VIEW ONLINE arrow1
2 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Ανάμεσα στα καλά της ζωής σου είναι και η ελπίδα της εκδίκησης.»
Πλούταρχος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Tax Explorer - Μάρτιος 2021 (μέρος Β') - Κρυπτονομίσματα - Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μετοχών - Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικών εισφορών περιόδου αναστολής συμβάσεων εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό
• Επιστρεπτέα προκαταβολή 7, έως 19 Απριλίου 2021 οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Όλες οι λεπτομέρειες
• Η απόφαση για την παράταση των myData και άλλες τροποποιήσεις στην Α.1138/2020
• Ενίσχυση εστίασης: Νέα δράση προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης
• Επιδότηση σε πληττόμενες επιχειρήσεις εστίασης έως 7% του τζίρου τους για αγορά πρώτων υλών
• Νόμος 4790/2021 - Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις κατεπείγουσες διατάξεις για τον κορωνοϊό - Δείτε αναλυτικά
• Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2021
• Ασφάλιση μισθωτών υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα
Άλλες ειδήσεις
• Εκδήλωση ΠΟΦΕΕ - eΕΦΚΑ: «Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ - Ο λογιστής-φοροτεχνικός και η επιχείρηση»
• ΥπΑΑΤ: Χορήγηση παράτασης 6 μηνών στην υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής των σχεδίων βελτίωσης
• ΥπΑΑΤ: Να εξαιρεθούν από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 οι αγρότες κανονικού καθεστώτος
• Ελλάδα 2.0: Κατατέθηκε στη Βουλή για εξέταση από τις αρμόδιες Επιτροπές
• Πόθεν έσχες: Σε ποσοστό 96% η εμπρόθεσμη υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
• ΑΠΔ και ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναστολής ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020
• Αναγνώριση φορέα εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες
• Υπ. Εργασίας: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση προκαταβολής σύνταξης - 44.593 αιτήσεις υποβλήθηκαν σε 21 ημέρες
• Στις 875,22 μονάδες με άνοδο 1,18% διαμορφώθηκε ο Γενικός Δείκτης αλλά με χαμηλές συναλλαγές
• ΕΔΟΕΑΠ: Παράταση έως 31/12 της προθεσμίας καταβολής εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 πληττόμενων επιχειρήσεων/εργοδοτών του ΕΔΟΕΑΠ
• ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικές πληρωμές τελωνειακών οφειλών κατά τις ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών
• Το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο με τις τελευταίες επείγουσες ρυθμίσεις
• ΕΛΕΠΑ: Το τελευταίο μίλι προς την κανονικότητα και το Δώρο Πάσχα που πάει για… μετά το Πάσχα
• Δανειστείτε τώρα και αρκετά!
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος - ΣΟΛ ΑΕ - Άρθρα
Α.1054/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β' 2470), όπως ισχύει. - Α.1054/2021
ΓΔΟΥ 366/2021
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. - ΓΔΟΥ 366/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1340/2020
Εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών - Εξόφληση των συναλλαγών με δίγραμμες επιταγές και καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - ΣτΕ 1340/2020
ΣτΕ 1240/2020
Εικονικό φορολογικό στοιχείο - Έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών - Μη υποβολή συμφωνητικού προς θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ - ΣτΕ 1240/2020
2/905/3.3.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020. - 2/905/3.3.2021
Αναγνώριση φορέα εγνωσμένου κύρους για την κατάρτιση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρίες
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού - ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021
Αμοιβή φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού
2814.5/22685/2021
Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021. - 2814.5/22685/2021
14875 οικ./1.4.2021
Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021. - 14875 οικ./1.4.2021
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2021
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 - Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2021
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20267/1.4.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.969/07.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 23). - Δ1α/ΓΠ.οικ. 20267/1.4.2021
Δ3(α)16266/02-04-2021
Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ιανουαρίου 2021 - Δ3(α)16266/02-04-2021
03
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Μάρτιο 2021 (Β' φάση)
περισσότερα
04
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Webinars κόμβου
15
April
 
Επίκαιρα θέματα ΦΠΑ (Δικαίωμα έκπτωσης, PRO-RATA, διακανονισμός παγίων, παραγραφή κ.λπ.)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©