VIEW ONLINE arrow1
25 - 06 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το να εισπράττεις περισσότερους φόρους απ' όσο είναι απολύτως απαραίτητο, είναι έννομη ληστεία.
Κάλβιν Κούλιτζ (Αμερικανός Πρόεδρος)
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Την ταυτόχρονη πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ
• Δώρο Πάσχα 2020: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και όλες οι λεπτομέρειες για τις εισφορές, την ΑΠΔ και τους παρακρατούμενους φόρους
• Εποχικά απασχολούμενοι: Όλες οι λεπτομέρειες για την αναστολή των συμβάσεων και τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
• Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. σε ορισμένες περιπτώσεις
• ΕΡΓΑΝΗ: Νέες δυνατότητες διορθώσεων για αναστολές συμβάσεων, δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Πότε θα υποβληθεί το έντυπο αναστολών του Ιουνίου
• ΑΠΔ Δώρου Πάσχα: Πως θα υποβληθεί - Όλες οι λεπτομέρειες
Άλλες ειδήσεις
• Στα 4,8 δις περίπου το έλλειμμα στον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πεντάμηνο
• ΔΕΕ - Ο εργαζόμενος δικαιούται, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψής του, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και, κατά τη λύση της σχέσης εργασίας, αποζημίωση αντί της μη ληφθείσας αδείας
• ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή τον περιορισμό των διαδηλώσεων με νομοσχέδιο της κυβέρνησης
• Φορολοταρία: 41η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Μαΐου 2020
• ΥΠΕΝ: Επενδύσεις 8 δις ευρώ για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης την επόμενη δεκαετία - Προτεραιότητα τα έξυπνα και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια
• ΔΠΑ - Συνάφεια σε διαφορά περί την εκτέλεση και ταμειακή βεβαίωση δημοτικών εσόδων
• Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τον τρόπο φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων με σκοπό τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά
• ΕΛΤΕ: Τα κύρια σημεία της συνάντησης Ολομέλειας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ - CEAOB)
• Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας: Επιστολή σχετικά με την υποβολή της ΑΠΔ Δώρου Πάσχα
• Διορθωτική κίνηση μετά από άνοδο 15% για το Γενικό Δείκτη με αφορμή τoν Covid-19
• ΕΦΕΕΘ: Επιστολή - δήλωση διαμαρτυρίας σχετικά με την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
• Ο Γιώργος Χριστόπουλος στην ΕΡΤ για το σισύφειο μαρτύριο του λογιστή και την ανάγκη λειτουργίας παρατηρητηρίου με συμμετοχή των λογιστών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
131641/24.6.2020
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. - 131641/24.6.2020
οικ. 25480/755/24.6.2020
(Ορθή επανάληψη) Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» - οικ. 25480/755/24.6.2020
131644/24.6.2020
Οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ., δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - 131644/24.6.2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2092/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 της υπ' αριθμ. 7330-07/04/2020 (Β' 1426) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α' και β' βαθμού" όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ 9028-12/05/2020 (Β' 1854) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου - Ε.2092/2020
Ε.2091/2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α' και Β' κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.» - Ε.2091/2020
Φ. 130181/4515/2020
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015) - Φ. 130181/4515/2020
62958 ΕΞ 2020
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008 - 62958 ΕΞ 2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/2020
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και προγραμμάτων - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/2020
125301/2020
Ποσοστό αναπηρίας μετά από άσκηση προσφυγής σε ΒΥΕ - 125301/2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/2020
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development μέσω δράσεων και προγραμμάτων - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128/2020
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στα εικαστικά μέσω δράσεων και προγραμμάτων - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128/2020
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127/2020
Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στον χορό μέσω δράσεων και προγραμμάτων. - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127/2020
26
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. «myBusinessSupport», από επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
περισσότερα
27
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
Webinars κόμβου
25
June
 
Φορολογική αντιμετώπιση εισοδημάτων αλλοδαπής και αναγραφή τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
02
July
 
Φορολογικοί έλεγχοι - Οι «παραδοσιακές» και οι «έμμεσες» τεχνικές ελέγχου
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων
Άρθρα - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός έκπτωσης 25% στο ΦΠΑ και στις εμπρόθεσμες πληρωμές βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων
Άρθρα - Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19
Άρθρα - Επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος στις ναυλώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρα - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων για το Φ.Ε. 2019
Άρθρα - Υπολογισμός των τεκμηρίων με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου
Άρθρα - Η εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη των μισθωτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες εν μέσω της πανδημίας COVID-19
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7)
Άρθρα - Επιβάλλεται η επανεξέταση των κριτηρίων ενισχύσεων των επιχειρήσεων
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έντυπο Ν
Άρθρα - Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα τουριστικά πακέτα και στα εισιτήρια των κινηματογράφων για την περίοδο 1 Ιουνίου - 31 Οκτωβρίου 2020
Άρθρα - Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικές με υποχρεώσεις ΦΠΑ
Άρθρα - Ο Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις μισθώσεις Ε.Ε. μέχρι 9 θέσεων δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του δικαιώματος χρήσεως του παγίου περιουσιακού στοιχείου συμφώνα με το ΔΠΧΑ 16 «μισθώσεις» - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επιστροφή Φ.Π.Α.
Άρθρα - Πρακτικά θέματα δικαιωμάτων και παρακράτησης φόρου σε Συμβάσεις περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Άρθρα - Συνοπτική παρουσίαση νόμων - Κυριότερες αλλαγές του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - «Επιστρεπτέα προκαταβολή (2) - Αίτηση χορήγησης» - Ανάλυση όλων των βημάτων
Άρθρα - Πίστωση φόρου αλλοδαπής για φόρο εισοδήματος 2019 [άρθρο 9 ν. 4172/2013] - (Πρακτικά παραδείγματα)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©