VIEW ONLINE arrow1
26 - 07 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τα καλά πράγματα, όταν είναι σύντομα, είναι δυο φορές καλά.
Tom Stoppard
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας επιχειρήσεων - Αλλαγές στα κριτήρια χαρακτηρισμού με νέα απόφαση
• Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης και επιβολή προστίμου - Όλη η διαδικασία εφαρμογής και οι χρηματικές κυρώσεις
• Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης σε κλειστά εμπορικά κέντρα
• Ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Τρόπος φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020 και επόμενα - Παραδείγματα
• Κατώτατος μισθός: Αύξηση κατά 2%
• Εισφορές Ιουνίου - Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια - Πληρωμή μέχρι 30 Ιουλίου
Άλλες ειδήσεις
• Υπ. Εργασίας: Από 1ης Ιανουαρίου 2022 η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2%
• ΑΚΙΟΕ: Επιστολή σχετικά με την αναστολή εφαρμογής του έργου My Data
• Τουρισμός Για Όλους: Ανοίγει σήμερα η διαδικασία ενστάσεων έως την Τετάρτη, 28 Ιουλίου
• Τι ισχύει για τη λειτουργία των Μ.Μ.Μ., των τουριστικών λεωφορείων, τη μετακίνηση στα νησιά, κ.λπ. από 24.7.2021 και ώρα 6.00 έως και 2.8.2021 και ώρα 6.00
• Γ. Χριστόπουλος: Διατροφή - Φορολογική μεταχείριση (ο καταβάλλων τη διατροφή δεν αναγράφει το σχετικό ποσό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2154/2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α'77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α'101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής - Ε.2154/2021
Α.1169/2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. - Α.1169/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ1γ/ΓΠ/46890/26-07-2021
Βεβαίωση καταλληλότητας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών - Δ1γ/ΓΠ/46890/26-07-2021
Ε.2153/2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» - Ε.2153/2021
83788/26-07-2021
Εγκύκλιος για τη διευκρίνιση του σημείου 16 της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ με στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ. 46819/24-07-2021, σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανομένων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων - 83788/26-07-2021
79230/15-07-2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 100335/21.6.2019 (Β΄ 2600) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» - 79230/15-07-2021
27
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν.4172/2013, φορολογικού έτους 2020
περισσότερα
28
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή
Άρθρα - Το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής και οι πιθανοί αμυντικοί ισχυρισμοί του κατηγορουμένου στο ακροατήριο
Άρθρα - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Οι τόκοι που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Γερμανίας, που δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος ζητήσει την εφαρμογή της διμερούς Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Οι λόγοι ακυρότητας της κατασχετήριας έκθεσης και του πλειστηριασμού ακινήτου - Άμυνα απέναντι σε πλημμελείς πράξεις εκτέλεσης
Άρθρα - Αποζημίωση με αιτία την λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης
Άρθρα - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Σημαντικές αλλαγές στο ΦΠΑ από 1.7.2021
Άρθρα - Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν με το νέο εργασιακό νόμο 4808/2021
Άρθρα - Άστοχοι χαρακτηρισμοί περί φοροφυγάδων
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν - Συνοπτικός οδηγός ανάλυσης και τεκμηρίωσης transfer pricing 2020
Άρθρα - Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Άρθρα - Χρήση 2020: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist 67 σημείων
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Άρθρα - Υποβολή φορολογικών δηλώσεων με κέρδη από κρυπτονομίσματα
Άρθρα - Αλλαγές στο ΦΠΑ για αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου (e-shop)
Άρθρα - Το Μητρώο καταχώρησης των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση παγίων δαπανών: «Απορίες» που παραμένουν και «χρόνος» που δεν υπάρχει
Άρθρα - Η τηλεργασία στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.
Άρθρα - Λόγοι απαλλαγής του εγγυητή σε σύμβαση μισθώσεως - ιδίως στις περιπτώσεις που ζητήθηκε η εγγύηση των εκπροσώπων/μετόχων κεφαλαιουχικής μισθώτριας εταιρείας προς εξασφάλιση καταβολής του μισθώματος
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©