VIEW ONLINE arrow1
8 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν γίνεται κανείς γελοίος με τις ιδιότητες που έχει, αλλά με τις ιδιότητες που προσποιείται ότι έχει.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ρύθμιση οφειλών από δάνεια με εγγύηση Δημοσίου - Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις - Προθεσμίες
• Ακύρωση προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣ
• Μητσοτάκης: Χωρίς εισφορά αλληλεγγύης και για το 2022
• Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και αναστολή εργασίας
• Νέα πλατφόρμα για self-tests - Τι καταχωρούμε - Διασύνδεση με ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
• Αυξάνονται τα επιδόματα παιδιού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος - Θεσμοθετείται Μητρώο και Κάρτα Αναπηρίας
Άλλες ειδήσεις
• ΓΣΕΕ/ΙΝΕ: Απλήρωτη και μεγάλης έκτασης υπερεργασία δηλώνουν οι εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα
• Επαναλειτουργία Λυκείων από τη Δευτέρα 12.04 - Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση το self-test
• Δήμος Αθηναίων: Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστέθηκαν στη ψηφιακή πλατφόρμα
• Voucher 200 ευρώ: Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την εξυπηρέτηση των πολιτών
• EY: Αυξημένος ο φορολογικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, το 2021 και μετέπειτα
• Η ΑΠΔΠΧ για τη διαρροή δεδομένων από το Facebook
• Άνοδος Γενικού Δείκτη κατά 0,51% στις 881,49 μονάδες
• Επιστολή Προέδρου ΟΕΕ προς τον Υπουργό Υγείας: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2073/2021
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - Ε.2073/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΟΡΓ. Α 1029288 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β' 2743) - Δ.ΟΡΓ. Α 1029288 ΕΞ 2021
9789 ΕΞ 2021
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα - 9789 ΕΞ 2021
e-Παράβολο: Διάθεση σε φορείς του δημοσίου τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων»
09
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων περιόδου 1.4.2021 - 9.4.2021, που αφορούν όλο τον μήνα Απρίλιο 2021 ή μέρος αυτού
Υποβολή αίτησης στη πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, για παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών ΦΠΑ από επιχειρήσεις - κομιστές αξιογράφων που έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
περισσότερα
10
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα Μάρτιο 2021 (βάσει δυνατότητας του εργοδότη)
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Brexit - ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
Άρθρα - Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρα - Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας
Άρθρα - Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου
Άρθρα - Παροχή υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας (low value-adding services) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Αποδεκτό περιθώριο κέρδους (mark up) και τεκμηρίωση!
Άρθρα - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών (Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2859/2000) - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων - Τι αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων - 9 σημεία ανάλυσης
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή ΑΕ από αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένης στην Τουρκία με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. και φορολογικές υποχρεώσεις από την μετέπειτα διανομή τους - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η δύναμη της αλήθειας
Άρθρα - Το βάρος απόδειξης κατά τον φορολογικό έλεγχο
Άρθρα - Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Άρθρα - Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση των Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων)
img

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Περισσότερα...

img

Πτωχευτικό Δίκαιο με βάση το νόμο 4738/2020

Περισσότερα...

img

Πρακτικός Φορολογικός και Ασφαλιστικός Οδηγός Αυτοαπασχολούμενων - Ελ. Επαγγελματιών

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©