VIEW ONLINE arrow1
7 - 07 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Μια καλή ιδέα που εφαρμόζεται σήμερα, αξίζει όσο δώδεκα καλές ιδέες σε μια βδομάδα.
George S. Patton
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δήλωση COVID: Διευκρινίσεις για υποβολές για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021
• Μέχρι 15 Ιουλίου οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποθέσεων υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο νόμο «Κατσέλη»
• Αναβαλλόμενη φορολογία - Προαιρετική μετατροπή και διαδικασία ειδικού φορολογικού ελέγχου. Η νέα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
• Ρύθμιση οφειλών ΕΔΟΕΑΠ: Αναμορφώνεται το πλαίσιο με τροπολογία για εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, για τα έτη από 2017 έως 2020
Άλλες ειδήσεις
• Το φθινόπωρο έρχεται το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και την κατάρτιση
• Στο 17% το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
• 179 ημέρες εργαστήκαμε φέτος για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές - ΚΕΦίΜ: Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας 2021
• Αξιοποίηση BIG DATA στη νέα διεθνή φορολογική αρχιτεκτονική
• Η απεικόνιση της ασφάλισης των μετακλητών δημοσιογράφων στην ΑΠΔ Δημοσίου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 28 της 6.7.2021
Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 - Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 28 της 6.7.2021
Ε.2139/2021
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021 - Ε.2139/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-762/19
Δικαίωμα “ειδικής φύσεως” των κατασκευαστών βάσεων δεδομένων - Απαγόρευση της εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου “εξαγωγής” ή “επαναχρησιμοποιήσεως” του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσεως δεδομένων χωρίς την άδεια του κατασκευαστή - Βάση δεδομένων ελευθέρως προσβάσιμη στο Διαδίκτυο - Μεταμηχανή αναζητήσεως εξειδικευμένη στην αναζήτηση αγγελιών ευρέσεως εργασίας - Εξαγωγή και/ή επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου βάσεως δεδομένων - Ενδεχόμενο να θίγεται η ουσιώδης επένδυση για την απόκτηση, τον έλεγχο ή την παρουσίαση του περιεχομένου βάσεως δεδομένων - Υπόθεση C-762/19
254545/6.7.2021
Απεικόνιση της ασφάλισης των μετακλητών δημοσιογράφων στην ΑΠΔ Δημοσίου - 254545/6.7.2021
ΝΣΚ 119/2021
Παραχώρηση ιδανικού μεριδίου επί της άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - Τα πρόσωπα των δικαιούμενων παραχώρησης στο δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σε περιπτώσεις πλην αυτών που ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 3109/2003 - ΝΣΚ 119/2021
74978/05-07-2021
5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β’ 900) - 74978/05-07-2021
Ε.2140/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1129/03.06.2021 (Β' 2500) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο.- Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής» - Ε.2140/2021
08
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Απρίλιο 2021, από επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή Δημοσίας Αρχής
περισσότερα
09
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων – εργοδοτών (αρχικών και ορθών επαναλήψεων) για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός
Υποβολή αίτησης/δήλωσης (και ορθών επαναλήψεων) για την ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό Συν-Εργασία (Α' Φάση) μηνών Απριλίου και Μαΐου 2021, υπό προϋποθέσεις
περισσότερα
Webinars κόμβου
08
July
 
Οι νέοι κανόνες του ΦΠΑ που εφαρμόζονται από 1/7/2021 για τις διασυνοριακές λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (B2C)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Αποζημίωση με αιτία την λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης
Άρθρα - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Σημαντικές αλλαγές στο ΦΠΑ από 1.7.2021
Άρθρα - Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν με το νέο εργασιακό νόμο 4808/2021
Άρθρα - Άστοχοι χαρακτηρισμοί περί φοροφυγάδων
Άρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν - Συνοπτικός οδηγός ανάλυσης και τεκμηρίωσης transfer pricing 2020
Άρθρα - Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Άρθρα - Χρήση 2020: Οδικός χάρτης για το κλείσιμο - Checklist 67 σημείων
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Άρθρα - Υποβολή φορολογικών δηλώσεων με κέρδη από κρυπτονομίσματα
Άρθρα - Αλλαγές στο ΦΠΑ για αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου (e-shop)
Άρθρα - Το Μητρώο καταχώρησης των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση παγίων δαπανών: «Απορίες» που παραμένουν και «χρόνος» που δεν υπάρχει
Άρθρα - Η τηλεργασία στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων: Η νέα ανεφάρμοστη (χρονικά) απόφαση (ΓΔΟΥ 504/29-5-2021) - Οι παλιότερες ανακοινώσεις – Το πλαίσιο στην Ε.Ε.
Άρθρα - Λόγοι απαλλαγής του εγγυητή σε σύμβαση μισθώσεως - ιδίως στις περιπτώσεις που ζητήθηκε η εγγύηση των εκπροσώπων/μετόχων κεφαλαιουχικής μισθώτριας εταιρείας προς εξασφάλιση καταβολής του μισθώματος
Άρθρα - Η απεργία στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Προϋποθέσεις, διαδικασία, χρόνος αποστολής, δικαιολογητικά μεταφοράς
Άρθρα - Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη
Άρθρα - Απαλλαγή χρεών και για νόμιμους εκπροσώπους-διοικητές εταιριών στο Νέο Πτωχευτικό Κώδικα - Η κομβική σημασία της έγκαιρης υποβολής πτώχευσης
Άρθρα - Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αναπλήρωση λόγω καραντίνας
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©