα σε «κόκκινες» περιοχές
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2020
• e-λιανικό - Α' Κύκλος: Η πέμπτη τροποποίηση της Πρόσκλησης με τις αλλαγές σχετικά με την καταβολή επιχορήγησης, την εξόφληση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και τις υποχρεώσεις δικαιούχων
Άλλες ειδήσεις
• Φορολόγηση κοινοπραξιών πλοιοκτητριών εταιρειών ρυμουλκών πλοίων μετά τον ν. 4646/2019
• Δικαιώματα ΑμΕΑ: Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και εναρμόνιση ζητά το ΕΚ
• ΠΟΕΕΤ: «Η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην στηρίξει χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου μας»
• Πληρωμές 20,3 εκατ. ευρώ σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρασίνισμα, επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας κ.ά.
• Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και Πιστοποιητικό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
• Έως 5 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων της Κρήτης - Όλη η διαδικασία, οι δικαιούχοι και τα ποσά
• ΑΑΔΕ - Αρωγή: Σε λειτουργία για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης
• Άνοδος των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δημιουργούν χρηματιστηριακές πιέσεις
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
377423/28.9.2021
Προσθήκη νέων παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης φυσικών προσώπων με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ «myEfka.Live.gov.gr» - 377423/28.9.2021
ΔΕΔ Α 826/2021
Μη επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης σε φορολογικό κάτοικο Ελβετίας για μερίσματα από ελληνική Α.Ε. - Περιορισμός φορολόγησης με βάση τη ΣΑΔΦ - ΔΕΔ Α 826/2021
ΔΕΔ Θ 29/2021
Υπεραξία από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες - ΔΕΔ Θ 29/2021
Α.1224/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217) - Α.1224/2021
Από 01-01-2022 η διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά πρατηριούχων (ενεργειακά προϊόντα) στην πλατφόρμα myDATA

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΓΔΟΥ 978/2021
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης - ΓΔΟΥ 978/2021
ΓΔΟΥ 979/2021
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης - ΓΔΟΥ 979/2021
ΓΔΟΥ 980/2021
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης - ΓΔΟΥ 980/2021
Άρειος Πάγος 395/2020
Οικειοθελείς παροχές εργοδότη - Ομαδική ασφάλιση του προσωπικού - Άρειος Πάγος 395/2020
Yπόθεση C-544/19
Άρθρο 63 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 - Πεδίο εφαρμογής - Εθνική ρύθμιση που απαιτεί την πραγματοποίηση πληρωμών που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό αποκλειστικά με έμβασμα ή με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών - Άρθρο 65 ΣΛΕΕ - Δικαιολόγηση - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής - Αναλογικότητα - Διοικητικές κυρώσεις ποινικού χαρακτήρα - Άρθρο 49 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιόποινων πράξεων και ποινών - Yπόθεση C-544/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Εθνική ρύθμιση που απαιτεί την πραγματοποίηση πληρωμών που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό αποκλειστικά με έμβασμα ή με κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών - Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
ΣτΕ 1610/2020
Πενταετής η παραγραφή των βεβαιώσεων επιβολής τελών κυκλοφορίας - Απαλλαγή των οχημάτων καθαριότητας από την επιβολή τους - ΣτΕ 1610/2020
ΣτΕ 2179/2020
Οι συμβάσεις παροχής πίστωσης από μέλη του χρηματιστηρίου δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου - Υπάγονται στις διατάξεις του ΦΠΑ πλην όμως απαλλάσσονται αυτού - ΣτΕ 2179/2020
Α.1225/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών» (Β’ 4173), περί υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. - Α.1225/2021
Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085779 ΕΞ 2021/28-9-2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 190362/14-07-2021 εγκυκλίου του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ταξινόμηση λόγω μετοικεσίας από τρίτες προς την ΕΕ χώρες, οχημάτων που συμμορφώνονται με τον κώδικα κανονισμών της Καλιφόρνιας - Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085779 ΕΞ 2021/28-9-2021
ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 61157/5.10.2021
Παράταση του χρονικού διαστήματος εξαίρεσης των ιδιωτικών φαρμακείων από τη διαδικασία εκκαθάρισης, για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ογδοηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110) - ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 61157/5.10.2021
Ε.2189/2021
Παροχή οδηγιών αναφορικά με την φορολόγηση κοινοπραξιών από πλοιοκτήτριες εταιρείες ρυμουλκών πλοίων μετά και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201) περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων - Λοιπά θέματα σχετικά με τη φορολόγηση των κοινοπραξιών αυτών - Ε.2189/2021
Αντιμετώπιση ζητημάτων και παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολόγηση κοινοπραξίας, η οποία έχει αντικείμενο εργασιών της την εκμετάλλευση ρυμουλκών πλοίων, καθώς και τον τρόπο φορολόγησης των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτους και όχι στα κοινοπρακτούντα μέλη
Α.Τ.Δ. Α 1086574 ΕΞ 06-10-2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 - Α.Τ.Δ. Α 1086574 ΕΞ 06-10-2021
Λειτουργία υπηρεσιών ΑΑΔΕ - Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου και ώρα 6:00
08
Oct
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
09
Oct
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ., προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους
περισσότερα
Webinars κόμβου
14
October
 
Πλατφόρμα «myDATA» : Γενικά πρακτικά θέματα και Ειδικά θέματα Τουριστικών γραφείων
11
November
 
Φορολογία Κατοίκων Εξωτερικού
18
November
 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΟΣ – Σ.Α.Δ.Φ
img

Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών

Περισσότερα...

img

Οδηγός θεμελίωσης & υπολογισμού σύνταξης

Περισσότερα...

img

Ευέλικτες Μορφές Εργασίας

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©