VIEW ONLINE arrow1
3 - 07 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το αδιάφορο βλέμμα είναι ένα διαρκές αντίο.
Malcolm de Chazal
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020
• Τουρισμός για όλους: Παράταση υποβολής αιτήσεων - Οι νέες ημερομηνίες
• Δε θα καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές οι εποχικές επιχειρήσεις για το τρίμηνο 7-9/2020—Επέκταση της αναστολής συμβάσεων εργασίας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων τουρισμού
• Προκαταβολή φόρου: Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός - Έρχεται νέος τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής
• Αγρότες - Βεβαίωση ΜΑΑΕ: Προσυμπλήρωση κωδικών 037-038 - Ποια οικονομικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη όταν δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση - Προσκόμιση αποδεικτικών ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ
• Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς μετά τη δημοσίευση του ν. 4690/2020
• Άρση ακινησίας οχημάτων με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Παράδειγμα εφαρμογής - Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
• Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2020
Άλλες ειδήσεις
• Υπ. Τουρισμού: Δημιουργία μονάδας one stop shop για τις τουριστικές επενδύσεις σε κάθε περιφέρεια
• Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-EΦΚΑ: Ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης
• Εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΦΕΕ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (2 Ιουλίου 2020)
• ΔΠΑ - Μη εκτελεστή πράξη η ατομική ειδοποίηση «προ κατάσχεσης»
• ΣΕΛΚΕ: Συμμετοχή στην αποχή - Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
• «Εκτίναξη» μετοχών διεθνώς λόγω μακροοικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ και αυξημένης ρευστότητας
• Ενωτική Κίνηση Επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών Αττικής: Κάλεσμα στη συγκέντρωση την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 10:30
• Επιστολή της ΓΣΕΕ για τις συγκεντρώσεις-πορείες και το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
• Παράταση των ισχυόντων κανόνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέχρι το τέλος του 2022: Άτυπη συμφωνία για τον μεταβατικό κανονισμό
• ΕΦΕΕΘ: Αίτημα δυνατότητας μεταβολής και παράτασης υποβολής εντύπων του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2101/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α' 128), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας - Ε.2101/2020
392/177772/2020
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων από το Μ.Α.Α.Ε. - 392/177772/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
65103 ΕΞ 2020
Ανάκληση της υπ’ αρ. 31767 ΕΞ 2020/16.03.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 870, ΑΔΑ: 6ΣΙΘΗ-ΔΗΦ). - 65103 ΕΞ 2020
Φ.43000/21452/750/2020
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2020. - Φ.43000/21452/750/2020
Υπόθεση C-215/19
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ – Μίσθωση ακινήτων – Έννοια του “ακινήτου” – Περίπτωση μη εμπίπτουσα – Άρθρο 47 – Τόπος των φορολογητέων πράξεων – Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητα –Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 282/2011 – Άρθρα 13β και 31α – Ερμάρια εξοπλισμού – Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων - Υπόθεση C-215/19
Υπόθεση C-835/18
Διόρθωση τιμολογίου – Εκ παραδρομής χρεωθείς φόρος – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου – Μηχανισμός αντιστροφής της επιβαρύνσεως του ΦΠΑ – Οικονομικές πράξεις που αφορούν φορολογική περίοδο η οποία αποτέλεσε ήδη αντικείμενο φορολογικού ελέγχου – Φορολογική ουδετερότητα – Αρχή της αποτελεσματικότητας – Αναλογικότητα - Υπόθεση C-835/18
Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734/2.7.2020
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734/2.7.2020
66404 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β΄ 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198) όμοια - 66404 ΕΞ 2020
143140/2020
Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020 - 143140/2020
2/28296/ΔΠΓΚ/2020
Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 - 2/28296/ΔΠΓΚ/2020
Ε.2100/2020
Κοινοποίηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την τροποποίηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 όμοιας - Ε.2100/2020
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις εν εξελίξει από 1.7.2020 κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα ή νέες κατασκευές καταλυμάτων - Βήματα και επισημάνσεις εφαρμογής της Α.Υ.Ο. Α.1150/2020
Άρθρα - Η μείωση του Μ.Κ. λειτουργούσας Α.Ε., που προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας που προέκυψε κατά τον μετασχηματισμό, βάσει των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972, δεν φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνει χώρα η μείωση, εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από τον μετασχηματισμό και τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του Ν.Δ.1297/1972. - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
Άρθρα - Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος στις ναυλώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρα - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το Φ.Ε. 2019
Άρθρα - Υπολογισμός των τεκμηρίων με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Άρθρα - Η εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εν μέσω της πανδημίας COVID-19
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7)
Άρθρα - Επιβάλλεται η επανεξέταση των κριτηρίων ενισχύσεων των επιχειρήσεων
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έντυπο Ν
Άρθρα - Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα τουριστικά πακέτα και στα εισιτήρια των κινηματογράφων για την περίοδο 1 Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου 2020
Άρθρα - Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικές με υποχρεώσεις ΦΠΑ
Άρθρα - Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις μισθώσεις Ε.Ε. μέχρι 9 θέσεων δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του δικαιώματος χρήσεως του παγίου περιουσιακού στοιχείου συμφώνα με το ΔΠΧΑ 16 «μισθώσεις» - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επιστροφή Φ.Π.Α.
Άρθρα - Πρακτικά θέματα δικαιωμάτων και παρακράτησης φόρου σε Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Άρθρα - Συνοπτική παρουσίαση νόμων - Κυριότερες αλλαγές του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις - ΣΟΛ ΑΕ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©