VIEW ONLINE arrow1
22 - 01 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Φιλοσοφία είναι η συστηματική κατάχρηση της ορολογίας που επινοήθηκε γι αυτόν ακριβώς το σκοπό.
Arthur Koestler
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Την επόμενη εβδομάδα οι διατάξεις για τη μείωση ενοικίου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και για τα αξιόγραφα
• Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και ειδικός τρόπος φορολόγησης - Αφορολόγητη επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4758/2020
• Υπ. Εργασίας: Πώς θα δοθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες
• Αναβολή της εφαρμογής του ESEF
• Ποια εισοδήματα, παροχές, ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στο 2020 είναι αφορολόγητα
• ΦΠΑ και παροχή εταιρικών αυτοκινήτων με αντάλλαγμα ή χωρίς
Άλλες ειδήσεις
• Λιανεμπόριο: Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τον Νοέμβριο του 2020
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα να συμπεριληφθούν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 επιχειρήσεις για τις οποίες ενώ έχουν οριστικοποιηθεί τα έσοδα δεν έχει υποβληθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος
• Π. Αλεβιζάκης: Αίτημα για άνοιγμα της εφαρμογής my businessSupport
• Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης και αναβίωσης του ΑΦΜ των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που επανεγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναβιώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του 4635/2019
• «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» - Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις Περιφέρειες σε Μετάβαση και την Περιφέρεια Αττικής
• Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους κλάδους πρόσθετης και κύριας ασφάλισης του π. ΟΓΑ - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με παραδείγματα
• ΤτΕ: Στο 35,8% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από Τράπεζες και Πολιτεία
• K. Χατζηδάκης στον ΣΕΒ: «Ναι στην ανταγωνιστικότητα, αλλά με προστασία των εργαζομένων»
• Ρεκόρ πωλήσεων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων τον Νοέμβριο 2020 στην Ευρώπη
• Αυτοδιοίκηση: Καταργείται η απλή αναλογική με νέο εκλογικό νομοσχέδιο
• ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-49: Έγκριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2019
• Ευρ. Επιτροπή: Περαιτέρω μέτρα για το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021
Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας - Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021
ΑμεΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης για το έτος 2021 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας
Α.1010/2021
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α' 167) - Α.1010/2021
Ε.2015/2021
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» - Ε.2015/2021
Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Προσθήκη άρθρου 5Γ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της μείωσης των μισθωμάτων - Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4690/2020. Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μισθωτή εργασία αλλοδαπών αξιωματικών και πληρωμάτων, φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής για διεθνείς πλόες

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Θ 1191/2020
Έμμεσος προσδιορισμός φόρου άρθρου 28 ΚΦΕ λόγω μεταβολών στο μικτό περιθώριο κέρδους - ΔΕΔ Θ 1191/2020
Υπόθεση C-484/19
Φόρος εταιριών - Φορολόγηση συνδεόμενων μεταξύ τους επιχειρήσεων - Εθνική φορολογική ρύθμιση η οποία απαγορεύει σε εταιρία εδρεύουσα σε κράτος μέλος την έκπτωση τόκων καταβληθέντων σε εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιριών, σε περίπτωση που επιτυγχάνεται ουσιώδες φορολογικό πλεονέκτημα - Υπόθεση C-484/19
Yπόθεση C‑288/19
ΦΠΑ - Πράξεις εξομοιούμενες με παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας - Άρθρο 56, παράγραφος 2 - Προσδιορισμός του τόπου αναφοράς όσον αφορά τη φορολόγηση - Μίσθωση μεταφορικών μέσων - Διάθεση οχημάτων σε υπαλλήλους - Yπόθεση C‑288/19
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2021
Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2021
Δ.ΟΡΓ.Β 1004443 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε. - Δ.ΟΡΓ.Β 1004443 ΕΞ 2021
Α.1005/2021
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2021, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών - Α.1005/2021
2940/29.12.2020
Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές, επιπλέον των αναφερομένων στις παρ. του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - 2940/29.12.2020
ΕΞ/696759/3445/2020
Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. - ΕΞ/696759/3445/2020
Φ24/3599/2020
Καθορισμός λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, προαιρετικά και άλλες Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013 - Φ24/3599/2020
Ε.2014/2021
Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1286/23-12-20 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Διαδικασία κατ' εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη', της παρ. 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, για το έτος 2021» - Ε.2014/2021
Δ1α/ΓΠ.οικ.4534/21.1.2021
Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 - Δ1α/ΓΠ.οικ.4534/21.1.2021
2248/291/18.1.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/ 11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515) - 2248/291/18.1.2021
Διαδικασία και τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
οικ. 1256/13.01.2021
Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). - οικ. 1256/13.01.2021
Webinars κόμβου
26
January
 
Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Τύπου Airbnb)
04
February
 
Αποσβέσεις παγίων, φορολογία αποθεματικών , κοστολόγηση, χειρισμός απογραφής και αποθεμάτων
18
February
 
Φορολογική αναγνώριση εξόδων - Αφορολόγητα έσοδα- Διαχωρισμός εξόδων σε μόνιμες και προσωρινές διαφορές
25
February
 
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, παροχές σε είδος, αφορολόγητα αποθεματικά, επιχορηγήσεις, διανομή κερδών
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©