VIEW ONLINE arrow1
16 - 07 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η πραγματικότητα είναι μόνο μια ψευδαίσθηση, αν και πολύ επίμονη.
Αινστάιν, Άλμπερτ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι Τετάρτη, 22 Ιουλίου
• Αρχίζουν αύριο, 17.07, οι αιτήσεις για τα vouchers παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2020-2021
• Άδεια φροντίδας παιδιού για εργαζόμενους γονείς που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους - Οδηγίες για τη χορήγηση με εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας
• Η αναβάθμιση της προστασίας των εμπορικών απορρήτων και του know-how με το νέο νόμο 4605/2019 - Οι κανονιστικές και πρακτικές προκλήσεις για εταιρίες με το νέο πλαίσιο
Άλλες ειδήσεις
• Επιτροπή Πισσαρίδη: Φορολογικά κίνητρα στα νοικοκυριά για να επενδύουν μακροπρόθεσμα σε ελληνικές εταιρείες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης - Στήριξη των ανέργων
• ΟΑΕΔ: Περισσότερες από 2.500 αιτήσεις μέσα σε 48 ώρες για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης με τη Google Ελλάδας για 3.000 νέους ανέργους
• Κέντρο Διαλειτουργικότητας: Περίπου 800.000 πολίτες έχουν καταθέσει αίτηση για τα αδήλωτα τετραγωνικά - 7.000.000 κλήσεις από δημόσιες υπηρεσίες για παροχή στοιχείων στο πρώτο εξάμηνο του 2020
• ΔΕΕ - Εργοδότης μισθωτών οδηγών φορτηγών διεθνών μεταφορών είναι η επιχείρηση μεταφορών η οποία ασκεί στην πράξη τη διευθυντική εξουσία επί των οδηγών αυτών, βαρύνεται με το κόστος των μισθών τους και διαθέτει στην πράξη την εξουσία να τους απολύσει
• Tax Flash: Κρατικές ενισχύσεις - Η Επιτροπή συνιστά να μην χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη σε επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους
• Γ. Βρούτσης: Υποχρεωτική με νόμο η δημοσιοποίηση των εκθέσεων όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου
• Εργασίες αναβάθμισης σήμερα 15.00-17.00 στο gsis.gr - Θα επηρεαστούν ορισμένες εφαρμογές της υποδομής
• Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία: Η Ε.Ε. προτείνει νέα δέσμη μέτρων με 25 δράσεις για την φορολογία
• Βουλή: Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
• 'Eως τις 31.10.2020 η προθεσμία διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και η προθεσμία κατά την οποία μπορεί εργοδότης να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας
• Άνοδος στο Γενικό Δείκτη μετά από 8 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις
• ΕΦΕΕΑ: Ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης
• Πράσινο φως για 8 στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 1.1 δισ. ευρώ, από την Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
• ΕΒΕΑ: Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίλυση προβλημάτων στις διαδικασίες έγκρισης δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων από τις τράπεζες
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Τηλεργασία εν καιρώ πανδημίας - Κυβερνοέγκλημα και προσωπικά δεδομένα - Άρθρα
οικ. 29056/938/15.7.2020
Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - οικ. 29056/938/15.7.2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις - Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231/15.7.2020
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231/15.7.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236/15.7.2020
Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B' 2420) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236/15.7.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233/15.7.2020
Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233/15.7.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/15.7.2020
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως και 31.7.2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/15.7.2020
Δ.ΟΡΓ. Α 1081819 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση ενός (1) επιπλέον Τμήματος με τίτλο «Τμήμα ΙΓ΄Υπηρεσίας myAADElive» στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και της υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 (Β’ 2743) όμοιας, καθώς και ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ.». - Δ.ΟΡΓ. Α 1081819 ΕΞ 2020
ΓΔΟΥ 170/15.7.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729) - ΓΔΟΥ 170/15.7.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235/15.7.2020
Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235/15.7.2020
Υπόθεση C-610/18
Προδικαστική παραπομπή - Διακινούμενοι εργαζόμενοι - Κοινωνική ασφάλιση - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Κανονισμός (EOK) 1408/71 - Άρθρο 14, σημείο 2, στοιχείο αʹ - Έννοια του “προσώπου που είναι μέλος του προσωπικού που ταξιδεύει διά ξηράς μιας επιχείρησης” - Κανονισμός (EK) 883/2004 - Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Έννοια του “εργοδότη” - Οδηγοί φορτηγών που ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) - Οδηγοί φορτηγών που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με μια επιχείρηση αλλά υπόκεινται, στην πράξη, στη διευθυντική εξουσία άλλης επιχείρησης εγκατεστημένης στο κράτος μέλος κατοικίας των οδηγών αυτών - Καθορισμός της επιχείρησης που έχει την ιδιότητα του “εργοδότη” - Υπόθεση C-610/18
17
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» από 15.6.2020 έως και 30.6.2020 (Β' φάση)
περισσότερα
18
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©