VIEW ONLINE arrow1
5 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένα λάθος δεν γίνεται αλήθεια επειδή είναι ευρέως διαδεδομένο, ούτε η αλήθεια γίνεται λάθος όταν δεν τη βλέπει κανείς.
Μαχάτμα Γκάντι
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Voucher για laptops και tablets: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους
• Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων σε Θεσσαλονίκη - Αχαΐα - Κοζάνη
• Επίδομα 400 ευρώ - Νέα Κοινή επιστολή των Επιστημονικών Φορέων
• Ποιοί κλάδοι ενδεικτικά εντάσσονται στο μέτρο στήριξης επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο
• Ενίσχυση επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο - Τοποθέτηση του Αναπ. Υπ. Οικ. Θόδωρου Σκυλακάκη
• Πρόσθετο μέτρο στήριξης επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Ο Τιραμόλα Λογιστής [ Κωδ. 312 ]
• Ο Κωδικός 312 της Δήλωσης Φ.Π.Α και οι Επιστρεπτέες Προκαταβολές
Άλλες ειδήσεις
• Πάνω από 3.370 αιτήσεις για το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΟΑΕΔ-Google για νέους ανέργους
• GDPR και αυτόματη προώθηση emails (πρώην ή νυν) εργαζομένων
• Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Επικίνδυνο για πολίτες και παράγοντες της δίκης το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δικαστηρίων
• ΕΛΦΕΕ Ν. Αχαΐας: Αίτημα για διόρθωση λάθους του συστήματος σε υποβολές ΜΥΦ ετών 2014 έως 2018
• On line σεμινάριο: ΦΠΑ και Brexit - Αντιμετώπιση συναλλαγών με το Η.Β. από 1.1.2021
• Σε ξένους ομίλους ανήκει το 90% της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς
• 8 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ
• Κ.Πιερρακάκης : Φέτος η ψηφιακή υπογραφή για τους λογιστές - Άμεσα θα υλοποιηθεί η διασύνδεση ΓΕΜΗ με ΑΑΔΕ
• Υπ. Eργασίας : Ποιες είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές έως τις 9 Απριλίου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΑΦ 1007542 ΕΞ 2021
Αποκατάσταση της προστασίας ιδιοκτητών για μειωμένα μισθώματα - ΔΕΑΦ 1007542 ΕΞ 2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1368/2020
Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων από την 1-1-2003 σε πόλεις, χωριά ή οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων - Μόνιμος και όχι πραγματικός πληθυσμός - ΣτΕ 1368/2020
Ε.2070/2021
Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B' 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» - Ε.2070/2021
Επιστροφή Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) προϊόντων καφέ - Χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, διαδικασία επιβολής φόρου κατανάλωσης, διατυπώσεις διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλα θέματα
Webinars κόμβου
08
April
 
ΦΠΑ και Brexit: Πώς αντιμετωπίζονται οι συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
15
April
 
Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Brexit - ΦΠΑ: Πρακτικό βοήθημα. Η αντιμετώπιση των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο από 1.1.2021
Άρθρα - Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρα - Ανυπαίτια κωλύματα εργασίας
Άρθρα - Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου
Άρθρα - Παροχή υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας (low value-adding services) μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Αποδεκτό περιθώριο κέρδους (mark up) και τεκμηρίωση!
Άρθρα - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών (Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2859/2000) - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων - Τι αλλάζει με το νέο πτωχευτικό νόμο 4738/2020
Άρθρα - Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Επιδότηση δαπανών επιχειρήσεων - 9 σημεία ανάλυσης
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος και ελεγκτικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός μερισμάτων που εισπράττει ημεδαπή ΑΕ από αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένης στην Τουρκία με την οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. και φορολογικές υποχρεώσεις από την μετέπειτα διανομή τους - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Η δύναμη της αλήθειας
Άρθρα - Το βάρος απόδειξης κατά τον φορολογικό έλεγχο
Άρθρα - Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Άρθρα - Επίδραση της μείωσης των μισθωμάτων, ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 - ΣΟΛ Α.Ε.
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Αγρότες: Τέλος επιτηδεύματος - Φορολογία και e-αποδείξεις - Ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA)
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση των Digital Nomads (Ψηφιακών Νομάδων)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©