VIEW ONLINE arrow1
13 - 01 - 2020
icon-facebook icon-twitter icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Αν θες οι άλλοι να λένε καλά πράγματα για σένα, μη λες καλά πράγματα για τον εαυτό σου.
Blaise Pascal
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το σχόλιο της Δευτέρας - 2020, 4646, «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί….»
• ΔΕΝ: «Η νέα παράταση της ΕΓΣΣΕ 28.3.2018 μέχρι 31.12.2020»
• Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4399/16
• Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Παράταση έως 31 Ιανουαρίου για την αγορά
Άλλες ειδήσεις
• Ν. Μηταράκης: «Καταργούμε τις ασφαλιστικές διακρίσεις σε βάρος των μετόχων-οδηγών των ΚΤΕΛ, ικανοποιώντας ένα μακροχρόνιο πρόβλημα των οδηγών λεωφορείων δημόσιας χρήσης»
• ΓΓΕ: Δεκάδες επιχειρήσεις πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» κατά παράβαση της νομοθεσίας
• Μεταχειρισμένα οχήματα: Μετατίθεται εκ νέου η έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης βεβαιώσεων
• Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της τεχνικής μελέτης για τη δημιουργία του
• Ανακοίνωση ΟΕΕ για την υποβολή οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων στην ΤτΕ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1165548 ΕΞ 2019
Προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων από κατασχέσεις - Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1165548 ΕΞ 2019
Άρθρα
Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ - Άρθρα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1618/2019
Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο της προσφυγής, δικηγόρο - Νομιμοποίηση Ανώνυμης Εταιρείας - Παραπομπή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας - ΣτΕ 1618/2019
93834/5671/2019
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 48288/2635/2019 «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β΄ 2550) - 93834/5671/2019
2463 ΕΞ 2020
Παράταση προθεσμίας αγοράς πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης για τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 - 2463 ΕΞ 2020
ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020
Είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης - Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο - Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων - ΔΤΔ Α 1002472 ΕΞ2020
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61937/2510/2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ) - ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61937/2510/2019
Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/2020
Ανάκληση του υπ' αριθ. Δ.15/Γ7οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α'85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α'316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε» - Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/2020
61591/2677/2019
Εφαρμογή για το έτος 2020 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - 61591/2677/2019
8/862/2019
Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές - 8/862/2019
14
Jan
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
15
Jan
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Δεκεμβρίου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου
Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων προηγούμενου εξαμήνου
Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους
Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©