VIEW ONLINE arrow1
14 - 07 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κάθε κοινωνική συναναστροφή απαιτεί αμοιβαία προσαρμογή και διάθεση, γι αυτό όσο πιο μεγάλη τόσο και πιο ανούσια. Εντελώς ο εαυτός του κανείς μπορεί να είναι μόνο εφόσον μένει μόνος του. Μόνον τότε είναι ελεύθερος.
Άρθουρ Σοπενχάουερ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης και για τα μερίσματα που θα εγκριθούν το 2021
• Ποιοί εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
• Ρύθμιση οφειλών - Χ. Σταϊκούρας: Όλα τα χρέη της πανδημίας στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις από αυτές που ισχύουν σήμερα
• Απασχόληση συνταξιούχων: Υποχρεώσεις εργοδοτών, έλεγχοι και διασταυρώσεις - Ποιοί εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης
• myBusinessSupport - ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η υποβολή ενστάσεων για τις Επιστρεπτέες 3 και 4
• Επιστρεπτέα προκαταβολή και έντυπο Ν: Διευκρίνιση από την ΑΑΔΕ στις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
• Τροπολογία για την επέκταση μείωσης μισθωμάτων Ιουλίου, εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος
• Τροπολογια για τη παράταση επαγγελματικών μισθώσεων
Άλλες ειδήσεις
• ΔΕΕ - Η ενίσχυση που χορήγησε η Αυστρία στην Austrian Airlines για να την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την ακύρωση ή τον εκ νέου προγραμματισμό των πτήσεών της λόγω της πανδημίας Covid-19 είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά
• Κ. Χατζηδάκης: 1 δισ. ευρώ από το φθινόπωρο για προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης
• EY: Σημαντικά ενισχυμένη η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού
• Δ. Μιχαηλίδου: Λάθος η διατύπωσή μου για ρύθμιση που θα συνδέει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές δομές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με απολύσεις
• Μέχρι αύριο 15/7 οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
• ΓΣΕΕ: Διευκρινίσεις για την ετήσια άδεια των εργαζομένων
• ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα «myΘέρμανση»
• Στις 869,72 μονάδες με υποχώρηση 0,47% για τον Γενικό Δείκτη
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
73557/1.7.2021
Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. - 73557/1.7.2021
48351/8.7.2021
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85) - 48351/8.7.2021
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 41/2021
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) - Απαλλασσόμενοι/Εξαιρέσεις - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 41/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΟΡΓ.Γ 1058847 ΕΞ 2021
Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε.» έκδοσης Ιουνίου 2021 - Δ.ΟΡΓ.Γ 1058847 ΕΞ 2021
76928/9.7.2021
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - 76928/9.7.2021
267368/Σ.86714/14.7.2021
Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 267368/Σ.86714/14.7.2021
ΔΔΑΔ Α 1059776 ΕΞ 13-07-2021
Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 - ΔΔΑΔ Α 1059776 ΕΞ 13-07-2021
Λειτουργία υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: Ποσοστό τηλεργασίας, ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, άδειες υπαλλήλων, εξυπηρέτηση του κοινού και διενέργεια self test
2/87749/ΔΛΓΚ/7.7.2021
Λογιστικές Πολιτικές για τις «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών: Παραχωρητής», για τα «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς» και για τις «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» - 2/87749/ΔΛΓΚ/7.7.2021
15
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα δεν καταβάλλεται ή καταβάλλεται μειωμένο για τον μήνα Μάιο 2021 (δηλώσεις Covid)
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 11.1 «Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)» και ορθών επαναλήψεων, για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους κατά τον μήνα Ιούνιο 2021
Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουνίου
Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας μέσω των ειδικών εντύπων «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ» και «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ»
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουνίου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου
Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους
περισσότερα
16
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», από επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με επιστρεπτέα προκαταβολή (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI και VII)
Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουνίου
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο 2021, καθώς και εκ νέου δυνατότητα για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021
Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί (μονομερείς), για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου 2021
Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση, επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων καθώς και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων (Β' φάση)
περισσότερα
Webinars κόμβου
16
July
 
Webinar ερωτήσεων - Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 2020
img

myDATAReady - Ηλεκτρονικά βιβλία - «Λογιστής και επιχείρηση»

Περισσότερα...

img

Οι ΚΩΔΙΚΟΙ του Ε9

Περισσότερα...

img

Οδηγός myDATA

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©