VIEW ONLINE arrow1
7 - 10 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η εμπειρία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ένα λάθος όταν το ξανακάνουμε.
Franklin P. Jones
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ
• myDATA - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Δύο νέες ενημερωτικές σελίδες από τον κόμβο
• Άδεια ανατροφής τέκνου και στους υπαλλήλους ΝΠΙΔ με σχέση ΙΔΑΧ
Άλλες ειδήσεις
• Η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικεύει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξωτερική ανάθεση λειτουργιών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων (outsourcing)
• Επιστολή ΟΕΕ Δωδεκανήσου για παράταση υποβολής ΑΠΔ και διορθώσεις της εγκυκλίου 39/2020
• Την Παρασκευή η παρουσίαση της εφαρμογής και του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον Covid-19
• Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ν. 4557/2018 και τις τροπολογίες για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και την παράταση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»
• ΟΑΕΔ: Δημιουργία 8.200 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2020 - Υλοποίηση 5 ανοικτών προγραμμάτων 27.100 νέων θέσεων εργασίας
• ΕΕΤ: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την τυπολογία απάτης που αφορά τηλεφωνικές κλήσεις για «υποτιθέμενη» βλάβη υπολογιστή
• Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2020-2021): Ειδικές εφαρμογές για την υποβολή ενστάσεων και τα προσωρινά αποτελέσματα
• Χ. Σταϊκούρας - Κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων: Πρώτα έπρεπε να ρυθμιστούν οι θεσμικές εκκρεμότητες και στη συνέχεια να ανοίξει το σύστημα
• Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ν. 4714/2020 – «ΓΕΦΥΡΑ»
• ΕΦΚΑ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Μη Μισθωτών Κορινθίας
• Ανοδικό momentum στα χρηματιστήρια. Ξεπέρασε και τις 640 μονάδες ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
• Στατιστικά στοιχεία αυθαιρέτων μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ης/09/2020 από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ
• Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Κρήτη - Υποβολή αιτήσεων από 13/10
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
172/1/2020
Όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος - 172/1/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1208/2020
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1003/15.01.2010 (Β΄ 99) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)» - Α.1208/2020
Ε.2156/2020
Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) - Ε.2156/2020
Ε.2157/2020
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1207/17-9-2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αρ. Α.1203/16-5-2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.5.2019) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28-9-2020) - Ε.2157/2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044/6.10.2020
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα» του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα από 6.10.2020 έως και 19.10.2020 - Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044/6.10.2020
Δ. ΟΡΓ. Δ 1118368 ΕΞ 2020
Έκδοση του «Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών για το Κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τη μετάφραση αυτών», Οκτωβρίου 2020 - Δ. ΟΡΓ. Δ 1118368 ΕΞ 2020
Ε.2155/2020
Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2020-2021) - Ε.2155/2020
Ε.2159/2020
Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β΄4129) ΚΥΑ για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης - Ε.2159/2020
177/1/2020
Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 154/5Α/31.8.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» - 177/1/2020
ΔΔΘΕΚΑ Β 1118037 ΕΞ 2020
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης - ΔΔΘΕΚΑ Β 1118037 ΕΞ 2020
08
Oct
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
09
Oct
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δηλώσεων από τους εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% (δηλώσεις Covid) α) αρχικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020 και β) τροποποιητικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη επιχειρήσεων-εργοδοτών στους κλάδους Επισιτισμού - Τουρισμού - Μεταφορών - Πολιτισμού - Αθλητισμού και κάθε άλλου κλάδου βάσει ΚΑΔ, καθώς και κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών, τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας που θέτουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2020
Υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών: α) μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 , για εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στο Μηχανισμό Συν-Εργασία, τους εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020, τους εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και β) μηνός Ιουλίου και Αυγούστου 2020 για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών μη ενταγμένων στο Μηχανισμό Συν-Εργασία
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (έως 9.10.2020 και ώρα 15:00)
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων στο ΠΣ Εργάνη, από επιχειρήσεις - εργοδότες α) των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Αύγουστο και β) που πλήττονται σημαντικά κατά τον μήνα Αύγουστο, για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους
Υποβολή ενστάσεων (αιτημάτων επανεξέτασης) στο myBusiness Support για α) αποζημίωση ειδικού σκοπού 1, 2 και 3 β) επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2, από επιχειρήσεις που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι και τις 24.9.20
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©