VIEW ONLINE arrow1
16 - 06 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένας υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να μάθει να είναι ταπεινόφρων, αλλά θα είναι υπερήφανος γι αυτό.
Mignon McLaughlin
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΑΠΔ Δημοσίου - Μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ
• ΠΟΦΕΕ - Διαμαρτυρία και αποχή των Λογιστών - Φοροτεχνικών την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020
• Επιστρεπτέα προκαταβολή - ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ : Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την πλατφόρμα myBusinessSupport
• ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου
• Δήλωση COVID και συμπλήρωση των στοιχείων των συμβολαίων μίσθωσης
Άλλες ειδήσεις
• ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης: Συμπαράσταση διαμαρτυρίας στην αποχή των λογιστών
• ΕΛΦΕΕ Ν. Αχαΐας: Ψηφιακή-ηλεκτρονική διαμαρτυρία λογιστών-φοροτεχνικών. Αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 18.06
• ΣτΠ: Διαγραφή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ λόγω ελλιπούς αιτιολογίας
• ΕΛΦΕΕ Χίου: Αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική συναλλαγή στις 18 Ιουνίου
• ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας: Καλούμε όλους τους συναδέλφους να απέχουν από κάθε είδους ηλεκτρονικής υποβολής την Πέμπτη 18.06
• Επιστολή ΕΦΕΕΘ προς τον Πρωθυπουργό για παρατάσεις και τα προβλήματα του κλάδου
• Υπ. Τουρισμού: Αναρτήθηκε η απόφαση για τα τουριστικά καταλύματα φιλοξενίας κρουσμάτων covid-19 και δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργαζομένων σε εποχικές τουριστικές επιχειρήσεις
• Νέος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
• Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας: Ανακοίνωση για τη διαμαρτυρία και αποχή των λογιστών-φοροτεχνικών
• Re-open EU: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο ιστότοπο για την ασφαλή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και του τουρισμού στην ΕΕ
• ΣΕΒ: Στροφή στη μεταποίηση - Ψηφιακή επανάσταση, απαραίτητες δεξιότητες στην εργασία και πράσινη ανάπτυξη οι τρεις οριζόντιες προτεραιότητες
• ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης: Χάος επικρατεί μετά την ΚΥΑ 23102/477/2020 με τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων
• Εναλλακτική φορολόγηση: Τύπος και περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου
• ΕΦΕΕ Ιωαννίνων: Αποχή από κάθε είδους ηλεκτρονική υποβολή την Πέμπτη 18 Ιουνίου (όλο το 24ωρο)
• Ο κατάλογος Δικαιοδοσιών για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018
• Πούλαγαν μετοχές και αγόραζαν ομόλογα οι ξένοι επενδυτικοί οίκοι την προηγούμενη εβδομάδα
• Αναρτήθηκαν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα για Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων και Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2086/2020
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β' 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β' 2274) - Ε.2086/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/2020
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ' εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 27/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1124/2020
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018 - Α.1124/2020
οικ. 21457/418/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» (Β’ 3379) - οικ. 21457/418/2020
Δ. ΟΡΓ. Α 1061441 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της υπ’αρ.Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως ισχύει. - Δ. ΟΡΓ. Α 1061441 ΕΞ 2020
Α.1130/2020
Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Α.1130/2020
Ε.2085/2020
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση μετασχηματισμού πιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4601/2019 - Ε.2085/2020
8946/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων covid-19 - 8946/2020
Α.1131/2020
Παράταση αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας (με φυσική παρουσία) της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. έως και τις 30.6.2020 - Α.1131/2020
Α.1132/2020
Eίσπραξη εσόδων υπέρ ΤΡΙΤΩΝ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) - Α.1132/2020
οικ.16393/2020
Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. - οικ.16393/2020
17
Jun
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού από ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων
Υποβολή αιτήματος μέσω email στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συμψηφισμού ευεργετήματος 25% ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου, για τις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου και με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 1η Ιουνίου, από επιχειρήσεις όπως προσδιορίζονται στην απόφαση Α.1054/21.3.2020
περισσότερα
18
Jun
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©