VIEW ONLINE arrow1
31 - 07 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δικαιοσύνη σημαίνει ο καθένας να νοιάζεται για τις δουλειές του και να μην αναμιγνύεται στις δουλειές των άλλων
Πλάτων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Αιτήσεις Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
• Ποιες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού και του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
• Τηλεργασία: Παρατείνεται το μέτρο μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου
• Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στον πολιτισμό
Άλλες ειδήσεις
• Επικαιροποίηση του καταλόγου των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
• Τη δυνατότητα διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων τους συζήτησαν η ΑΑΔΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Νέα μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμού
• ΕΓΔΙΧ: Ανακοίνωση για τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: Αναστολή απεργίας - αποχής από τον προληπτικό έλεγχο
• Νέο πλαίσιο συνεργασίας ΑΑΔΕ και ΕΑΔ για τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
• Μεγαλύτερη από τις προβλέψεις η ύφεση σε Γερμανία, Αμερική
• Γιώργος Χριστόπουλος: δείγματα γραφής από τα βιβλία μου (άσκηση Αγρότης και Αλιέας) - Φορολογική μεταχείριση.
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα εισηγμένων ή μη τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά - Άρθρα
30742/1002/28.7.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55) - 30742/1002/28.7.2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1177/2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου - Α.1177/2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292/29.7.2020
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 30.7.2020 έως και 14.8.2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 48292/29.7.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 48293/29.7.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/ 24.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3096) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 48293/29.7.2020
ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020
Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών. - ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/2020
Ε.2119/2020
Τροποποίηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) ‘’Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού” - Ε.2119/2020
Δ.ΟΡΓ.Α 1087389 ΕΞ 2020
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 καθώς και τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 - Δ.ΟΡΓ.Α 1087389 ΕΞ 2020
Ε.2121/2020
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1723/179088/03-07-2020 (Β'2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β'2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β'2950) για την απόσταξη οίνων λόγω κρίσης - Ε.2121/2020
Ε.2120/2020
Καταστροφή αλκοολούχων προϊόντων - Ε.2120/2020
Ε.2122/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014." - Ε.2122/2020
2/30888/ΔΛΓΚ/2020
Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης - 2/30888/ΔΛΓΚ/2020
2/30886/ΔΛΓΚ/2020
Λογιστική Πολιτική για την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης - 2/30886/ΔΛΓΚ/2020
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Το ζήτημα της μεταβίβασης από φυσικά πρόσωπα εισηγμένων ή μη τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά
Άρθρα - Φορολογικός χειρισμός τιμολογηθείσας αμοιβής, που προεισπράχθηκε στο σύνολο της, για υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν διαρκώς για τα επόμενα 20 έτη - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Λογιστική αντιμετώπιση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
Άρθρα - Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας - Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ της παροχής ιατρικής περίθαλψης στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις εν εξελίξει από 1.7.2020 κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή νέες κατασκευές καταλυμάτων - Βήματα και επισημάνσεις εφαρμογής της Α.Υ.Ο. Α.1150/2020
Άρθρα - Η μείωση του Μ.Κ. λειτουργούσας Α.Ε., που προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972, δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση, εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από τον μετασχηματισμό και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.Δ.1297/1972. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
Άρθρα - Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος στις ναυλώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρα - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το Φ.Ε. 2019
Άρθρα - Υπολογισμός των τεκμηρίων με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Άρθρα - Η εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εν μέσω της πανδημίας COVID-19
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©