Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.
Αλλες ειδήσεις

Επιστολή της Π.Ε.Φ.Ε. σχετικά με τη διαβίβαση στοιχείων στο Υπ. Οικονομικών

Π.Ε.Φ.Ε.
Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων

Σεπολίων 9, Πλατεία Αττικής
Τ.Κ. 104 45 Αθήνα,
Τηλ. 2108820002, 2106124910
Fax: 2106140024
Κιν.: 6948351478
                                                                                                                  
Γραφείο Υπουργού

Αριθ.Πρωτ.:4097/11-5-2012

Προς
Υπουργείο Οικονομικών
                                                                                                                                            
Αθήνα 11/5/2012

ΘΕΜΑ: «1. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποικία του Δ.Ν.Τ.»
«2. Διαβίβαση στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών»
       
Κύριοι, 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α) και συγκεκριμένα στις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται: 

3. η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής:
    
2. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του Ν.2362/1995, οι δικαστικές αρχές, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημοσίου, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματική φορείς ή οργανώσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα ελληνικά  ταχυδρομεία, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος επαγγελματικός φορέας ή οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλματος, στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για το επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για ακίνητη και κινητή περιουσία , ιδίως ακίνητα, αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη αναψυχής και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, οι μορφότυποι ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

4. α) Στις περιπτώσεις που από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
β) Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με την ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειμένου να επιβληθούν και οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.
γ) Με απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας μεταξύ της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών»
     

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος θέλει να αντλήσει το Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί να το ζητήσει από οποιαδήποτε υπηρεσία, αρχή, σύλλογο, οργάνωση, εταιρεία, επαγγελματικό φορέα, από οπουδήποτε κρίνει ότι μπορεί να αντλήσει τέτοια στοιχεία.
     
Η επεξεργασία αυτή των προσωπικών δεδομένων δεν χρειάζεται συγκατάθεση του φυσικού προσώπου που μπορεί να γίνει και εν αγνοία του, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
     
Επίσης δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο για την Οικονομική Αστυνομία. Δηλαδή με απλά λόγια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ κάθε απόρρητο στα προσωπικά δεδομένα, οπότε κρίνει η εξουσία μπορεί να αντλήσει κάθε στοιχείο και επομένως ο πολίτης καθίσταται έρμαιο και αδύναμος μπροστά στο κράτος – δυνάστη.
     
Με το άρθρο αυτό το μόνο που δεν ψηφίσανε ήταν να καταργηθεί και Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διότι ουσιαστικά την αποδυναμώνουν δραματικά.
     
Με όλα αυτά τα νομοθετήματα – εκτρώματα διολισθαίνουν με μια μορφή κράτους – δυνάστη, Αστυνομοκρατούμενου και κράτους που εκφοβίζει ή εκβιάζει τους πολίτες του. Πως λοιπόν ο Πολίτης αυτός να αισθανθεί ελεύθερος, ασφαλής, ότι ζει σε μια δημοκρατική κοινωνία, όταν κάθε του βήμα ή ενέργεια «παρακολουθείται πολύ στενά».
    
Οι καταστάσεις αυτές εξοργίζουν τον κόσμο, ο οποίος αντιδρά απρόβλεπτα και θυμωμένα.
     
Πρέπει επιτέλους η εξουσία, το κράτος να καταλάβει ότι πρέπει να διευκολύνει τους πολίτες του, να τους προστατεύει και να παρέχει κάθε υπηρεσία ώστε να λειτουργεί ομαλά, νόμιμα, δημοκρατικό και όχι θέτοντας εμπόδια και καταδυναστεύοντας τους.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.
                                                                                  

