VIEW ONLINE arrow1
19 - 06 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Εκείνος που έχει συμμάχους, ήδη δεν είναι και πολύ ελεύθερος.
Χάρυ Τρούμαν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Covid
• Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ
• Επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα τακτικής ανεργίας για όσους δικαιούχους η σχετική επιδότηση έληξε εντός του Μαΐου
• Μέθοδος πίστωσης του φόρου για μη ενδοομιλικά μερίσματα ημεδαπής
• Φορολογία κεφαλαίου: Όλη η διαδικασία υποβολής δηλώσεων, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών
• Διαθέσιμες οι εφαρμογές για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 2 και για την επιστρεπτέα προκαταβολή 2 στην ΑΑΔΕ
Άλλες ειδήσεις
• Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών - Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις
• ΑΠΔ Δημοσίου: Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών για δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς τ. ΕΤΕΑΕΠ
• ΟΕΕ: Οι μικροχρηματοδοτήσεις θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων
• Αλλαγές με τροπολογία στο επίδομα για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
• Χ. Σταϊκούρας: Σχεδιάζουμε γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου - Περίπου 47.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση στη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής
• ΠΟΦΕΕ: Απολογισμός της Ολομέλειας των Προέδρων Ενώσεων Μελών
• Απασχόληση συνταξιούχων - Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις από το Υπ. Εργασίας
• Δημόσιες Συμβάσεις: Ηλεκτρονική τιμολόγηση και Μορφότυπος ηλεκτρονικού τιμολογίου
• ΟΕΕ: Ανεπαρκής η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις
• ΕΦΚΑ: Προπληρωμή συντάξεων του μηνός Ιουλίου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ
• Την ικανοποίησή του για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων εκφράζει ο βουλευτής Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης
• Τις επιπτώσεις του COVID-19 στον ελληνικό τουρισμό εξετάζει νέα έκθεση της EY Ελλάδος
• Στο πρωτοδικείο οι υποθέσεις άρνησης των ΔΟΥ περί μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες - Άρθρα
Α.1137/2020
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου - Α.1137/2020
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426/18.6.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.36808/ 14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2283) - Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426/18.6.2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/18.6.2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020 - Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/18.6.2020
60967 ΕΞ 2020
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) - 60967 ΕΞ 2020
60970 ΕΞ 2020
Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων - 60970 ΕΞ 2020
Φ80000/οικ.23869/998/2020
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του ν.4690/2020 - Φ80000/οικ.23869/998/2020
Φ.80000/οικ. 15094/581/2020
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος - Φ.80000/οικ. 15094/581/2020
Φ80000/οικ. 19167/712/2020
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4676/2020 για την υπαγωγή απασχολούμενων συνταξιούχων ΝΑΤ σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4670/2020 - Φ80000/οικ. 19167/712/2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260 /10584/2020
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου - ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260 /10584/2020
Ε.2090/2020
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων» - Ε.2090/2020
Α.1149/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), τροποποιήθηκε και ισχύει - Α.1149/2020
A 1141/2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β΄ 755). - A 1141/2020
Ε.2089/2020
Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1121/19.05.2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση της άδειας αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα - Ε.2089/2020
126826/2020
Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Κλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ' εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020 - 126826/2020
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
6 oς 2020
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,0958
0,8936
7,4565
10,5568
27,4300
350,6100
4,5441
1,9558
4,8420
7,5770
Περισσότερα
Webinars κόμβου
25
June
 
Φορολογική αντιμετώπιση εισοδημάτων αλλοδαπής και αναγραφή τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
02
July
 
Φορολογικοί έλεγχοι - Οι «παραδοσιακές» και οι «έμμεσες» τεχνικές ελέγχου
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©