VIEW ONLINE arrow1
31 - 01 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί κοιμούνται καλύτερα, αλλά οι κακοί φαίνεται ότι περνούν καλύτερα ξύπνιοι.
Γούντυ Άλλεν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Νέα ρύθμιση οφειλών - Όλη η απόφαση - Αιτήσεις για υπαγωγή από 26/02
• Η φορολόγηση της υπεραξίας κατά την πώληση ομολόγων
Άλλες ειδήσεις
• ΥΠΕΝ: «Στις 30 Ιουνίου ξεκινά η νέα εποχή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»
• Κρατικές ενισχύσεις: Οι επόμενες κινήσεις του Υπ. Οικονομικών
• Tax Flash: Πρόγραμμα εργασίας της Ευρ. Επιτροπής για το 2020 - «Ένας φιλόδοξος Οδικός Χάρτης για μία Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα»
• Στο 16% το μέσο μισθολογικό χάσμα των φύλων στην ΕΕ
• Brexit: Το Συμβούλιο εκδίδει απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης
• Τα νομοσχέδια που παρουσιάστηκαν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο
• ΕΦΚΑ: Διευρύνεται από τη Δευτέρα 03/02 το δίκτυο εξυπηρέτησης αγροτών στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος και της Κεντρικής Μακεδονίας
• ΓΓΕ: Απόσυρση όρου για πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων από τραπεζικό ίδρυμα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1010/2020
Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 - Α.1010/2020

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ειδικό καθεστώς αναστολής καταβολής ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών - Σχετικές διαδικασίες
Άρθρα - Ο συμψηφισμός του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με σωρευμένες ζημιές προς απόσβεση αυτών δεν υπάγεται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Άρθρα - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
Άρθρα - Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
133829/2019 - Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρα - Η 26η Δεκεμβρίου - Πως αμείβονται όσοι εργαστούν - Τι γίνεται όταν η αργία συμπέσει με ημέρα αδείας ή ασθένεια
Άρθρα - Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα
Άρθρα - Κλιματική αλλαγή: Πρόκληση για νέο σχεδιασμό στη φορολογία
Άρθρα - Εργασία τις Κυριακές 15.12, 22.12 και 29.12.2019
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ με απλή αίτηση οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων προμηθευτών σε επιχειρήσεις που τέθηκαν σε διαδικασία εξυγίανσης
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Διαδικτυακή υπηρεσία άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρα - Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ
img

Ε.Λ.Π. - Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες - Ανάλυση και ερμηνεία

Περισσότερα...

img

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

img

Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - Ο νέος ν. 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©