Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

11 - 09 - 2020
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 40.00
ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ - «Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου - Θεωρία και Πράξη

Γιώργος Δαλιάνης
Κώστας Νιφορόπουλος

Συγγραφική Ομάδα:
Γιάννης Αρτσίτας
Νίκη Χατζοπούλου

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
«Παραδοσιακές» και «Έμμεσες» Μέθοδοι Ελέγχου
Θεωρία και Πράξη


Αθήνα, Ιούνιος 2020
Εκδόσεις Κλειδάριθμος

ΣΥΝΟΨΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο πεδίο, το οποίο συμπυκνώνει τόσο το γνωστικό αντικείμενο αυτό καθεαυτό, όσο και την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην πράξη.

Το παρόν βιβλίο, του Γιώργου Δαλιάνη και Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, αποτελεί ένα εγχειρίδιο για τους φορολογικούς ελέγχους και απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου (λογιστές, εφοριακούς, φοροτεχνικούς, νομικούς), αλλά και σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.  Πέραν αυτού, όμως, αποτελεί και έναν χρήσιμο οδηγό σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είτε εμπλέκονται σε φορολογικό έλεγχο είτε όχι.

Στο βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης θα βρει πλούσιο υλικό σχετικά με τις παραδοσιακές τεχνικές ελέγχου, αλλά και ένα νέο ταχέως αναπτυσσόμενο εργαλείο των ελεγκτικών οργάνων, τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα από σειρά παραδειγμάτων, ορισμένα δε από αυτά είναι αντλημένα από διενεργηθέντες ελέγχους.

Τέλος, ένα σημαντικό κεφάλαιο του βιβλίου είναι οι απαντήσεις σε δημοφιλή ερωτήματα που συχνά απαντώνται στην πράξη και απασχολούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Τιμή 50.00
Εταιρική νομοθεσία - Ερμηνεία και πρότυπα
Συγγραφείς: Γρηγόρης Κούτρας – Θάνος Αλαφογιάννης

Μόλις κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ το νέο βιβλίο με ανάλυση και σχόλια όλων των νόμων που αφορούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

Σε 536 σελίδες διαθέτει όλες τις αλλαγές στους νόμους για όλων των μορφών εταιρείες που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα μέχρι και τον Ν.4646/19.
Περιλαμβάνει Πρότυπα Καταστατικά, ερμηνεία κατ’ άρθρο, σχόλια, παρατηρήσεις ακόμα και τον ευαίσθητο Ν.4601/19 περί μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Είναι απαραίτητο για κάθε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο, κάθε εταιρεία που θέλει να αλλάξει / προσαρμόσει τα καταστατικά της σε αυτό που ισχύει σήμερα, για δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με συστάσεις εταιρειών και προσαρμογές καταστατικών αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία – ορκωτούς λογιστές.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;

Είναι το μόνο που συγκεντρώνει όλους τους εταιρικούς νόμους σε ένα τόμο, για την καλύτερη εποπτεία και σαφήνεια αυτών, επιτρέποντας την σύγκριση και επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίσταση.
Οι ερμηνείες κατ’ άρθρο δίνουν λύσεις και εξηγήσεις σε «δύσκολα» σημεία.
Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.
Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή - επαγγελματία.
Δείχνει τον τρόπο μετατροπών όλων των εταιρειών, βάσει του τελευταίου σχετικού Νόμου 4601/19.
Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

Τιμή 50.00
Διασυνοριακές συναλλαγές - ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών
Σημείωμα του εκδότη

Το παρόν Σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της μακρόχρονης ενασχόλησης των συγγραφέων Πιερή Η. Μιχαήλ και Αιμιλία Ι. Κατρινάκη με τα θέματα που αναλύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συγγραφείς, παρουσιάζουν στον παρόντα τόμο του πολύτομου έργου με τρόπο πλήρη και κατανοητό, με περισσότερα από 250 παραδείγματα, θέματα που αφορούν τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται διακρατικά.

Στην εποχή μας οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το παρών σύγγραμμα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και λύσεις σε επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, φοροτεχνικούς, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση Κώδικα με τον νόμο 2859/2000, ΦΕΚ 248 τ.Α), με αντιστοίχηση στις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, που διέπουν τη φορολόγηση από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των υπηρεσιών που παρέχονται πέραν των συνόρων του τόπου εγκατάστασης του παρέχοντος, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερμηνεία βασίζεται σε ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις επεξηγηματικές σημειώσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες που συμφωνούνται στο πλαίσιο της συμβουλευτικής Επιτροπής ΦΠΑ.

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.