VIEW ONLINE arrow1
21 - 07 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν είναι που δεν μπορούν να δουν τη λύση, αλλά που δεν μπορούν να δουν το πρόβλημα.
G. K. Chesterton
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Χ. Σταϊκούρας: Μέσα στην εβδομάδα θα ληφθεί η απόφαση για την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
• ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Αυγούστου οι δηλώσεις Covid για τα ακίνητα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
• ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Δεύτερη φάση: Δυνατότητα υποβολής ορθής επανάληψης της αίτησης για το μήνα Ιούνιο
• Η απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων - Έως 31.7.2020 οι αιτήσεις για την ακύρωση ή την τροποποίηση των πράξεων
• ΑΑΔΕ - Υποβολή Αίτησης για άδεια Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων
• Εξομοιώνεται το επίδομα ανεργίας των ελ. επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων με το επίδομα των κοινών ανέργων - Διευρύνονται τα όρια ένταξης
• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης
• ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο έως τις 27/07/2020
Άλλες ειδήσεις
• Κ. Κόλλιας: Ιστορική συμφωνία - Εθνική ευκαιρία
• Ομιλία κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το νέο νομοσχέδιο - Μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης
• Καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης: Πως κινήθηκε ο κύκλος εργασιών τον Μάιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
• Η Microsoft Hellas επέλεξε την Data Communication για αξιοποίηση Βέλτιστων Ελληνικών Επιχειρηματικών Πρακτικών και πλήρη εναρμόνισή της με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
• ΠΕΦΕ: Ο Γολγοθάς λογιστών και εφοριακών
• ESMA-ΕΛΤΕ: Οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές αναμένεται ότι δεν θα θέσουν ως προτεραιότητά τους τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τροποποιήσεις των μισθώσεων για θέματα σχετικά με τον COVID-19
• ΕΛΤΕ: Αποχώρηση του Η.Β. από τους κανόνες της ΕΕ στο πεδίο του υποχρεωτικού ελέγχου
• ΠΟΜΙΔΑ προς ΑΑΔΕ: Παράταση της προθεσμίας δήλωσης Ιουλίου μέχρι 31.7.20. Αίτημα συνέχισης της δυνατότητας δήλωσης μείωσης ενοικίων (COVID) Μαρτίου-Ιουνίου στην εφαρμογή ΑΑΔΕ.
• ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οδηγίες για τη Β φάση - Ποιες αποδοχές αναγράφονται, παραδείγματα
• ΟΑΕΔ: Προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
• Κοντά στην εξεύρεση λύσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο
• Το φορολογικό σύστημα ασπίδα για την άμυνα της χώρας
• Σε 1.068.856 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τον μήνα Ιούνιο 2020
• Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή συζήτηση του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας μετά την πανδημία: Τρέχουσες δημοσιονομικές προκλήσεις και προοπτικές»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
οικ. 29408/682/17.7.2020
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274) - οικ. 29408/682/17.7.2020
Α.1169/2020
Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 - Α.1169/2020
ΣΛΟΤ 740/2020
Διευκρινίσεις για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΟΕ που μετατρέπεται σε ΑΕ με βάση τον ν. 4601/2019 - ΣΛΟΤ 740/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Φ.10043/24986/952/8.7.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β' 3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α' 152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α). - Φ.10043/24986/952/8.7.2020
Φ.10035/24984/951/8.7.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ.80000/8285/253/26.3.2013 απόφασης (Β' 705), για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε). - Φ.10035/24984/951/8.7.2020
οικ. 21221/2020
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 - οικ. 21221/2020
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48567/2055/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41024/2-9-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.») πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄και γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 2397) - ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48567/2055/2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/20.7.2020
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/20.7.2020
Δ3(α) 45461/2020
Δελτίο Τιμών Νέων Γενοσήμων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Απριλίου 2020 - Δ3(α) 45461/2020
163180/2020
Νέα διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας για παράταση παροχής - 163180/2020
22
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
περισσότερα
23
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©