VIEW ONLINE arrow1
12 - 11 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το να μη λες τίποτα, ειδικά όταν μιλάς, είναι η μισή τέχνη της διπλωματίας.
Will Durant
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Άδεια ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας παιδιών - Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ' οίκον περιορισμού του παιδιού
• Διαδοχική ασφάλιση: Οι τελευταίες αλλαγές με το ν. 4670/2020 - Παραδείγματα εφαρμογής
• Έκθεση τεκμηρίωσης λειτουργίας με αναγκαίο προσωπικό - Αυτοσχεδιασμός ή αναμονή επίσημων οδηγιών;
• Στις 20:30 θα κλείνουν από τη Δευτέρα τα supermarkets
Άλλες ειδήσεις
• Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων
• ΟΕΕ: Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου το 2ο DigiTalk
• ΟΑΕΔ - Google: Οριστικοί πίνακες κατάταξης 1.500 ωφελουμένων του Β΄ κύκλου του Προγράμματος Ψηφιακής Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Συνήγορος του Καταναλωτή: Εκτοξεύθηκαν στο πρώτο δεκάμηνο του έτους οι καταγγελίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο - 10 συμβουλές για καλύτερη προστασία
• Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον συμψηφισμό ανεξόφλητων απαιτήσεων δικαιούχων έως και 31/12/2015, από την επιδότηση ΟΑΕΔ σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις παραμεθόριων περιοχών
• Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών: Συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση στις 26 Νοεμβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο
• Χ. Σταϊκούρας: Την άλλη εβδομάδα η τροπολογία για τις επιταγές - Επέκταση μειωμένου ΦΠΑ στις μάσκες και στο νέο έτος
• Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για επίλυση θεμάτων του λογιστικού κλάδου
• On line σεμινάριο για τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας και τις φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Φ1500/οικ.13016/562/12.11.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης - Φ1500/οικ.13016/562/12.11.2020
46621/1415/12.11.2020
Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών - Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ' οίκον περιορισμού του παιδιού - 46621/1415/12.11.2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
46609/343/12.11.2020
Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αριθ. 34341/5991/18-9-2020 (ΦΕΚ Β’ 4014/2020) «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» και Τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ Β’ 4581/16-10-2020) - Τροποποίηση της αριθ. 34341/5991/18-9-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α’ 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014) - 46609/343/12.11.2020
126972 ΕΞ 2020
Διαδικασία ελέγχου από τις Ελεγκτικές Ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 1.7.2020 - 30.6.2021 - 126972 ΕΞ 2020
383/10.11.2020
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών - 383/10.11.2020
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
11 oς 2020
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1852
0,9075
7,4432
10,3645
27,1850
364,0100
4,5740
1,9558
4,8758
7,5755
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - ΦΠΑ: Οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
Άρθρα - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης
Άρθρα - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 32) - ΣΟΛ ΑΕ
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακά θέματα)
Άρθρα - (Upd) Πόθεν έσχες: Οδηγός δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων
Άρθρα - Λογιστική αντιμετώπιση αξίας κτιρίου προς κατεδάφιση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Άρθρα - Χρόνος γένεσης της τελωνειακής υποχρέωσης, επί κοινοτικών αυτοκινήτων για τα οποία δηλώνεται κλοπή στην Ελλάδα
Άρθρα - Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. που γίνεται με κεφαλαιοποίηση μερισμάτων, που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, απαλλάσσεται του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Έκπτωση Φ.Π.Α. επί εκπρόθεσμης υποβολής ανανεωμένου μισθωτηρίου συμβολαίου
Άρθρα - Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 5 του Ν 4557/2018 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά - Πρακτική εφαρμογή
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Άρθρα - Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων αγαθών και παροχών/λήψεων υπηρεσιών-αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο Κ-Μ (έντυπα Φ4, Φ5). Τύπος, περιεχόμενο, πως, πότε και ειδικότερα θέματα υποβολής των
Άρθρα - Απεικόνιση μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19 στην δήλωση ΦΠΑ και εάν συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata
Άρθρα - Η προβλεπόμενη λογιστική κατάσταση από τις διατάξεις του νόμου 4601/2019 και το περιεχόμενο αυτής - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - ΦΠΑ: Η αρχή της αναλογικότητας
Άρθρα - Η απομείωση εμπορικών απαιτήσεων - Λογιστική και φορολογική βάση
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ (Τεχνικά θέματα)
Άρθρα - Απεικόνιση μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19 στη δήλωση ΦΠΑ και εάν συμπεριλαμβάνονται στο κλάσμα της pro-rata
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©