Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

8 - 09 - 2021
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 75.00
Ευέλικτες Μορφές Εργασίας
Επιμέλεια: Λαδάς Δ.
Συγγραφείς: Κεσσίδη Ε., Λαδάς Δ., Μποσινάκη Α.-Ε., Μπούρλος Αθ., Πατσουράκης Ν., Σαρλά Ε., Στοφόρου Ε., Τσερόλα Μ., Χαρίσης Δ.


Εκδόσεις: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Στο έργο «Ευέλικτες Μορφές Εργασίας», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται μορφές ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες αποκλίνουν από το παραδοσιακό μοντέλο του εργατικού δικαίου, το οποίο έχει στηριχθεί στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου κατά πλήρες ωράριο, και αναδεικνύονται ενδιαφέροντα πρακτικά ζητήματα που αναφύονται στο εν λόγω πεδίο, ιδίως και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4808/2021.

Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα σχετικά με:

- τη σύμβαση ορισμένου χρόνου
- τη μερική απασχόληση
- την εκ περιτροπής εργασία
- τη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
- την εποχική εργασία
- τη σύμβαση μαθητείας
- την ετοιμότητα προς παροχή εργασίας (on call work)
- τη διευθέτηση εργασίας
- την τηλεργασία
- τον δανεισμό εργαζομένων
- το Crowdworking
- το Job & Work sharing
- την απόσπαση εργαζομένων
- τις υπερωρίες

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή, ακαδημαϊκό και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου, ενώ θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και σε φοιτητές.

Τιμή 60.00
Φορολογικό Ποινολόγιο (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Kυρώσεων Ν. 2523/1977) - 16η έκδοση
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η προηγούμενη 15η έκδοση του Φορολογικού Ποινολογίου (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και Κώδικας Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων) ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4474/2017 και εμπλουτισμένη με τις αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το Μάρτιο 2017.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4488/2017, 4493/2017, 4501/2017, 4509/2017, 4512/2018, 4514/2018, 4520/2018, 4537/2018, 4547/2018, 4549/2018, 4569/2018, 4583/2018, 4587/2018, 4607/2019, 4623/2019, 4646/2019, 4652/2020, 4670/2020, 4690/2020, 4701/2020, 4712/2020, 4714/2020, 4736/2020, 4745/2020, 4764/2020, 4796/2021, 4816/2021, 4818/2021 και πρόσφατα ο νόμος 4819/2021 που τροποποίησαν και αντικατέστησαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις και διοικητικές λύσεις, οι οποίες παρατίθενται κάτω από κάθε άρθρο των ανωτέρω δύο κωδίκων.

Σημειώνεται ότι οι διοικητικές λύσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2017 αναγράφονται εν περιλήψει και με παραπομπή για το πλήρες κείμενο τους στην προηγούμενη 15η έκδοση.

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα Παραρτήματα με το νόμο 4557/2018 που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4816/2021 και τους νόμους 4305/2014 και 4321/2015 σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και αλφαβητικά και αριθμητικά ευρετήρια.

Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάζεις, καθώς και η έναρξη ισχύος ή κατάργησης των τροποποιούμενων και καταργούμενων.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι νέες και οι τροποποιούμενες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ

Τιμή 60.00
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Έκδοση 51η - Ενημερωμένος μέχρι και το ν. 4799/2021
Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΤΟΤΣΗ η 51η έκδοση του "ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ" ο οποίος είναι ενημερωμένος μέχρι και τον τελευταίο φορολογικό νόμο 4799/2021.
(Σελ.: 898)

Περιλαμβάνει όλες τις νέες αποφάσεις των Yπ. Oικ/κών και της A.A.Δ.E., καθώς και νέες διοικητικές λύσεις υπό μορφή εγκυκλίων και ατομικών απαντήσεων, απαραίτητες για την ερμηνεία και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα.
Ακόμη περιέχει σχετικές διατάξεις, την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Bουλής.Ακόμη περιλαμβάνει κωδικοποίηση της Επιβολής Tέλους Επιτηδεύματος (άρθρο 31 N.3986/2011) με αποφάσεις και εγκυκλίους.

Τιμή 60.00
myDATAReady - Ηλεκτρονικά βιβλία - «Λογιστής και επιχείρηση»
Η έκδοση έχει στόχο να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όλους τους οικονομολόγους, λογιστές – φοροτέχνες αλλά και για τις επιχειρήσεις, που βιώνουν τις δύσκολες συνθήκες μετάβασης στην ψηφιακή εποχή της Λογιστικής.

Ο συνδυασμός γνώσεων του προγραμματιστή Νικόλαου Σπυρόπουλου και του Α` τάξης λογιστή Μιχάλη Πόλυγγερ, έχουν προσφέρει τα μέγιστα σε ένα βιβλίο που διευκρινίζει όλες τις έννοιες για τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε myDATA.

Στο βιβλίο αποσαφηνίζεται:

• ο ρόλος του λογιστή στην πλατφόρμα
• η διασφάλιση της σχέσης του λογιστή με τον πελάτη – εντολέα του
• οι διαδικασίες προετοιμασίας του γραφείου και του εξοπλισμού του
• τα πρώτα – πρώτα βήματα για την είσοδο και χρήση της εφαρμογής
• το σχέδιο λογαριασμών σε συνδυασμό με το έντυπο Ε3, κ.ά.

