VIEW ONLINE arrow1
20 - 11 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι κεφαλαιώδες λάθος να σχηματίζεις θεωρίες προτού έχεις όλα τα δεδομένα. Επηρεάζει την κρίση σου.
Arthur Conan Doyle
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ για 130.000 μακροχρόνια άνεργους - Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ
• Δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου – Οδηγίες, πρακτικό εγχειρίδιο
• Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου μερισμάτων προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2019
Άλλες ειδήσεις
• Επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης: Μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους
• Ομοσπονδίες του Υπ. Οικονομικών-ΑΑΔΕ: Κοινή πρόταση Ειδικού Μισθολογίου
• Ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ: Προστέθηκε η κατηγορία για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους
• Σε 993.934 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2020 - Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ
• Αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) - Ανακοίνωση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: Προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου
• Υπ. Ανάπτυξης: Ολοκλήρωση των δράσεων επιχειρηματικότητας «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ
• Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2021 - Υπ. Οικ.: Μέτρα μείωσης φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - Πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος 3,88% του ΑΕΠ
• Αναστέλλεται έως 22.4.2021 η συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, και της Δ.Ο.Υ. Η Θεσσαλονίκης, στην Δ.Ο.Υ. καλαμαριάς
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Χρόνος αναγνώρισης του οφέλους ως έσοδο - Άρθρα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΟΡΓ. Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 (Β' 3207) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την αναστολή της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης, Α' - Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α' - Β' τάξεως και της Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, Α' - Β' τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Α' - Β' τάξεως - Δ.ΟΡΓ. Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020
Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α' 227), καθώς και κατ' εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19 - Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020
Δ4/Γ.Π.οικ.74407/19.11.2020
Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Δ4/Γ.Π.οικ.74407/19.11.2020
Α.1249/2020
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό - Α.1249/2020
32066 ΕΞ 2020
Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) - 32066 ΕΞ 2020
118632/2020
Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς - 118632/2020
179/2/6.11.2020
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2651/20.1.2012 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (Β΄199) - 179/2/6.11.2020
Α. 131051 ΕΞ 2020
Καθορισμός οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Υπηρεσία Συντονισμού του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη μεταφορά τους - Α. 131051 ΕΞ 2020
179/1/6-11-2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 118/19-05-2017 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/ 27-5-2016» - 179/1/6-11-2020
71458/18.11.2020
Παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 για τον μήνα Οκτώβριο και τακτική επιδότηση ανεργίας - 71458/18.11.2020
129875 ΕΞ 2020
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας - 129875 ΕΞ 2020
21
Nov
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
22
Nov
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή αίτησης από αερομεταφορείς οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια Εκμετάλλευσης χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ελλάδα, για τη λήψη αποζημίωσης εμπορικών πτήσεων Απριλίου-Μαΐου 2020
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©