VIEW ONLINE arrow1
17 - 02 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Όλες οι γενικεύσεις είναι λαθεμένες, της παρούσης συμπεριλαμβανομένης.
Ζαν-Ζακ Ρουσώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σύντομα η νέα μόνιμη online εφαρμογή για τη δήλωση των τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους με κωδικούς TAXISNET
• Διαθέσιμη η εφαρμογή δήλωσης εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/13
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Ηλεκτρονικά τιμολόγια, προγραμματιστές και MyData
• Σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των αιτήσεων θεραπείας χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
• Όριο ποσού δαπανών για τις οποίες επιτρέπεται η έκδοση στοιχείου λιανικής - Τι προβλέπεται για την μαζική καταχώρηση παραστατικών στα λογιστικά βιβλία
Άλλες ειδήσεις
• ΔΠΑ - Διορισμός προσώπου στην προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας (άρθρο 69 ΑΚ). Μη θεμελίωση προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης αυτού προς πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών αυτής
• ΟΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση και πιστοποίηση μισθωτών οικονομολόγων στον ιδιωτικό τομέα
• Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελ. Επαγγελματιών της ΠΑΣΕΒΕ: «Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση ενάντια στην νέα επίθεση στο ασφαλιστικό σύστημα και στο εισόδημά μας»
• On line σεμινάριο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing)
• Με αυξημένες συναλλαγές λόγω Eurobank ξεπέρασε τις 920 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
• Τα προγράμματα εργασίας που έρχονται μέσα στο 2020
• Νέο δάνειο 100 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών - Άρθρα
4664/2020
Νόμος 4664/2020 Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο - Άρθρα
Ε.2023/2020
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας - Ε.2023/2020
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
2 oς 2020
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1088
0,8445
7,4729
10,5528
25,1360
335,6100
4,2378
1,9558
4,7784
7,4375
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Ν.Π. (Ι.Κ.Ε.) στην Ελλάδα vs Ν.Π. στην Κύπρο
Άρθρα - Δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών
Άρθρα - Εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρα - Χρηστικός οδηγός για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων 2019
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2019
Άρθρα - Brexit - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για την μεταβατική περίοδο
Άρθρα - Εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων, επί των εμπορικών απαιτήσεων, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του ΔΠΧΑ 9 - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Ο συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές προς απόσβεση αυτών δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Άρθρα - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
Άρθρα - Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©