Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Στα 785.203 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Μάρτιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,20-04-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Στα 785.203 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Μάρτιο. Από αυτά 343.054 είναι άνδρες (ποσοστό 43,69%) και 442.149 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,31%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά  1,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 63,17% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,11% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,72%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,92%  των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 36,77%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,16% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,16%.

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 91,30% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,79% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,91%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 302.331 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 19.304 άτομα, ποσοστό 6,82% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 58,20% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 27,28% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,05% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 4,85% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,37% είναι λοιποί επιδοτούμενοι και το 0,26% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.  

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 46.459, αυξημένες κατά 15,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (40.194) και μειωμένες κατά –11,22% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (52.332). Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 22.111 (αυξημένες κατά 1,51% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά -5,16% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 13.497 (μειωμένες κατά –8,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –22,25% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 18.415 (αυξημένες κατά 9,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά –3,48% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 35.608, το 62,10% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –2,36% από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο (36.467) και μειωμένο κατά –12,45% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (40.672).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά –7.564 θέσεις εργασίας, έναντι –13.024 τον Φεβρουάριο και –7.419 τον Μάρτιο του 2011.

Ακολουθεί το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας το μήνα Μάρτιο του 2012.
 
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων  για το μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε σε 785.203 άτομα. Από αυτά 319.917 (40,74%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και 465.286 (59,26%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,14% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αναλογεί  το 19,74%. 

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 343.054 είναι άνδρες (ποσοστό 43,69%) και οι 442.149 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,31%).

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 496.002 άτομα (ποσοστό 63,17%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 212.847 άτομα (ποσοστό 27,11%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 76.354 άτομα (ποσοστό  9,72%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 368.378 άτομα (ποσοστό 46,92%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 288.680 άτομα (ποσοστό 36,77%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 119.054 άτομα (ποσοστό 15,16%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 9.091 άτομα (ποσοστό 1,16%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 716.877 άτομα (ποσοστό 91,30%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 53.302 άτομα (ποσοστό 6,79%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 15.024 άτομα (ποσοστό 1,91%).

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Μάρτιο 2011) καταγράφηκαν:

-Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 14.834 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 1,93%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (4,28%) και αύξηση κατά 70.528 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 9,87% από τον Μάρτιο του 2011.

-Αύξηση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 11.604 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 3,76%, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (5,51%) και αύξηση κατά 68.388 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 27,19% από τον Μάρτιο  του 2011.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για το μήνα Μάρτιο 2012 ανήλθε σε 183.024 άτομα, από τα οποία 36.131 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 146.893 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά το μήνα Μάρτιο   ανέρχεται σε 302.331 άτομα. Από αυτά 175.953 (ποσοστό 58,20%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 82.467 (ποσοστό 27,28%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, 27.358 (ποσοστό 9,05%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 14.651 (ποσοστό 4,85%) είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, 1.115 (ποσοστό 0,37%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι και 787 (ποσοστό 0,26%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε  237.996 άτομα.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο 2012) και τον αντίστοιχο μήνα  του προηγούμενου έτους (Μάρτιο 2011) καταγράφηκαν:

-Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 19.304 άτομα και μείωση κατά -3.621 άτομα από τον Μάρτιο του 2011.  
-Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 16.026 άτομα και μείωση κατά -1.958 άτομα από τον Μάρτιο του 2011.  

-Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά  3.278 άτομα και μείωση κατά –1.663 άτομα από τον Μάρτιο του 2011.  

-Μείωση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα  συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά -15.348 άτομα και μείωση κατά -3.985 άτομα από τον Μάρτιο του 2011.  

Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για το μήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 46.459, αυξημένες κατά 15,59% από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο (40.194) και μειωμένες κατά –11,22% σχετικά με τον Μάρτιο του 2011 (52.332).

Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 22.111, καταγράφοντας μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά  328 άτομα.

Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον  μήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 13.497, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά –1.187 άτομα.   

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου  ανέρχεται σε 35.608, το 62,10% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά –2,36% από τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο (36.467)  και  μειωμένο  κατά –12,45% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (40.672).

Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το  μήνα Μάρτιο ανέρχονται σε 18.415 μειωμένες κατά  -3,48% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011 (19.079) και αυξημένες κατά 9,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο (16.751).  

Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα -δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις- ανέρχονται σε –7.564 έναντι –13.024 τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο  και –7.419 τον Μάρτιο του 2011.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις, βλ. στο www.oaed.gr.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο