VIEW ONLINE arrow1
8 - 09 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Εάν δίνεις προσοχή στην κοινή γνώμη και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τότε δεν κυβερνάς, αλλά υπακούς.
Μάργκαρετ Θάτσερ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Την ενίσχυση με 75 εκατ. ευρώ μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο των νησιών προβλέπει ΚΥΑ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020
• Η απόφαση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας για κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ (Αύγουστος και Σεπτέμβριος)
• ΕΦΚΑ: Ενιαία ειδοποιητήρια εισφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους
• Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Υπόχρεοι σε καταχώριση - Οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή
• Στο μυαλό του λογιστή…
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και εποχικοί εργαζόμενοι: Η απόφαση για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών
Άλλες ειδήσεις
• ΓΣΕΕ: Επιβεβλημένη η παράταση του ειδικού προγράμματος των 5500 πτυχιούχων του ΟΑΕΔ
• Ολοκλήρωση κατασκηνωτικού προγράμματος για παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Κλειστή και η ΔΟΥ Κηφισιάς αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
• EY: Εκτόξευση των επενδύσεων σε εφαρμογές και υποδομές δικτύων 5G παγκοσμίως, την επόμενη τριετία
• ΟΑΕΔ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας ανέργων, με έμφαση στις γυναίκες
• Επιστολή ΕΦΕΕΘ προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
• Από Πέμπτη, 10/9, οι αιτήσεις για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία
• ΑΑΔΕ: Κλειστή σήμερα και αύριο, 09/09, η Δ' ΔΟΥ Αθηνών - Το Μητρώο δεν θα εξυπηρετεί έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
• Νόμιμη από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• ΣτΕ 789/2020 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων – Στενή ερμηνεία των διατάξεων περί δυνατότητας επανελέγχου – Η περαίωση κατά το ν. 3259/2004 καλύπτει και τυχόν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. – Μη νόμιμη η επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
28700/1559/2020
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - 28700/1559/2020
34236/860/2020
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 - 34236/860/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
34239/φ.336/2020
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης υπό στοιχεία 63327οικ./φ.336/1.11.2019 (Β΄ 4277) με θέμα τη σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 6946οικ./φ.336/21.02. 2020 (Β΄ 761) όμοια. Ορισμός νέας ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών, αντικατάσταση/ορισμός μελών, αντικατάσταση γραμματέα. - 34239/φ.336/2020
6946οικ./φ.336/2020
Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό 63327οικ./φ.336/1.11.2019 (ΦΕΚ 4277/ τ. Β' /22.11.2019) και θέμα τη σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη μετατροπή καταργηθέντων πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές κυρώσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων/Ορισμός νέου μέλους. - 6946οικ./φ.336/2020
ΔΤΔ Γ 1105475 ΕΞ 2020
Κοινοποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1209/2020 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 1352/2013 - ΔΤΔ Γ 1105475 ΕΞ 2020
Α.1184/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/29-08-2017 (Β'3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία Α.1160/19-05-2019 (Β'1477) και υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/27-04-2018 (Β'1634) υπουργικές αποφάσεις, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α'190) - Α.1184/2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.54841/7.9.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52963/27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3582) - Δ1α/Γ.Π.οικ.54841/7.9.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7-9-2020 έως και 21-9-2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας-στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020
22970 ΕΞ 2020
Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - 22970 ΕΞ 2020
91699 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’αρ.10159ΕΞ2020/28-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου”» - 91699 ΕΞ 2020
93655 ΕΞ 2020
Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) - 93655 ΕΞ 2020
ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ. 17012/2020
Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016 - ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ. 17012/2020
09
Sep
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
Sep
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα Αύγουστο
Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Αυγούστου
Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Καταληκτική ημερομηνία για την τακτική συνέλευση μετόχων/εταίρων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid»
Άρθρα - Νέα διευρυμένη μεταβατική περίοδος (από 1.4.2018 έως 31.12.2020) για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ εισαγωγής αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται άμεσα σε άλλο κράτος - μέλος
Άρθρα - Το ζήτημα της επιχειρηματικής ή μη δραστηριότητας μελών Δ.Ε.Π.
Άρθρα - Η τακτική Γενική Συνέλευση των Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018) - Νέα δυνατότητα «τηλεδιάσκεψης»
Άρθρα - Αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα εισηγμένων ή μη τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός τιμολογηθείσας αμοιβής, που προεισπράχθηκε στο σύνολο της, για υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν διαρκώς για τα επόμενα 20 έτη - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Λογιστική αντιμετώπιση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
Άρθρα - Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας - Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ της παροχής ιατρικής περίθαλψης στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις εν εξελίξει από 1.7.2020 κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή νέες κατασκευές καταλυμάτων - Βήματα και επισημάνσεις εφαρμογής της Α.Υ.Ο. Α.1150/2020
Άρθρα - Η μείωση του Μ.Κ. λειτουργούσας Α.Ε., που προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972, δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση, εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από τον μετασχηματισμό και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.Δ.1297/1972. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©