VIEW ONLINE arrow1
12 - 02 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Mε δίκασαν ερήμην και με καταδίκασαν εις θάνατον ερήμην. Tους είπα ότι μπορούν να με εκτελέσουν ερήμην.
Brendan Brehan
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
• Επιστρεπτέα προκαταβολή 6 - Έως 22η Φεβρουαρίου 2021 οι αιτήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος
• Μείωση ενοικίων - Οι ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
• Νέες παρατάσεις για την πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και δόσεων ρυθμισμένων οφειλών
• ΑΠΔ και προσδιορισμός εισφορών Δώρου χριστουγέννων εργαζομένων με αναστολή και εργαζομένων στο Συν-Εργασία
• Α.Στρατινάκη - Πως θα γίνουν οι αναστολές Φεβρουαρίου για τις πληττόμενες που κλείνουν, σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ
Άλλες ειδήσεις
• ΕΛΦΕΕ ν. Μεσσηνίας: Αιτήματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA
• Π.Δ.Σ.Ο.: Επιτακτική η ανάγκη της έκδοσης των ερμηνευτικών Εγκυκλίων για την αποσαφήνιση του Άρθρου 54ε του Ν. 4714/2020
• Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου
• Παναγιώτης Αλεβιζάκης: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό με θέμα «Ένα βήμα πριν την πλήρη στάση πληρωμών»
• Ανοδική συνεδρίαση και με αυξημένες συναλλαγές για τον Γενικό Δείκτη
• ΤΕΕ - Γ. Στασινός: Η χώρα πρέπει να κάνει περισσότερα για την ενεργειακή μετάβαση σε πράσινα καύσιμα
• Υπ.Οικονομικών: Σχετικά με τις σημερινές χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Επιστολή ΕΕΑ: Απαιτούνται ουσιαστικές ενισχύσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών
• Δικηγόροι: Μετακίνηση με επίδειξη δελτίου επαγγελματικής ταυτότητος του Δικηγορικού Συλλόγου αντί της εκτύπωσης του TAXIS
• Γ. Στουρνάρας: Κομβικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία των PEPP η φορολογική αντιμετώπιση των εισφορών, των αποδόσεων και των παροχών
• Η απασχόληση τον Ιανουάριο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
• Κ. Χατζηδάκης: Η μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος επικουρικής ασφάλισης θα ενισχύσει την προσωπική αποταμίευση
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
53270/11.2.2021
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας και τους ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ - 53270/11.2.2021
Α.1025/2021
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. - Α.1025/2021
ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων που απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
ΓΔΟΥ 154/2021
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. - ΓΔΟΥ 154/2021
Επιστρεπτέα προκαταβολή 6 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1337/2020
Καταλογιστική πράξη Διευθυντή Τελωνείου περί κήρυξης εταιρείας ως αστικώς συνυπεύθυνης για καταβολή πολλαπλού τέλους και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που είχαν επιβληθεί εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου της, ως συνυπαίτιου λαθρεμπορίας – Παραδεκτό Αίτησης Αναίρεσης. - ΣτΕ 1337/2020
Σ78/3/52757/11.2.2021
Κοινοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου ΝΠΙΔ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4488/2017 - Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων. - Σ78/3/52757/11.2.2021
Ε.2039/2021
Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρθρο 53Α του ν.2960/2001» - Ε.2039/2021
Χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού - Κοινοποίηση της Α.1277/14.12.2020 Απόφασης
ΣτΕ 831/2020
Υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ για φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος πάνω από 20kw. Κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή στην ασφάλιση είναι η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον αρμόδιο φορέα. - ΣτΕ 831/2020
ΣτΕ 661/2020
Αγοραπωλησία ακινήτων - Εισόδημα κατά το άρθρο ν. 2238/1994 - ΣτΕ 661/2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.2.2021
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - 32η εγκύκλιος - ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.2.2021
15934 ΕΞ 2021
Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. - 15934 ΕΞ 2021
13
Feb
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
14
Feb
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών (μονομερείς) για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού (μονομερείς) για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020
περισσότερα
Webinars κόμβου
18
February
 
Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Αφορολόγητα έσοδα- Διαχωρισμός εξόδων σε μόνιμες και προσωρινές διαφορές
25
February
 
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, παροχές σε είδος, αφορολόγητα αποθεματικά, επιχορηγήσεις, διανομή κερδών
04
March
 
Τεχνικά θέματα εφαρμογής των Ελληνικών λογιστικών προτύπων
11
March
 
H συμπλήρωση της Δήλωσης ΦΠΑ και οι σχετικές υποχρεώσεις
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013) - Ανάλυση και επισημάνσεις
Άρθρα - Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας τους βάσει του ν. 4601/2019
Άρθρα - Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Το μετέωρο βήμα… του εταιρικού εκσυγχρονισμού
Άρθρα - Εκκαθαρίσεις αγροτικών προϊόντων
Άρθρα - Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Άρθρα - Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Άρθρα - «Τέλος» (;) στα τέλη χαρτοσήμου για τη χορήγηση εντόκων δανείων
(Upd) Άρθρα - Δήλωση ΦΠΑ: Απεικόνιση των μέτρων ενίσχυσης λόγω covid-19 και του Α.ΝΗ.ΚΟ. - Ποια ποσά συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata
(UPD) Άρθρα - Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
Άρθρα - Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του Η.Β. μετά την 1η.1.2021, ύστερα από το συναινετικό διαζύγιο
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Χρόνος υποχρέωσης διαφύλαξης εγγράφων από τους φορολογούμενους
Άρθρα - Αποθεματικά επιχειρήσεων (Μέρος Α')
Άρθρα - Οι τόκοι υπερημερίας, που επιβάλλονται από τις Δ.Ε.Υ.Α. στους καταναλωτές, στις περιπτώσεις που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι λογαριασμοί, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επιστρεπτέα προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα η εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©