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 
Κων/νος Αναστόπουλος                             

Ο Αντιπρόεδρος  
Μανούσος Ντουκάκης  

Ο Γεν. Γραμματέας 
Γεώργιος Ρούσσος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!!!!!!!!
image description dimitrio | May 15, 2012 2:58 PM | Reply
Χρυσή Αυγή: Δεν είμαστε νεοναζί, είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Δεν είναι σκατά δλδ είναι κόπρανα.
image description SARAKINOS | May 15, 2012 2:03 PM | Reply
Οι καταστάσεις αυτές εξοργίζουν τον κόσμο, ο οποίος αντιδρά απρόβλεπτα και θυμωμένα.
Για τον λόγο αυτό δεν μπήκε ο Μανούσος στην Βουλή. ! Είδατε οι εκλογές τι κάνουν; Και αναρωτιόμουν , που χάθηκε ο Μανούσος....
image description dimitrio | May 15, 2012 2:39 PM | Reply
Δηλαδή για να καταλάβω ..Εσείς εκεί στο σύλλογο τι είστε ? Είστε ελ. επαγγελματίες λογιστές? ή ελ. επαγγελματίες ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ?. Από πού και έως που στέλνετε ανακοίνωση πολιτικού περιεχομένου? Ποιον εξυπηρετεί ? Υποτίθεται ότι είστε ένας ακόμα σκατοσύλλογος φοροτεχνικός - οικονομικός - λογιστικός – φορολογικός ή όπως στο διάολο θέλετε να δηλώνετε για να εξυπηρετείται και το εγώ σας ανάλογα με τον τίτλο που διαλέγετε. Σε λίγο θα έχουμε σύλλογο ανά περιφέρεια, ανά δήμο και γιατί όχι βρε αδερφέ ανα γειτονιά …Είμαι νέος λογιστής και την δουλεία μου την ΓΟΥΣΤΑΡΩ δεν γουστάρω τους κηφήνες και τους οπισθοδρομικούς του χώρου ειδήμονες και μη. Που μόλις πάει να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο και προς όφελος του κλάδου ( ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ)
Θέλετε κύριοι να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος ή όχι? Θέλετε ο κλάδος να αναβαθμιστεί και να πιέσουμε προς αναγνώριση του έργου που προσφέρουμε στην κοινωνία η όχι ?
Αν δεν δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση δεν πάμε πουθενά και αντί να συνεισφέρετε σε αυτό το πολεμάτε.
«Επίσης δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο για την Οικονομική Αστυνομία. Δηλαδή με απλά λόγια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ κάθε απόρρητο στα προσωπικά δεδομένα, οπότε κρίνει η εξουσία μπορεί να αντλήσει κάθε στοιχείο και επομένως ο πολίτης καθίσταται έρμαιο και αδύναμος μπροστά στο κράτος – δυνάστη.»
Η παραπάνω πρόταση παίρνει το όσκαρ οικονομικής – λογιστικής - φοροτεχνικής (ή όπως αλλιώς βαφτίζεστε) ΜΠΟΥΡΔΑΣ – ΣΑΠΙΛΑΣ – ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ !!
ΣΑΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ !!!
image description Your Name | May 15, 2012 8:07 PM | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΛΤΕ ΑΦΙΣΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΄΄΄΄ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡ.ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΨΗΦΗΣΑΝ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ΜΕΧΡΙ 31/05/12΄΄΄΄ ΜΕΤΑ ΘΑ ΓΕΛΑΜΕ ΣΤΙΣ 17/6/12
image description KOSMASKOSMIDIS | May 16, 2012 10:17 AM | Reply
Δηλαδή η ΠΕΦΕ έχει λύσει όλα τα προβλήματα του κλάδου μας και ασχολείται τώρα με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος... Όλα αυτά με τα οποία ασχολείται ο κύριος Μανούσος φοβίζουν μόνο τα λαμόγια τους απατεώνες και τους φοροκλέφτες. Τους υπολοίπους , τίμιους , είτε είναι πλούσιοι είτε όχι, που δηλώνουν όλα όσα κερδίζουν, δεν τους απασχολούν. Ίσα - ίσα που τους χαροποιούν κι'ολας. Καλό θα ήταν λοιπόν, όταν θέλουν να κάνουν τέτοιες επιστολές και τέτοιες επισημάνσεις να μη τις κάνουν υπό την σκεπή και το καπέλο μιας επαγγελματικής οργάνωσης.
image description Your Name | May 16, 2012 10:34 AM | Reply
take my balls μανούσο!! Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποικία του Δ.Ν.Τ. βάλανε τίτλο, χαχαχαχαχ!!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο