VIEW ONLINE arrow1
29 - 12 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν βρίσκουμε τους ανθρώπους γνωστικούς, εκτός από αυτούς που συμφωνούν με τη γνώμη μας.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ με νέο πρόγραμμα voucher για 10.000 περίπου ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών
• Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
• Χρέη έως 10 ευρώ ανά οφειλέτη διέγραψε η ΑΑΔΕ για 118.906 φορολογουμένους
• Επιστροφές εισφορών μετά την εκκαθάριση 2019 - Προϋπόθεση η καταχώρηση ΙΒΑΝ μέχρι 14.01.2021 στον e-ΕΦΚΑ
• Λανθασμένη ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Απαιτείται άμεσα διόρθωση
Άλλες ειδήσεις
• Επιστολή ΕΣΕΕ: Αίτημα κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών Νοεμβρίου 2020 των εμπόρων που παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή
• Ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού - Στις 20 Ιανουαρίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού
• ΕΦΕΕΑ: Επιστολή σχετικά με την ανάγκη επίλυσης θεμάτων του λογιστικού κλάδου
• Έκτακτη ενίσχυση ΟΑΕΔ 400 ευρώ: Σήμερα η καταβολή σε 5.740 δικαιούχους
• Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet αύριο Τετάρτη, 30/12 και ώρα 15:00-17:00 μ.μ.
• Νέοι Προϊστάμενοι στη Διεύθυνση Ελέγχων και στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ
• Σ.Ε.Λ.ΚΕ.: Αναγκαία η μη υποχρεωτικότητα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων για το έτος 2021
• Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece» μέσω ΕΣΠΑ
• Brexit - ΑΑΔΕ: Επηρεαζόμενα κεντρικά συστήματα και πλατφόρμες από 28/12/2020 έως 01/01/2021
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Χρόνος υποχρέωσης διαφύλαξης εγγράφων από τους φορολογούμενους - Άρθρα
ΣτΕ 841/2019
Παραγραφή - Προσφυγή κατα πράξης φορολογικής αρχής - Τεκμηρίωση αίτησης αναίρεσης απόφαση επι ποινή απαραδέκτου - Αντίθεση προς οριστική απόφαση δικαστηρίου - ΣτΕ 841/2019

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-656/19
Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αποκτώντα μη εγκατεστημένο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους - Άρθρο 147 - “Αγαθά που μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές ταξιδιώτες” οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση - Έννοια - Αγαθά που έχουν πράγματι εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης - Απόδειξη - Μη χορήγηση απαλλαγής κατά την εξαγωγή - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας - Απάτη - Yπόθεση C-656/19
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2224
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας - Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2224
ΣτΕ 1576/2020
Εξουσία ελέγχου του Δικαστηρίου - Δεδικασμένο σε σχέση με ζητήματα που δεν κρίθηκαν ρητώς - ΣτΕ 1576/2020
ΣτΕ 1342/2019
Δημοτική φορολογία. Συντελεστές τελών φωτισμού και καθαριότητας - ΣτΕ 1342/2019
ΔΕΔ Α 2863/2019
Τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ - Όταν ο λήπτης συμβουλευτικής υπηρεσίας είναι εκτός κοινότητας δεν επιβάλλεται ΦΠΑ - ΔΕΔ Α 2863/2019
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 50 της 22.12.2020
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον Κορωνοϊό COVID-19 - Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 50 της 22.12.2020
137315/23.12.2020
Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2020, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων - 137315/23.12.2020
2654/356295/2020
Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2020 - 2654/356295/2020
30
Dec
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 νομικών προσώπων, νομικών οντοτήτων και φυσικών προσώπων, για μείωση προκαταβολής φόρου
περισσότερα
31
Dec
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα με άδειες εκδοθείσες μέχρι και τις 30.6.2020
Υποβολή αιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 29 του άρθ. 66 και της παρ. 44 του άρθ. 66 του ν.4646/2019 (παύση βάρους οφειλών αλληλεγγύως και προσωπικά ευθυνόμενων προσώπων)
Υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (βάσει της Υ.Α. 67343 Φ.Ε.Κ Β' 2443/20-06-2019)
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) για τον μήνα Οκτώβριο 2020
Υποβολή χειρόγραφης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μετά την έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, για το φορολογικό έτος 2014
Υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, από εργαζόμενους που τους καταβλήθηκαν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που αφορούν το φορολογικό έτος 2017 και για τις οποίες ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών αποδόθηκε στο φορολογικό έτος 2019
Υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων δήλωσης Covid ή και Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις δηλώσεων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) για τον μήνα Νοέμβριο 2020
Υποβολή δήλωσης αποκλειστικής χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και αποδοχής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, για την εφαρμογή των κινήτρων του άρθ. 71ΣΤ του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2020
Υποβολή αίτησης και καταβολή δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2020, για την επανένταξη οφειλετών της φορολογικής διοίκησης στις απολεσθείσες, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020, ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής (βάσει της από 11.3.2020 ΠΝΠ)
Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Νοεμβρίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Οκτωβρίου)
Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (Αφορά στο μήνα Οκτώβριο)
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού - Οκτώβριος)
Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Οκτωβρίου
Υποβολή εντύπου Ε12 «e-Οικοδομώ Απογραφικό» για το απασχολούμενο προσωπικό μηνός Νοεμβρίου
Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Οκτωβρίου
Υποχρεώσεις παραγωγών (κτηνοτρόφων κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικών ή νομικών προσώπων, κ.λπ.) και αγοραστών γάλακτος (ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, καταβολή ειδικής εισφοράς, κ.λπ., μηνιαίες και τριμηνιαίες υποχρεώσεις)
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης άρθ. 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, μηνός Οκτωβρίου
Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Νοεμβρίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας
Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Νοεμβρίου από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Νοεμβρίου
Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα
Καταβολή 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος επιχειρήσεων του άρθρου 25 του Ν.27/1975
Υποβολή χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και ιατρών του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο έτος
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους κληρονόμους αποβιωσάντων στο έτος
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, είτε επειδή επέστρεψαν στον εργοδότη αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης, λόγω λάθους, εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλε
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου
Αίτηση χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα
Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου
Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (αρχικών ή τροποποιητικών, έναρξης ή λύσης) περιόδου Νοεμβρίου
Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Νοεμβρίου
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περιόδου Οκτωβρίου)
Υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (περιόδου Οκτωβρίου)
Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 3ου τριμήνου (Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου)
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Οκτωβρίου)
Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες και τους εργαζομένους τους για τον μήνα Δεκέμβριο, πληττόμενων και κλειστών με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεων, βάσει Κ.Α.Δ.
Υποβολή αίτησης και καταβολή δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2020, για την επανένταξη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©