VIEW ONLINE arrow1
4 - 02 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν έχεις μεθύσει αν μπορείς να είσαι ξαπλωμένος στο πάτωμα χωρίς να κρατιέσαι από πουθενά.
Dean Martin
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Έμμεσος προσδιορισμός εισοδήματος και φορολογητέας ύλης σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ
• Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4659/2020 «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου
• Νέο ασφαλιστικό - Υποχρέωση ασφάλισης διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ποσοστά ασφάλισης
Άλλες ειδήσεις
• Κατατέθηκε τροπολογία για το μητρώο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
• ΟΕΕ: 53ο τεύχος του Newsletter
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: «Ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος για την μετάβαση των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή;»
• Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως.»
• Μέτρα ενίσχυσης και προστασίας των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ - Νέα εγκύκλιος
• Είναι υποχρεωτική η υπογραφή του εκδότη και του λήπτη, στο σώμα ενός τιμολογίου πώλησης, για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητά του;
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φορολογία εισοδήματος αγροτών - Άρθρα
ΣΛΟΤ 2885/2019
Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 - ΣΛΟΤ 2885/2019
Ε.2015/2020
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 - Ε.2015/2020
Ε.2016/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (Α'170) - Ε.2016/2020
4659/2020
Νόμος 4659/2020 Επίδομα γέννησης και λοιπές διαταξεις.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
2010/2020
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 - 2020 - 2010/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/2020
Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και την προστασία των ελεγκτικών μηχανισμών του Ε.Φ.Κ.Α. - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 2/2020
Ε.2017/2020
Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων - Ε.2017/2020
93199 οικ./2019
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - 93199 οικ./2019
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Φορολογία εισοδήματος αγροτών
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Ο συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές προς απόσβεση αυτών δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Άρθρα - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
Άρθρα - Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
133829/2019 - Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρα - Η 26η Δεκεμβρίου - Πως αμείβονται όσοι εργαστούν - Τι γίνεται όταν η αργία συμπέσει με ημέρα αδείας ή ασθένεια
Άρθρα - Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα
Άρθρα - Κλιματική αλλαγή: Πρόκληση για νέο σχεδιασμό στη φορολογία
Άρθρα - Εργασία τις Κυριακές 15.12, 22.12 και 29.12.2019
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ με απλή αίτηση οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων προμηθευτών σε επιχειρήσεις που τέθηκαν σε διαδικασία εξυγίανσης
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Διαδικτυακή υπηρεσία άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©