VIEW ONLINE arrow1
1 - 04 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι κεφαλαιώδες λάθος να σχηματίζεις θεωρίες προτού έχεις όλα τα δεδομένα. Επηρεάζει την κρίση σου.
Arthur Conan Doyle
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης και αναβάθμισης ΦΗΜ έως 30.6.2021
• Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου κατά ένα μήνα
• Η απόφαση για την παράταση των ΜΥΦ
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου μέσω του gov.gr
• Μετατάξεις αγροτών - Τα ποσά που χορηγούνται σε αγρότες ως έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21 δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο των 5.000 ευρώ
• Δώρο Πάσχα 2021, αφορολόγητη η αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών, υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID-19 για την προσέλευση στον τόπο εργασίας
• Από Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει το λιανεμπόριο με αυστηρά μέτρα - Επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα
• Παράταση των μέτρων της τηλεργασίας και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας έως 30.4.2021
Άλλες ειδήσεις
• Ήπια διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο κάτω από την επίδραση και των ξένων αγορών
• Παρεμβάσεις των ΠΟΛ , Ε.Λ.Θεσ/κης και Επιτ. Αγώνα Λογιστών στις συγκεντρώσεις 30/03
• Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Δήμο Θεσσαλονίκης - 28+9 ψηφιακές υπηρεσίες Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο
• ΠΟΦΕΕ: Επιστολή για τα θέματα που έχουν προκύψει με το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
• Οι προτάσεις της ΓΣΕΕ για την τηλεργασία
• Προϋπόθεση ο έλεγχος covid-19 για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους όπου διενεργείται διά ζώσης η εκπαιδευτική διαδικασία
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2068/2021
Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21 - Ε.2068/2021
13779/30-03-2021
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως ισχύει. - 13779/30-03-2021
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) έως 30.4.2021
13777/30-03-2021
Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής. - 13777/30-03-2021
Παράταση έως 30.4.2021 για την τηλεργασία και των μέτρων ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας
οικ. 9317/19.3.2021
Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). - οικ. 9317/19.3.2021
13800/304/30.3.2021
Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19. - 13800/304/30.3.2021
552/85728/29.3.2021
Τροποποίηση της υπ' αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β'4562), όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. 414/128412/29.11.2017 (Β' 4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β' 5837), όμοιες αποφάσεις. - 552/85728/29.3.2021
Α.1073/2021
Παράταση έως 30/06/2021 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), όπως ισχύει. - Α.1073/2021
Α.1072/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» (Β' 179), όπως ισχύει. - Α.1072/2021
Παράταση ΜΥΦ έως 17/5/2021 και διόρθωση αποκλίσεων στοιχείων προμηθευτών έως 18.6.2021
Α.1078/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β'1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β'1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β'85), όπως ισχύει. - Α.1078/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΤΔ Γ 1026874 ΕΞ 2021
Διαδικασία καταχώρησης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εν μέσω της επιδημίας COVID-19 - ΔΤΔ Γ 1026874 ΕΞ 2021
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©