VIEW ONLINE arrow1
8 - 01 - 2021
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το μέλλον είναι εδώ, απλά δεν είναι ευρέως διαδεδομένο ακόμη.
William Gibson
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΡΓΑΝΗ - Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020
• Βεβαιώσεις μετακίνησης: Ενημερώθηκε αυτόματα η νέα ημερομηνία ισχύος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
• Πως θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2020 και το 2021 - Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουν όφελος από τη μείωση των ενοικίων λόγω covid
Άλλες ειδήσεις
• Με email ή επιστολή οι δηλώσεις Μ1, Μ7 - Αλλαγές για Κοινωνίες κληρονόμων και Αστικού Δικαίου, ενώσεις ιδιοκτητών κ.ά. - Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ
• myBusinessSupport - ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η υποβολή ενστάσεων
• Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους - Άρθρα
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Επίδομα θέρμανσης 2020-2021 - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Α.1002/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει - Α.1002/2021

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1925/2020
Εικονικά στοιχεία - Πότε η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εικονικότητας - Το δικαστήριο υποχρεούται να εκτιμήσει τα σχετικά στοιχεία στο σύνολό τους και όχι μεμονωμένα - ΣτΕ 1925/2020
ΔΕΔ Α 305/2020
Εικονικά τιμολόγια - Η καλή πίστη του λήπτη αφορά περιπτώσεις στις οποίες η εικονικότητα ανάγεται στο πρόσωπο του εκδότη και όχι για εικονικές συναλλαγές στο σύνολό τους - ΔΕΔ Α 305/2020
ΣτΕ 259/2020
ΟΑΕΕ - Σύνταξη λόγω αναπηρίας. Παραδεκτό λόγου αναίρεσης. Παραπομπή στην 7μελή σύνθεση - ΣτΕ 259/2020
Άρθρα
Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ - Άρθρα
Δ1α/ΓΠ.οικ.961/7.1.2021
Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/ΓΠ.οικ.961/7.1.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ.963/7.1.2021
Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/Γ.Π.οικ.963/7.1.2021
Δ1/ΓΠ οικ.986/08-01-2021
Συστάσεις για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2 - Δ1/ΓΠ οικ.986/08-01-2021
Επαναλειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων - Συστάσεις με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο
1505/2044458/2020
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα: 1) Στον Δήμο Καβάλας: α) Δημοτική Ενότητα Καβάλας (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης, Τοπική Κοινότητα Χαλκερού), β) Δημοτική Ενότητα Φιλίππων (Δημοτική Κοινότητα Ζυγού, Τοπικές Κοινότητες: Αμυγδαλεώνος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λιμνιών, Παλαιάς Καβάλας, Πολυνέρου). 2) Στον Δήμο Νέστου: α) Δημοτική Ενότητα Ορεινού (Τοπικές Κοινότητες: Αγίου Κοσμά, Διποτάμου, Δυσβάτου, Ελαφοχωρίου, Κεχροκάμπου, Λεκάνης, Μακρυχωρίου, Πλαταμώνος), β) Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης (Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης, Τοπικές Κοινότητες: Γέροντα, Γραβούνης, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Πέρνης, Πετροπηγής, Ποντολίβαδου, Χρυσοχωρίου). 3) Στον Δήμο Παγγαίου: α) Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης (Τοπικές Κοινότητες: Αμισιανών, Αντιφιλίππων, Κοκκινοχώματος, Κηπίων, Χρυσοκάστρου), β) Δημοτική Ενότητα Ελευθερών (Τοπικές Κοινότητες: Ελαιοχωρίου, Μυρτοφύτου, Φωλεάς), γ) Δημοτική Ενότητα Ορφανού (Τοπικές Κοινότητες: Ακροποτάμου, Γαληψού, Καριανής, Ορφανίου, Οφρυνίου, Ποδοχωρίου), δ) Δημοτική Ενότητα Παγγαίου (Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης, Τοπικές Κοινότητες: Γεωργιανής, Παλαιοχωρίου) και ε) Δημοτική Ενότητα Πιερέων (Τοπικές Κοινότητες: Αυλής, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, Μεσορόπης, Μουσθένης, Πλατανότοπου, Σιδηροχωρίου) - 1505/2044458/2020
Κτηματολόγιο - Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης, καταχώριση των πρώτων εγγραφών και ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου
Δ1α/Γ.Π.οικ. 965/7.1.2021
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5775) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 965/7.1.2021
Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/7.1.2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Κοινότητα Ανθήλης του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-1 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 967/7.1.2021
09
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Υποβολή εντύπου Ε13 στο Π.Σ. Εργάνη από τους υπόχρεους εργοδότες, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθ. 2 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), που χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό τους
Εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας από την εύλογη αξία στο ιστορικό κόστος κτήσεως. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του Η.Β. μετά την 1η.1.2021, ύστερα από το συναινετικό διαζύγιο
Άρθρα - Χρόνος υποχρέωσης διαφύλαξης εγγράφων από τους φορολογούμενους
Άρθρα - Αποθεματικά επιχειρήσεων (Μέρος Α')
Άρθρα - Οι τόκοι υπερημερίας, που επιβάλλονται από τις Δ.Ε.Υ.Α. στους καταναλωτές, στις περιπτώσεις που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι λογαριασμοί, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επιστρεπτέα προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο
Άρθρα - Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα η εκ περιτροπής εργασία
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
Άρθρα - Φορολογική μεταχείριση από Α.Ε. μερίσματος που εισπράχθηκε λόγω διανομής αφορολόγητου αποθεματικού της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, που πραγματοποιήθηκε από Α.Ε στην οποία συμμετέχει - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Μερίσματα μη αναληφθέντα και τέλη χαρτοσήμου
Άρθρα - «Κλείσιμο» της χρήσης έτους 2020 - Τα 26 νέα δεδομένα (Ταξινομημένα σε 10 κατηγορίες)
Άρθρα - Η έκδοση πράξης από τη ΔΟΥ δεν διακόπτει την παραγραφή
(Upd) Άρθρα - Δήλωση ΦΠΑ: Απεικόνιση των μέτρων ενίσχυσης λόγω covid-19 και του Α.ΝΗ.ΚΟ. - Ποια ποσά συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata
Άρθρα - Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο
Άρθρα - Προϋποθέσεις δίωξης, ποινική διαδικασία και παραγραφή επί φορολογικών αδικημάτων - Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης
Άρθρα - Έλλειμμα ταμείου και φορολογικές συνέπειες
Άρθρα - Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων
«MyData» - (Ηλεκτρονικά βιβλία) Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας
Άρθρα - ΦΠΑ: Οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©