VIEW ONLINE arrow1
30 - 03 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι αφύσικο για μια πλειοψηφία να κυβερνά, επειδή μια πλειοψηφία σπάνια μπορεί να είναι οργανωμένη και ενωμένη για μια κοινή δράση, ενώ μια μειοψηφία μπορεί.
Ζαν-Ζακ Ρουσώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση για 3 μήνες του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και της διάρκειας κάλυψης από τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών διαφόρων κλάδων
• Παράταση έως 30.6.2021 των διατάξεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας
• Αναστολή διενέργειας κατασχέσεων και πλειστηριασμών έως 31.5.2021
• Κατατέθηκε νέο πολυνομοσχέδιο με κατεπείγουσες ρυθμίσεις - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις
• Αναστολή πληρωμής επιταγών για τον Απρίλιο και παράταση οφειλών για τους κομιστές
• Επιδότηση επιχειρηματικών δανείων - Νέο πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων
• Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201).
• Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
Άλλες ειδήσεις
• Τα χρηματιστήρια προεξοφλούν το άνοιγμα των οικονομιών και το τέλος της περιπέτειας
• Θ.Σκυλακάκης : 17.7 δις ευρώ για επιδοτήσεις και 12,7 δις ευρώ χαμηλότοκα δάνεια θα ζητήσουμε στο πλαίσιο του Εθνικόού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
• Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τους ΟΤΑ
• Ξεκινούν οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας
• e-EΦΚΑ: Λήγει στις 31 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκαταβολή σύνταξης
• Κτηματολόγιο: Έναρξη προανάρτησης σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα
• Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού - 7 μονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας και πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
13179/26-3-2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β' 821). - 13179/26-3-2021
35259/24-3-2021
Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - 35259/24-3-2021
Α.1068/2021
Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/ 2017 (Β' 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β' 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β' 1338)». - Α.1068/2021
Α.1067/2021
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975. - Α.1067/2021
Α.1070/2021
Κατάργηση της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1118/2020 (Β'2041) και θέση σε ισχύ της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (Β' 361) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής». - Α.1070/2021
Α.1069/2021
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201). - Α.1069/2021
37211 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/ 10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β' 1207). - 37211 ΕΞ 2021
36982/29-03-2021
2η τροποποίηση της υπ' αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β' 900). - 36982/29-03-2021
Σχέδιο νόμου
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» - Σχέδιο νόμου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
16106/22-03-2021
Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας - 16106/22-03-2021
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Όροι λειτουργίας και λεπτομέρειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»
33785 ΕΞ 2021/19.03.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971) - 33785 ΕΞ 2021/19.03.2021
Υπόθεση C‑907/19
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Απαλλαγές – Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Ασφαλιστικές εργασίες και συναφείς με αυτές παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους μεσίτες ασφαλίσεων και τους ασφαλιστικούς πράκτορες – Παροχή προς ασφαλιστή αποτελούμενη από διάφορες υπηρεσίες – Χαρακτηρισμός της ως ενιαίας παροχής - Υπόθεση C‑907/19
2242.10/21443/2021/24-3-2021
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάρτιο 2021. - 2242.10/21443/2021/24-3-2021
Α.1071/2021
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). - Α.1071/2021
Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της απόφασης
36962/29.3.2021
6η τροποποίηση της υπ' αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β' 1291). - 36962/29.3.2021
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©