VIEW ONLINE arrow1
24 - 01 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν θέλεις να είσαι αρεστός, είσαι έτοιμος να συμβιβάζεσαι με οτιδήποτε, οποτεδήποτε και, έτσι, δεν θα καταφέρεις ποτέ τίποτε.
Μάργκαρετ Θάτσερ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ημέρες ασφάλισης μελών Δ.Σ. Α.Ε.: Λύση στο πρόβλημα με το νέο ασφαλιστικό για χιλιάδες πολίτες
• On line σεμινάριο: Οι σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με τον 4646/2019
• GDPR: Ημέρα προστασίας δεδομένων - Top 14 προστίμων
• Οδηγός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ
• Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα. Υπογράφηκαν οι αποφάσεις
• Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση
Άλλες ειδήσεις
• «Προϋπολογισμός Πολιτών»: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η έδρα Jean Monnet
• Την πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Ανοικτών Δεδομένων έλαβε η ΤτΕ για την πύλη ανοικτών δεδομένων της (open data portal)
• ΔΠΑ - Γέννηση προσωπικής και αλληλεγγύου ευθύνης προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών για την πληρωμή ΦΠΑ
• Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα και η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών στο τρίτο τρίμηνο του 2019
• Ξεκινά η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας
• Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 3319/2019
Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης και επισκευής - ΔΕΔ 3319/2019

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 952/2019
Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και το µισθό για το διάστηµα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωµα να απαιτήσει το µισθό έχει ο εργαζόµενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόµενος δεν είναι υποχρεωµένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όµως, έχει δικαίωµα να αφαιρέσει, από το µισθό καθετί που ο εργαζόµενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού - Άρειος Πάγος 952/2019
Άρειος Πάγος 1036/2019
Διάκριση μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου - Τεχνίτης βιβλιοδέτης - Η εκτέλεση ιδία ευθύνη τεχνικών εργασιών δεν προσδίδει αφ εαυτής την ιδιότητα του υπαλλήλου, εάν δεν προέχει και το πνευματικό στοιχείο - Άρειος Πάγος 1036/2019
Ο.ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020
Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 - Ο.ΔΕΑΦ 1009544 ΕΞ 2020
7133 ΕΞ 2020
Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008 - 7133 ΕΞ 2020
ΔΔΑΔ Β 1009772 ΕΞ 2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης - ΔΔΑΔ Β 1009772 ΕΞ 2020
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
Άρθρα - Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
Άρθρα - Εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου έως τέλος Φεβρουαρίου
Άρθρα - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ
Άρθρα - Θα πρέπει να καταχωρηθεί αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο, (deferred tax asset) επί των καταχωριζομένων αναμενόμενων ζημιών πιστώσεων (expected credit losses) που προβλέπονται από το IFRS 9; ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) - Εφαρμογή βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρα - Η προμήθεια που λαμβάνει η Booking.com B.V. από το ξενοδοχείο, για τη μεσολάβησή της ανάμεσα στον επισκέπτη της πλατφόρμας και του ξενοδοχείου για τις πραγματοποιηθείσες κρατήσεις, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Ενδοκοινοτικές παραδόσεις - Σημαντικές αλλαγές στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές από 1.1.2020
133829/2019 - Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρα - Η 26η Δεκεμβρίου - Πως αμείβονται όσοι εργαστούν - Τι γίνεται όταν η αργία συμπέσει με ημέρα αδείας ή ασθένεια
Άρθρα - Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Περίπτωση μη καταβολής
Άρθρα - Οι γονικές παροχές και οι δωρεές χρηματικών ποσών. Ανάλυση, ερμηνεία, κάλυψη τεκμηρίων, παραδείγματα
Άρθρα - Κλιματική αλλαγή: Πρόκληση για νέο σχεδιασμό στη φορολογία
Άρθρα - Εργασία τις Κυριακές 15.12, 22.12 και 29.12.2019
Άρθρα - Επιστροφή ΦΠΑ με απλή αίτηση οριστικά ανείσπρακτων απαιτήσεων προμηθευτών σε επιχειρήσεις που τέθηκαν σε διαδικασία εξυγίανσης
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Διαδικτυακή υπηρεσία άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρα - Υποχρέωση σύνταξης των πρώτων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Μία σημαντική νομοθετική διασαφήνιση σχετική με τις αλλαγές στο Φ.Π.Α. με το κατατιθέμενο φορολογικό σχέδιο νόμου στη Βουλή για ψήφιση
Άρθρα - ΔΠΧΑ 16 - Όμιλος εταιρειών, χρήση διαφορετικών επιτοκίων για την προεξόφληση μελλοντικών μισθωμάτων - Μεταβλητές πληρωμές - Τεκμαρτό και διαφορικό επιτόκιο - ΣΟΛ ΑΕ
img

Ε.Λ.Π. - Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής για τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες - Ανάλυση και ερμηνεία

Περισσότερα...

img

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Περισσότερα...

img

Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας - Ο νέος ν. 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©