Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

7 - 01 - 2021
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 35.00
Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης
Στο βιβλίο «Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού φορολογητέας ύλης» εξετάζονται συστηματικώς οι έμμεσες μέθοδοι ως νέος θεσμός προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 27 του ΚΦΔ και 28 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και σε συγκριτική επισκόπηση προς τους προϊσχύσαντες αλλά και τους παράλληλα σήμερα ισχύοντες θεσμούς προσδιορισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Το βιβλίο περιέχει πίνακες και λογιστικές εφαρμογές. Αντικείμενο του έργου είναι η νομική, φοροτεχνική και οικονομοτεχνική ανάλυση και ερμηνεία του θεσμού των έμμεσων τεχνικών και απευθύνεται στους εφαρμοστές του φορολογικού δικαίου, δικηγόρους, δικαστές, φοροτεχνικούς, στελέχη Υπ. Οικ.

Τιμή 50.00
Transfer Pricing - Οικονομική προσέγγιση στην τεκμηρίωση της τιμολόγησης των ενδο-ομιλικών συναλλαγών
Το βιβλίο εξετάζει τη προβληματική της τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πτυχή μέσα από μια σειρά πρακτικών υποδειγμάτων και αναλύσεων, χωρίς παράλληλα να παραγνωρίζει τις νομικές και τις φοροτεχνικές προεκτάσεις.

Στις σελίδες του βιβλίου επιχειρείται να αναλυθεί η μεθοδολογία των κατευθυντηρίων οδηγιών του ΟΟΣΑ με απλοποιημένο τρόπο μέσα από πρακτικές προσεγγίσεις που έχουν αποτελέσει περιπτωσιολογία, κοντά στην εγχώρια οικονομική πραγματικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επικεντρώνοντας τη προσοχή κυρίως την οικονομική προσέγγιση. Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα υπαρκτό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στη νομική και στη φοροτεχνική προσέγγιση. Παράλληλα, το βιβλίο φιλοδοξεί να εφοδιάσει τον αναγνώστη με έννοιες και ορολογία που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει εξοικείωση με το εξεταζόμενο αντικείμενο.

Η ερμηνευτική προσέγγιση στη θεματολογία του αντικειμένου απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα και στοχεύει να δημιουργήσει γόνιμους προβληματισμούς αλλά και μια αίσθηση εγρήγορσης.

Ταυτόχρονα, επιδίωξη του βιβλίου είναι η καθοδήγηση του μη εξειδικευμένου αναλυτή στον εντοπισμό και στην αξιολόγηση των επιδράσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών τόσο από οικονομική όσο και από φορολογική σκοπιά.

Τιμή 50.00
Πρακτικός Φορολογικός και Ασφαλιστικός Οδηγός Αυτοαπασχολούμενων - Ελ. Επαγγελματιών
Ο ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΙΑΤΡΟΥΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Σε 508 σελίδες διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορολογίας που επηρεάζουν τους φόρους και τις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων, τις διαδικασίες έναρξης επαγγέλματος και τις υποχρεώσεις τιμολόγησης ή μη όπως και το πώς λειτουργεί στην πράξη η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData.

Διαθέτει πλήρη φορολογικό οδηγό με σημειώσεις τρόπου συμπλήρωσης κρίσιμων φορολογικών κωδικών.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπιπτόμενες – μη εκπιπτόμενες δαπάνες, διαδικασίες μείωσης προκαταβολής και τις νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αυτοαπασχολούμενων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:


Είναι απαραίτητο για κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο που διαθέτει αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες στο πελατολόγιο του αλλά και κάθε αυτοαπασχολούμενο επιστήμονα που θέλει να ελέγχει με τον καλύτερο τρόπο τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και δικαιώματα.
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Διαθέτει κρίσιμες διευκρινίσεις ορισμών, διαδικασιών και τρόπου αντιμετώπισης τυχόν φορολογικών προβλημάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.  

Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.

Παραθέτει πλειάδα χρήσιμων παραδειγμάτων.

Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

Τιμή 70.00
Το Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών μετά το ν. 4601/2019
Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των εταιρικών μετασχηματισμών (συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών) από την οπτική του εταιρικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019. Ο νόμος 4601/2019 θεσπίζει ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο για τους μετασχηματισμούς των εμπορικών εταιριών, αντιμετωπίζοντας και δίνοντας λύση σε καίρια ζητήματα όπως στον περιορισμένο αριθμό των επιτρεπόμενων από τον νόμο μορφών μετασχηματισμών, στη διενέργεια των καλούμενων «καταχρηστικών μετασχηματισμών», καθώς και στην «παρέμβαση» του φορολογικού δικαίου στο ουσιαστικό εταιρικό δίκαιο των μετασχηματισμών.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι εταιρικοί μετασχηματισμοί υπό το πρίσμα του φορολογικού δικαίου. Στα επόμενα τρία κεφάλαια γίνεται εκτενής ανάλυση ανά κεφάλαιο όλων των ζητημάτων που αφορούν στην συγχώνευση των εταιριών, τη διάσπαση εταιρίας και τη μετατροπή της. Γίνεται προσπάθεια μιας συστηματικής και ερμηνευτικής προσέγγισης των νέων διατάξεων με στόχο την πληρότητα και την ακρίβεια καθιστώντας το έργο αυτό χρήσιμο οδηγό για τους μελετητές του δικαίου των εταιριών και τους δικηγόρους της πράξης.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.