VIEW ONLINE arrow1
11 - 02 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν δεν μπορείς να τους πείσεις, μπέρδεψέ τους.
Χάρυ Τρούμαν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για ακύρωση προστίμων 300 ευρώ λόγω απαγόρευσης δημοσίων συναθροίσεων
• Διευκρινίσεις για την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019
• Βεβαιώσεις μετακίνησης - Αναλυτικά τι νέο ισχύει για υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες
• Η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 11-2-2021 έως 1-3-2021 - Αναλυτικοί πίνακες
• Αλλαγές στη δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου για τις αμοιβές αθλητών - προπονητών κ.λπ.
• Επιστρεπτέα προκαταβολή 5 - Δυνατότητα για υποβολή εκ νέου αίτησης έως 15.2 για ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί
• Εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας - Αυτοπασχολούμενοι, επιστήμονες μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων
• Υπ. Εργασίας: 15 μέτρα για τη στήριξη της αγοράς εργασίας κατά την πανδημία του κορωνοϊού
Άλλες ειδήσεις
• Μεταφορές και COVID-19: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει παράταση των μέτρων παρέκκλισης
• Στο 16,2% το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
• ΔΕΕ - Νόμος ο οποίος προβλέπει ότι λιμενική εργασία μπορεί να παρέχεται μόνον από αναγνωρισμένους εργάτες μπορεί να είναι συμβατός με το δίκαιο της Ένωσης εφόσον αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ασφάλειας εντός των λιμενικών ζωνών και στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων
• Τροποποιείται το επίμαχο άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά μέσα
• Σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λειτουργία Δικαστηρίων, εγγραφή ασφαλιστικών διαμεσολαβητών - Σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης
• ΠΟΦΕΕ: Ενημέρωση όσον αφορά πρακτορεία ΟΠΑΠ που απορρίφθηκαν από την επιστρεπτέα 5, τροποποιητικές ΦΠΑ μέχρι σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2021
• Χ. Σταϊκούρας: Επίκαιρο και επείγον το ζήτημα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος
• Προληπτική αναστολή έως τις 28 Φεβρουαρίου της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και των ΒΝΣ του ΟΑΕΔ
• Παράταση του χρόνου υλοποίησης για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό 'Aλμα.
• Κ. Χατζηδάκης: Τα επτά μέτρα που έχουμε λάβει για τους πολύτεκνους – Η στήριξη θα συνεχιστεί
• Επιστροφή αγοραστών στο ελληνικό χρηματιστήριο που ακολούθησε την άνοδο των διεθνών αγορών
• Ένταξη 520 νέων επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»
• Αναβάθμιση υποδομών των δύο μεγάλων Κεντρικών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ)
• ΕΕΑ: Η κυβέρνηση ή πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις ή να φροντίσει να επαναλειτουργήσουν άμεσα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΓΔΟΥ 133/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 236) - ΓΔΟΥ 133/2021
Δυνατότητα επανυποβολής αίτησης έως 15-2-2021 για επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων με σκοπό τη διευθέτηση τεχνικών προβλημάτων και λαθών
Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 - Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1026/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1261/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Α.1026/2021
51994/Σ. 16503/11.2.2021
Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019 - 51994/Σ. 16503/11.2.2021
Δ11/Γ.Π.οικ.6582/188/10.2.2021
Πρόσθετες Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) - Δ11/Γ.Π.οικ.6582/188/10.2.2021
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης (άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013) - Ανάλυση και επισημάνσεις
Άρθρα - Μετατροπή Προσωπικών Εταιρειών - Εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας τους βάσει του ν. 4601/2019
Άρθρα - Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Το μετέωρο βήμα… του εταιρικού εκσυγχρονισμού
Άρθρα - Εκκαθαρίσεις αγροτικών προϊόντων
Άρθρα - Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Άρθρα - Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Άρθρα - «Τέλος» (;) στα τέλη χαρτοσήμου για τη χορήγηση εντόκων δανείων
(Upd) Άρθρα - Δήλωση ΦΠΑ: Απεικόνιση των μέτρων ενίσχυσης λόγω covid-19 και του Α.ΝΗ.ΚΟ. - Ποια ποσά συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata
(UPD) Άρθρα - Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ]
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
Άρθρα - Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του Η.Β. μετά την 1η.1.2021, ύστερα από το συναινετικό διαζύγιο
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Χρόνος υποχρέωσης διαφύλαξης εγγράφων από τους φορολογούμενους
Άρθρα - Αποθεματικά επιχειρήσεων (Μέρος Α')
Άρθρα - Οι τόκοι υπερημερίας, που επιβάλλονται από τις Δ.Ε.Υ.Α. στους καταναλωτές, στις περιπτώσεις που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι λογαριασμοί, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επιστρεπτέα προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα η εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©