VIEW ONLINE arrow1
22 - 07 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κατά κανόνα, όσο πιο παράξενο ένα πράγμα, τόσο λιγότερο μυστηριώδες αποδεικνύεται. Είναι τα κοινότοπα και συνηθισμένα εγκλήματα που είναι οι μεγαλύτερες σπαζοκεφαλιές, έτσι όπως ένα συνηθισμένο πρόσωπο είναι δύσκολο να το θυμηθείς.
Arthur Conan Doyle
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 12:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με συνολικά 11.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας
• Νέες αποφάσεις ΣΛΟΤ για το λογιστικό χειρισμό φορολογικών ελαφρύνσεων covid-19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών και τη φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις
• Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έκπτωση 2% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου και καταβολή σε δόσεις του ΕΝΦΙΑ
• Απασχόληση συνταξιούχων - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με διευκρινίσεις για το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο
• Πως θα γίνεται η τηλεδιάσκεψη των επιχειρήσεων και των πολιτών με τα ΚΕΠ
• Αναδρομικά συνταξιούχων - Απόφαση ΣτΕ
Άλλες ειδήσεις
• ΕΕΑ: Η μη εφαρμογή της μείωσης προκαταβολής φόρου απειλεί χιλιάδες επιχειρήσεις
• Κ. Κόλλιας: Σε σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση το φορολογικό νομοσχέδιο
• Στα 329 δις το χρέος της χώρας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στο πρώτο τρίμηνο του 2020
• ΕΦΕΕ Ιωαννίνων: Συνάντηση για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων σχετικά με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ λογιστών και ΔΟΥ Ιωαννίνων
• Τα 53 πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ
• Αύξηση της επιδότησης στα φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
• Σύλλογος Λογιστών Καστοριάς - Επισήμανση σοβαρών φορολογικών θεμάτων που χρήζουν προσοχής και επίλυσης
• Νέα διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας για παράταση παροχής
• Η χαρά για την επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης μετατράπηκε σε ανησυχία για τα γεωπολιτικά
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
20530 ΕΞ 2020
Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη - 20530 ΕΞ 2020
Ε.2111/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136), σχετικά με την καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος - Ε.2111/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α'104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2020
ΣΛΟΤ 834/2020
Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών - ΣΛΟΤ 834/2020
ΣΛΟΤ 1137/2020
Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις - ΣΛΟΤ 1137/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
2/30551/ΔΠΓΚ/2020
Κατάρτιση προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης οικονομικού έτους 2021  - 2/30551/ΔΠΓΚ/2020
18806 ΕΞ 2020
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας» - 18806 ΕΞ 2020
Yπόθεση C-610/18
Κοινωνική ασφάλιση - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Κανονισμός (EOK) 1408/71 - Άρθρο 14, σημείο 2, στοιχείο αʹ - Έννοια του “προσώπου που είναι μέλος του προσωπικού που ταξιδεύει διά ξηράς μιας επιχείρησης” - Κανονισμός (EK) 883/2004 - Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Έννοια του “εργοδότη” - Οδηγοί φορτηγών που ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) - Οδηγοί φορτηγών που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με μια επιχείρηση αλλά υπόκεινται, στην πράξη, στη διευθυντική εξουσία άλλης επιχείρησης εγκατεστημένης στο κράτος μέλος κατοικίας των οδηγών αυτών - Καθορισμός της επιχείρησης που έχει την ιδιότητα του “εργοδότη” - Yπόθεση C-610/18
Α.1161/2020
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. - Α.1161/2020
Δ. ΟΡΓ. Δ 1086511 ΕΞ 2020
Περί της υποχρέωσης των Δ.Ο.Υ. και εν γένει των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα που συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες ξένων κρατών - Δ. ΟΡΓ. Δ 1086511 ΕΞ 2020
Δημόσια Πρόσκληση 10/2020
για υποβολη εντολών κενών θέσεων εργασίας στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών» - Δημόσια Πρόσκληση 10/2020
44153/2020
1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης 6/2018 προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 8.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών - 44153/2020
ΔΣ 104/20/2020
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνητα σε περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - ΔΣ 104/20/2020
104/21/2020
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με κωδικό PARNITHA και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αυλώνος, τις Κοινότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μαλακάσης του Νομού Αττικής, καθώς και για τους Δήμους Δερβενοχωρίων (Τοπικά Διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης) και Οινοφύτων (Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων) του Νομού Βοιωτίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» - 104/21/2020
Α 43545/2224/2020
Θέματα εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας Επιβατηγών Ιδιωτικών Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κατά τις διατάξεις των περιπτ. 1 έως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων - Α 43545/2224/2020
Γ5/οικ.42005/1250/2020
Διευκρινίσεις για ισχύοντα μέτρα στους εργαζόμενους στις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών, για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού - Γ5/οικ.42005/1250/2020
33258/516/2020
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων μετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ μετά την άρση των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID 19 στη χώρα μας - 33258/516/2020
23
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
24
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» από 15.6.2020 έως και 30.6.2020 (Β' φάση)
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1.7.2020
περισσότερα
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
7 oς 2020
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1232
0,8945
7,4560
10,5123
26,5610
344,5000
4,4467
1,9558
4,8355
7,5460
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Λογιστική αντιμετώπιση της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
Άρθρα - Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας - Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ της παροχής ιατρικής περίθαλψης στο πλαίσιο άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - myDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις εν εξελίξει από 1.7.2020 κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή νέες κατασκευές καταλυμάτων - Βήματα και επισημάνσεις εφαρμογής της Α.Υ.Ο. Α.1150/2020
Άρθρα - Η μείωση του Μ.Κ. λειτουργούσας Α.Ε., που προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972, δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση, εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από τον μετασχηματισμό και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.Δ.1297/1972. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
Άρθρα - Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος στις ναυλώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρα - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το Φ.Ε. 2019
Άρθρα - Υπολογισμός των τεκμηρίων με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Άρθρα - Η εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εν μέσω της πανδημίας COVID-19
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7)
Άρθρα - Επιβάλλεται η επανεξέταση των κριτηρίων ενισχύσεων των επιχειρήσεων
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έντυπο Ν
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©