VIEW ONLINE arrow1
6 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ευλογημένος να ναι εκείνος που μη έχοντας τίποτε να πει, απέχει από το να μας δώσει λεκτικές αποδείξεις για το γεγονός αυτό.
George Eliot
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• «Τουρισμός για όλους»: Ξεκινά από σήμερα και έως τις 17/10 η υποβολή αιτημάτων πληρωμής voucher από τους παρόχους
• Διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (EESSI)
• e-λιανικό: Αλλαγές στην καταβολή επιχορήγησης, στην εξόφληση δαπανών, στις υποχρεώσεις δικαιούχων και τα δικαιολογητικά
• Αναστολές Σεπτεμβρίου - Η απόφαση με τους ΚΑΔ και τις λοιπές πληροφορίες για τις αναστολές μηνός Σεπτεμβρίου
• Σε λειτουργία η πλατφόρμα «edupass.gov.gr» για τα Πανεπιστήμια
Άλλες ειδήσεις
• Κρατικές ενισχύσεις - Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση: Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής στο γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)
• Ενεργειακές υποδομές: Το ΕΚ έτοιμο για συνομιλίες σχετικά με τους κανόνες για νέα έργα
• Συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ
• Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αυξάνεται η κεφαλαιακή ρευστότητα, μειώνεται ο δείκτης δανείων/καταθέσεων
• Συνάντηση του Διοικητή ΑΑΔΕ με τον αν. υπουργό Εμπορίου της Τουρκίας
• ΔΕΕ - Κράτος μέλος μπορεί να υποχρεώνει τους υπηκόους του, επ' απειλή κυρώσεων, να φέρουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο όταν ταξιδεύουν προς άλλο κράτος μέλος, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο και τη διαδρομή
• ΔΕΕ - Ο ζημιωθείς από παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού της Ένωσης την οποία διέπραξε μητρική εταιρία δύναται να ζητήσει από τη θυγατρική της τελευταίας την αποκατάσταση των ζημιών που απορρέουν από την εν λόγω παράβαση
• ΔΕΕ - Το Δικαστήριο απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως που ασκήθηκαν κατά αποφάσεων με τις οποίες επικυρώθηκε ο χαρακτηρισμός του ισπανικού φορολογικού καθεστώτος απόσβεσης της χρηματοοικονομικής υπεραξίας (goodwill) ως κρατικής ενίσχυσης ασυμβίβαστης με την εσωτερική αγορά
• Ενέργεια: Κοινή Δήλωση των Υπ. Οικονομικών Ισπανίας, Γαλλίας, Τσεχίας, Ελλάδας και Ρουμανίας για τις τιμές φυσικού αερίου και χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
• Οι δημόσιοι διαγωνισμοί για τις υπηρεσίες λογιστή το 3ο τρίμηνο του 2021
• Οριστικοί πίνακες συμπληρωματικών εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ΟΑΕΔ
• Στις 882,10 μονάδες με άνοδο 1,17% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης
• Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ - Υπ. Εργασίας: Πιλοτικά από το 2022 η εφαρμογή του
• Δικηγόροι: Η νέα εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών επιχειρεί να καταργήσει τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
74831/5.10.2021
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 - 74831/5.10.2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2187/2021
Κοινοποίηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της» (Β'3134) - Ε.2187/2021
105935/29.9.2021
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 - 105935/29.9.2021
121998 ΕΞ 2021/4.10.2021
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 121998 ΕΞ 2021/4.10.2021
122283 ΕΞ 2021/4.10.2021
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας - 122283 ΕΞ 2021/4.10.2021
122282 ΕΞ 2021/4.10.2021
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - 122282 ΕΞ 2021/4.10.2021
74510/4-10-2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430) - 74510/4-10-2021
Άδειες διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022 - Συμπλήρωση του ανώτατου ορίου για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - ΔΕΕ- Εκπτώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας
Άρθρα - ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021
Άρθρα - Μία ακόμα απόφαση για το χαρτόσημο - Θα ληφθεί υπόψιν από τις ελεγκτικές αρχές;
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα
Άρθρα - Φορολογία αποζημίωσης που καταβάλλεται σε οικειοθελώς αποχωρήσαντα υπάλληλο που έχει συμπληρώσει 15ετη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τέλη χαρτοσήμου στη χορήγηση και εξόφληση δανείων
Άρθρα - Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί από την οντότητα σε προαιρετική βάση - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών δεν επιβάλλεται από το νόμο προτεραιότητα συμψηφισμού των ζημιών με το τακτικό αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μετά από καταγγελία
Άρθρα - Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 νόμου 1882/1990)
Άρθρα - Αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Κατά τη διανομή κερδών Ανώνυμης Εταιρείας κάθε μέτοχος συμμετέχει στα κέρδη της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, κατά την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) και παροχής υπηρεσιών σε πυρόπληκτους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Άρθρα - Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών - Έως 31.08.2021 η γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2021
Άρθρα - Η Εορτή της 15ης Αυγούστου
Άρθρα - 6 (Έξι) Είδη Δαπανών και Αγορών Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά
Άρθρα - Κανόνας περιορισμού των τόκων - Άρθρο 49 του ΚΦΕ (ν.4172/2013)
Άρθρα - Το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του παρακρατείται φόρος μερίσματος - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - ΣΔΟΕ και παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
img

Οδηγός θεμελίωσης & υπολογισμού σύνταξης

Περισσότερα...

img

Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών

Περισσότερα...

img

Ευέλικτες Μορφές Εργασίας

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©