VIEW ONLINE arrow1
5 - 10 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Πώς έχουμε την αξία να κρατήσει το μυστικό μας ένας άλλος, αν δεν μπορούμε να το κρατήσουμε εμείς οι ίδιοι;
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών - Κατάργηση υποχρεώσεων τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος
• Συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για επιδοτήσεις παλαιότερων ετών - Τρόπος υποβολής - Δικαιολογητικά
• Αναδρομικά συνταξιούχων - Παραγεγραμμένες οι υποθέσεις που αφορούν σε αναδρομικά του 2013 με πράξεις διοικητικού προσδιορισμού που κοινοποιήθηκαν εντός του 2020 (αποφάσεις Δ.Ε.Δ.)
• e-ΕΦΚΑ: Άνοιξε η ειδική πλατφόρμα για άμεση και προσωποποιημένη πληροφόρηση των συνταξιούχων σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους
• Πρόσβαση σε έγγραφα, προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων και εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές Αρχές - Εγχειρίδιο απαντήσεων σε ερωτήματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Άλλες ειδήσεις
• Παράσταση διαμαρτυρίας από τις τρεις Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου
• Law Forum on Taxation - Hybrid Edition την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου
• ΣτΕ 1515/2021 - Ανασφάλιστοι υπερήλικες: Συνταγματική και σύμφωνη με την Ε.Σ.Δ.Α. η προβλεπόμενη προϋπόθεση του ν. 4093/2012 για χορήγηση σύνταξης για όσους δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη
• Κατά 301% αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών πορτοφολιών στην Ελλάδα
• Αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ η Ανγκουίλα, η Δομίνικα και οι Σεϋχέλλες
• Ρητινοκαλλιεργητές πυρόπληκτων περιοχών - Έρχεται ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση
• Κρατική Αρωγή - Πυρόπληκτοι: Πιστώνονται σήμερα 4.415.954,01 ευρώ σε 830 δικαιούχους
• ΕΛΤΕ: Έκδοση Κανονιστικής Πράξης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)
• Δωρεές για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης, μέσω του Λογαριασμού Κρατικής Αρωγής
• Εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες Facebook και Instagram
• Ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα και κλείσιμο στα ίδια επίπεδα για το Γενικό Δείκτη
• Τι συζητήθηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο - Τα νομοσχέδια που έρχονται και οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής
• Επιτυχής επανένταξη δικαιούχου στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
• Κ. Κόλλιας: Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την ταχύτερη επιστροφή στην ισχυρή ανάκαμψη
• Ξεκινούν μέσα Οκτωβρίου τα «Σχολικά Γεύματα» με προϋπολογισμό 90.118.000 ευρώ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021/1.10.2021
Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα- Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021 - Δ. ΟΡΓ. Δ 1084890 ΕΞ 2021/1.10.2021
Α.1216/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1002414/204/ 25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, «Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών» (Β' 52) - Α.1216/2021
Κατάργηση υποχρεώσεων τραπεζών για την έγκριση συναλλάγματος για την καταβολή του ΦΠΑ στο δημόσιο από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
2482/272866/4-10-2021
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1903/194939/ 22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95» (Β’ 3275) - 2482/272866/4-10-2021
Οινοπαραγωγοί - Απόσταξη οίνου σε περίπτωση κρίσης 2021 - Η συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά και προθεσμίες
30/003/000/3913/04-10-2021
Αποστολή κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) 2021/1353 της Επιτροπής - 30/003/000/3913/04-10-2021
Κοινοποίηση διατάξεων του κανονισμού (EE) 2021/1353 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν ως επίσημα εργαστήρια εργαστήρια τα οποία δεν πληρούν τους όρους σε σχέση με όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τους επίσημους ελέγχους ή άλλες επίσημες δραστηριότητες»
Β6/οικ.265424/30-9-2021
Εφαρμογή του ν. 4442/2016 (Α' 230) στη δραστηριότητα των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) - Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας - Β6/οικ.265424/30-9-2021
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) - Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας - Εφαρμογή του ν. 4442/2016
269772/05-10-2021
Διενέργεια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων - 269772/05-10-2021
1217/264725/27.09.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942) - 1217/264725/27.09.2021
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους - Αλλαγές στην απόφαση 873/55993 του 2015
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - ΔΕΕ- Εκπτώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας
Άρθρα - ΔΛΠ 19/«Παροχές σε εργαζόμενους» - Τι αλλαγές φέρνει η νέα απόφαση του «IASB» στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων το 2021
Άρθρα - Μία ακόμα απόφαση για το χαρτόσημο - Θα ληφθεί υπόψιν από τις ελεγκτικές αρχές;
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - myDATA: Τουριστικό πακέτο από Ελληνική Επιχείρηση προς Ελληνική Επιχείρηση ή Έλληνα ιδιώτη με κόστος αποκλειστικά στην Ελλάδα
Άρθρα - Φορολογία αποζημίωσης που καταβάλλεται σε οικειοθελώς αποχωρήσαντα υπάλληλο που έχει συμπληρώσει 15ετη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Τέλη χαρτοσήμου στη χορήγηση και εξόφληση δανείων
Άρθρα - Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί από την οντότητα σε προαιρετική βάση - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών δεν επιβάλλεται από το νόμο προτεραιότητα συμψηφισμού των ζημιών με το τακτικό αποθεματικό, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος μετά από καταγγελία
Άρθρα - Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 νόμου 1882/1990)
Άρθρα - Αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Άρθρα - Κατά τη διανομή κερδών Ανώνυμης Εταιρείας κάθε μέτοχος συμμετέχει στα κέρδη της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018, κατά την αναλογία του στο μετοχικό κεφάλαιο - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης) και παροχής υπηρεσιών σε πυρόπληκτους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Άρθρα - Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών - Έως 31.08.2021 η γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2021
Άρθρα - Η Εορτή της 15ης Αυγούστου
Άρθρα - 6 (Έξι) Είδη Δαπανών και Αγορών Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά
Άρθρα - Κανόνας περιορισμού των τόκων - Άρθρο 49 του ΚΦΕ (ν.4172/2013)
Άρθρα - Το έκτακτο έσοδο λόγω έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ενώ σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του παρακρατείται φόρος μερίσματος - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - ΣΔΟΕ και παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
img

Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών

Περισσότερα...

img

Ευέλικτες Μορφές Εργασίας

Περισσότερα...

img

Φορολογικό Ποινολόγιο (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Kυρώσεων Ν. 2523/1977) - 16η έκδοση

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©