VIEW ONLINE arrow1
14 - 05 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Θα βρεις πολλούς να είναι τρομερά άδικοι και ακόλαστοι και αμαθείς, κι όμως να είναι εξαιρετικά γενναίοι.»
Πλάτων
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σοφόν το (α)σαφές: Το πρόβλημα στις Α.Π.Δ. Μαρτίου για αναστολές που υπεβλήθησαν αρχές Απρίλη
• Παράταση στη δήλωση αποθεμάτων έως τις 12 Ιουλίου 2020 - Δε δηλώνονται πλέον τα τρόφιμα
• Η φορολογική αντιμετώπιση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) για τους αγρότες
• Ο φορολογικός σχεδιασμός (Tax Planning) απαιτεί φορολογικές “αποφάσεις ή/και συμφωνίες” (Tax Rulings), αλλιώς δυνητικά θα καταλήξει σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (Aggressive Tax Planning). Μήπως να τα ξεκαθαρίσουμε;
• Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2020
• Τουρισμός και μεταφορές: Οδηγίες της Επιτροπής για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού τουρισμού το 2020 και μετά
• Δημοσιεύθηκαν αποφάσεις για τις παρατάσεις βεβαιωμένων οφειλών και την επέκταση ισχύος των μέτρων στήριξης για τον μήνα Μάιο
• Ένταξη των ξεναγών στο καθεστώς της μηνιαίας ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ
Άλλες ειδήσεις
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Αδύνατο να εφαρμοστεί η ανάλυση ανά ΚΑΔ
• Υπ. Ανάπτυξης: Με σταθερά βήματα οι διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης των επιχειρήσεων στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
• Το 2020 θα είναι μία δύσκολη χρονιά αλλά δεν θα είναι το τέλος του κόσμου
• Α. Γεωργιάδης στο ΕΕΑ: Ρύθμιση για τα ενοίκια μέχρι τέλος του χρόνου - Ειδικό πακέτο στήριξης για τον κλάδο της εστίασης
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: 15 προτάσεις για άμεση στήριξη του πρωτογενούς τομέα
• Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές: Επιστολή της Ομοσπονδίας σχετικά με την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος των 800 ευρώ
• Προσθήκη των Τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεαγγελματικών σωματείων, στην αποζημίωση των 800 ευρώ.
• Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ΟΕΔ που αποκτά νομικό πρόσωπο ή οντότητα φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής
• Κανόνες λειτουργίας οργανωμένων παραλιών από το Σάββατο 16 Μαΐου 2020
• ΟΕΕ: Απαιτούνται παρεμβάσεις και αλλαγές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Να παραταθεί η προσθεσμία αιτήσεων έως 30 Μαίου 2020
• Επιμήκυνση της διάρκειας των προγραμμάτων του λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έως 30 Ιουνίου
• ΥπΑΑΤ: Ενίσχυση έως 5.000 ευρώ ανά πληττόμενο αγρότη το αίτημα που έχει τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση για τη χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων αιτήσεων έτους 2019
• Σ. Πέτσας: Χαιρετίζουμε το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Τις επόμενες ημέρες το συνολικό σχέδιο για την επανεκκίνηση του τουρισμού
• ΓΣΕΕ: Να καταβληθεί το επίδομα των 800 ευρώ και στους εργατοτεχνίτες/εργάτες ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται σε φορείς του Δημοσίου
• ΠΟΦΕΕ: Σημαντική επισήμανση για το επίδομα των 800€ για επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι voucher 600€
• Επιστολή της ΑΚΙΟΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών
• Επιστολή Λ.Σ.Α.: Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου 2020
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΑΦ Α 1044339 ΕΞ 2020
Φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει από παροχή υπηρεσιών φυσικού προσώπου σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - ΔΕΑΦ Α 1044339 ΕΞ 2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Ε.2068/2020
Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2020 - Ε.2068/2020
3999/2020
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος - 3999/2020
Α.1108/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει - Α.1108/2020
Α.1106/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» - Α.1106/2020
Α.1105/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. - Α.1105/2020
Α.1107/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) με την οποία λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». - Α.1107/2020
Α.1097/2020
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων - Α.1097/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2020
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020 - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2020
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4599/2019 για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2020
Φ.80000/οικ. 16405/461/11.4.2019
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4599/2019 (Α' 40) περί της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου - Φ.80000/οικ. 16405/461/11.4.2019
Κ1/54904/13.5.2020
Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β78-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) - Κ1/54904/13.5.2020
Κ1/54905/13.5.2020
Τροποποίηση της 5954/23.6.2014 (ΦΕΚ 1807/ Β72-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». - Κ1/54905/13.5.2020
Δ1 α/ΓΠ.οικ.29889/13.5.2020
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171), για το χρονικό διάστημα από 13.5.2020 έως και 22.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. - Δ1 α/ΓΠ.οικ.29889/13.5.2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837/13.5.2020
Παράταση ισχύος της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β' 916) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020 και ώρα 23.00 - Δ1α/ΓΠ.οικ. 29837/13.5.2020
46553/13.5.2020
Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481) - 46553/13.5.2020
Ε.2069/2020
Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου επί τόκων ΟΕΔ που αποκτά νομικό πρόσωπο ή οντότητα φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής - Ε.2069/2020
K1/55547/13.5.2020
Τρόπος επαναλειτουργίας όλων των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α' 193), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας - K1/55547/13.5.2020
55591/ΓΔ4/13.5.2020
Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία - 55591/ΓΔ4/13.5.2020
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020
Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520) - ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020
15
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου από τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αριθμού μητρώου
Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Απριλίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Απριλίου
Υποβολή αίτησης στο Π.Σ. Εργάνη, για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι ελεύθ. επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή ή ασκούμενοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, ιατροί, ερευνητές)
Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε.
περισσότερα
16
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
img

Φορολογική Δήλωση 2020 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα (Κυκλοφορεί σύντομα)

Περισσότερα...

img

Φορολογική Δήλωση 2020 - Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα (Κυκλοφορεί σύντομα)

Περισσότερα...

img

Διασυνοριακές συναλλαγές - ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©