Τιμή 52.00
Οι ΚΩΔΙΚΟΙ του Ε9
Το νέο βιβλίο του Ορέστη Σεϊμένη σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Γεράγγελου, «Οι ΚΩΔΙΚΟΙ του Ε9» είναι ένα πολύ καλό βοήθημα για εκείνους που συμπληρώνουν την δήλωση του Ε9

Αναλύει την σπουδαιότητα και τους ρόλους των Κωδικών του Ε9, ένα προς ένα.  

Αναλύονται σε αυτό ένας – ένας οι Κωδικοί της Δήλωσης του Ε9  

Αποτελείται από 569 σελίδες και έχει ένα πολύ χρήσιμο ευρετήριο 1315 γραμμών, με το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει όλα τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Θα διαπιστώσει ότι για τον κάθε Kωδικό της δήλωσης Ε9 υπάρχουν εξηγήσεις και πληροφορίες:

- για το περιεχόμενο, την σκοπιμότητα και την ουσία του
- για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, και με ποιες προϋποθέσεις  δικαιούται τις μειώσεις αυτές, ο κάτοχος του ακινήτου
- για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις τους (και τους πολυάριθμους συνδυασμούς των διατάξεων) που αφορούν κάθε Κωδικό, που αναφέρονται σε Νόμους, Εγκυκλίους, Δικαστικές Αποφάσεις, Δελτία Τύπου κ.ά.
- για την πετυχημένη χρησιμοποίηση του «σωστού» Κωδικού κάθε φορά , για να μη χρεώνεται κάθε χρόνο με ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί πλέον του νομίμου

Με το βιβλίο αυτό επιχειρήσαμε:

- Να συσχετίσουμε τις διατάξεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τους Κωδικούς της Δήλωσης του Ε9 (για να μην προβληματίζονται οι ενδιαφερόμενοι με αυτή τη σχέση που, στους περισσότερους Κωδικούς δεν υπάρχει)
- Να ταξινομήσουμε τους Κωδικούς του Ε9 κατά «Στήλη» και Κωδικό. Οι «Στήλες» παρατίθενται με την σειρά και την λογική που είχαν αρχικά παρουσιασθεί από το Υ/οικονομικών για να διευκολύνεται ο χρήστης
- Παραθέτουμε Ομαδοποιημένες θεματολογίες για να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει ΟΛΕΣ τις διατάξεις ου τον αφορούν στο θέμα του, όπως π.χ. οι Κωδικοί του Ε9 και Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αφορούν την ΘΡΗΣΚΕΙΑ και τα ακίνητα των ΞΕΝΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, ή τους ΟΤΑ, ή τα ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ή όλες τις ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ή ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9, ή όλες οι κατηγορίες των ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ή των ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, των ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ, κ.ά.
- Να παραθέσουμε όλες τις ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και τους ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
- Να καταγράψουμε τις λύσεις σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα

Στο βιβλίο αναλύεται ένας– ένας Κωδικός του Ε9 χωριστά. χρησιμοποιούνται για την χρέωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο εκκαθαριστικό που μας έρχεται κάθε  χρόνο.

Έχει δε, πολλά παραδείγματα και φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα     

Αυτές τις βασικές αλλά απαραίτητες λεπτομέρειες επιχειρήσαμε να καταγράψουμε κατά Κωδικό στο βιβλίο αυτό. Για να είναι πιο εύκολη και σωστή η συμπλήρωση του Ε9

Και ελπίζομε ότι και τούτη τη φορά ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα ωφεληθεί  επαγγελματικά και θα μείνει ευχαριστημένος.  

Τιμή 40.00
Οδηγός myDATA
Εκτός από το βιβλίο, θα δίδεται και Δωρεάν Κωδικός Πρόσβασης για online ενημέρωση μέχρι 31-1-2022, με όλες τις αλλαγές/προσθήκες στα θέματα του βιβλίου και άλλα χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Μερικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου

• Οι υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων
• Τι Χρειάζεται μια Επιχείρηση για να προσαρμοστεί στην Πλατφόρμα myDATA
• Τα 5 «Κανάλια» Διαβίβασης στην Πλατφόρμα MyDATA (Αναλυτική παρουσίαση ανά «Κανάλι»)
• Αναλύσεις ανά Είδος και Τύπο Παραστατικού
• Οι Στήλες (αναλυτικά) του «Παραστατικού»
• Ακύρωση - Διόρθωση Παραστατικών - Διόρθωση «Χαρακτηρισμού»
• Χαρτογράφηση (Mapping)
• Προθεσμίες Διαβίβασης της «Σύνοψης» και Προθεσμίες Διαβίβασης του «Χαρακτηρισμού»
• Χρονοδιάγραμμα Πρώτης Εφαρμογής
• «Αναλυτικό Βιβλίο» - Στήλες και Τρόπος Ενημέρωσης
• «Συνοπτικό Βιβλίο» και Φορολογικές Δηλώσεις
• Οι Φορολογικές Δηλώσεις μετά την Εφαρμογή της Πλατφόρμας «myDATA» και οι απαιτούμενες συμφωνίες
• Ο Ρόλος του Λογιστή στη Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA
• Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις
• Παραδείγματα με διάφορες περιπτώσεις Διαβίβασης
• Παραδείγματα με διάφορες περιπτώσεις Επιχειρήσεων
• Χρήσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία με Δωρεάν Κωδικό Πρόσβασης για τους αγοραστές του Βιβλίου και online ενημέρωση με όλες τις αλλαγές στα θέματα του βιβλίου, σε μηνιαία βάση.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.