VIEW ONLINE arrow1
8 - 05 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Απόφευγε ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τις φιλοδοξίες σου. Οι μικροπρεπείς άνθρωποι πάντα το κάνουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά μεγάλοι, σε κάνουν να αισθανθείς ότι κι εσύ μπορείς να γίνεις μεγάλος.
Mark Twain
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων: Επιπλέον διευκρινίσεις που δόθηκαν πρόσφατα
• ΟΕΕ: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€
• Διαθέσιμη η υποβολή των δηλώσεων ειδικών περιπτώσεων εργαζομένων για τη λήψη της αποζημίωσης των 800 ευρώ
• Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις απογραφικής δήλωσης, μεταβολής δραστηριότητας, εγγραφής, προϋπηρεσίας, ασφαλιστικής ενημερότητας, και λοιπές συναλλαγές ασφαλισμένων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α.
• Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019
• Το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων
• Παράταση απόσυρσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
Άλλες ειδήσεις
• Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας
• Μη διαθέσιμες οι εφαρμογές του ICISnet τη Δευτέρα 11/05 από τις 14:00 έως 16:00
• Επιστολή ΠΟΟΕΕ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου 2020. Ημερομηνία αναστολής συμβάσεων για πληττόμενες επιχειρήσεις. Παρατηρήσεις επί του με αρ. 82992/06.05.2020 εγγράφου
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Ούτε #μας_ακούνε, ούτε #λίγη_υπομονή
• Α. Μπαρδάκης: Ο ΟΠΕΚΑ δημιουργεί σύγχυση αφού έχει ενημερώσει Κέντρο Κοινότητας ότι τα προνοιακά επιδόματα θα ανέβουν στο taxisnet
• Δημοσιεύονται σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
• Επιστολή ΠΟΦΕΕ: (Εκ)τίμηση της συνεισφοράς του λογιστή-φοροτεχνικού. Χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνός Μαΐου
• Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση μαθητών. Με δύο επιβάτες θα κινούνται πλέον τα ταξί και άλλα οχήματα
• Παράταση ισχύος των Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Βασικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών που πλήττονται από την κρίση της πανδημίας - Άρθρα
Α.1101/2020
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 - Α.1101/2020
17535/Δ1.6002/2020
Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. - 17535/Δ1.6002/2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/2020
Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1100/2020
Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» - Α.1100/2020
Δ. ΟΡΓ. Α 1048988 ΕΞ 2020
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'Β' τάξεως, καθώς και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) όμοιας, ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης. - Δ. ΟΡΓ. Α 1048988 ΕΞ 2020
1016/109/248-α'/2020
Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α' και Β' του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. - 1016/109/248-α'/2020
Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ 2020
Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968, Διόρθωση Σφάλματος Β΄1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π) και της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τη μετατροπή του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Σερρών σε Χημική Υπηρεσία Σερρών, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, τον ανακαθορισμό των στρατηγικών σκοπών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των λοιπών υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής, τον καθορισμό των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αυτών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.). - Δ.ΟΡΓ.Α 1048675 ΕΞ 2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020
Τροποποίηση της αριθμ. 429/12-3-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 539)» (Β΄ 850/13-3-2020) - ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020
27731/2020
Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις μετακινήσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των μέτρων προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης - 27731/2020
6895/2020
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 6083/15.04.2020 (Β’ 1529) και 6640/29.04.2020 (Β’ 1635) όμοιες αποφάσεις. - 6895/2020
Α.1093/2020
Τύπος πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, που αφορά την εκμετάλλευση πλοίων από 1-1-2020 και μετά - Α.1093/2020
Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες - Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/2020
Παράταση προθεσμιών - Αναβολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) - ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/40814/1019/2020
28202/2020
Προθεσμία άσκησης και εξέτασης διοικητικής προσφυγής κατά των πράξεων της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 20 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) - 28202/2020
659/114373/2020
Τροποποίηση της 1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1291/Β’/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» - 659/114373/2020
09
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων εντύπων Ειδικού Σκοπού Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, μηνός Απριλίου βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.3 «Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης Τρόπος οργάνωσης της εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 9 ΠΝΠ 20-03-20 με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.4 «Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου Έντυπο Ειδικού Σκοπού άρθ. 10 ΠΝΠ 20-03-20) με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης» για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
Επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), από τους δικαιούχους μακροχρόνια ανέργους στον Ο.Α.Ε.Δ., για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400€
Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στο ΠΣ Εργάνη από επιχειρήσεις/εργοδότες α) οι οποίες προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, β) ειδικών περιπτώσεων, γ) για δήλωση μισθώματος Απριλίου 2020 και δ) για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας
περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
5oς 2020 -1,1,% -1,4% Μαΐου 2019 - Απριλίου 2020
4oς 2020 0,0% 0,0% Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020
3oς 2020 0,2% 0,2% Μαρτίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020
2oς 2020 0,7% 0,9% Φεβρουαρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020
1oς 2020 0,6% 0,8% Ιανουαρίου 2019 - Δεκεμβρίου 2019
Περισσότερα
img

Εταιρική νομοθεσία - Ερμηνεία και πρότυπα

Περισσότερα...

img

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) - Ανάλυση και ερμηνεία - Νέα έκδοση 2020

Περισσότερα...

img

Διασυνοριακές συναλλαγές - ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©