VIEW ONLINE arrow1
12 - 02 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Όλοι είμαστε άσχετοι, αλλά σε διαφορετικά αντικείμενα ο καθένας.
Will Rogers
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Έντυπο Ε3: Οδηγίες συμπλήρωσης για το έντυπο και την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019
• Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων για το φορολογικό έτος 2019
Άλλες ειδήσεις
• «Φορολογική Συνείδηση και Συμμόρφωση»: 2ος κύκλος ομιλιών
• ΟΕΕ: Τρεις προτάσεις για την αναβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης
• Κτηματολόγιο: Παράταση προανάρτησης στη Δημοτική Ενότητα Βόλου
• Επεκτείνεται στις επιχειρήσεις το πρόγραμμα Superfast Broadband
• Η ανοδική αντίδραση των τραπεζών έδωσε ώθησε στο Χ.Α.
• Επέκταση του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στους εν ενεργεία στρατιωτικούς
• Τροπολογία για τον επενδυτικό νόμο 4399/2016 - Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της χρονικής περιόδου που προσδιορίζεται ως όριο για τους περιορισμούς που τίθενται για τα ανώτατα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων
• Επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο στην Καρδίτσα από τον ΣΕΕΛΦΟΚ με την Επιστημονική Ομάδα του κόμβου
• ΕΦΕΕΑ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο «Φορολογικό Πανόραμα»
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19/02
• Τροπολογία: Υπαγωγές στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Ακατάσχετη και αφορολόγητη η επιχορήγηση που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
• Συνήγορος: Επιστροφή τελών κυκλοφορίας σε ΑμεΑ βάσει γνωματεύσεων ΚΕΠΑ που ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά
• Οδηγός για φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά από την ΑΑΔΕ
• Παράταση ενός μηνός στους παραγωγούς γάλακτος προκειμένου να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες δηλώσεις
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Χρηστικός οδηγός για τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων 2019 - Άρθρα
Α.1025/2020
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019 - Α.1025/2020
ΣΛΟΤ 2718/2019
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013 - ΣΛΟΤ 2718/2019
ΣΛΟΤ 2363/2019
Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του Ν. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης - ΣΛΟΤ 2363/2019

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/2020
Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» - ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/2020
Σ78/7/30969/2020
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν. 4387/2016 στις συντάξεις που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ στα πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή - Σ78/7/30969/2020
ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866 ΕΞ 2020
Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») - ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866 ΕΞ 2020
Ε.2019/2020
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019 - Ε.2019/2020
13
Feb
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
14
Feb
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020
Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου
περισσότερα
Webinars κόμβου
13
February
 
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Υποχρεώσεις και ευθύνες των εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών
19
February
 
Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer pricing) - Τεκμηρίωση - Κατάρτιση Φακέλου - Συνοπτικός πίνακας
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©