Ειδήσεις Υπενθυμίσεις

Γιατί οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει μέχρι την 30η Μαρτίου να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση - Οι ευθύνες του υπουργείου για την ορθή δημιουργία του περιουσιολογίου.

Οι μανδαρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών εμποδίζουν την ορθή δημιουργία του περιουσιολογίου.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Όπως είναι ήδη γνωστό στις  30η  Μαρτίου 2012, εκπνέει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2011. Στη δήλωση αυτή οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να συμπεριλάβουν όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα ακίνητά τους κατά τη χρήση 2010 (αγορές, πωλήσεις, μεταβολές κ.λπ.).

Η ανωτέρω καταληκτική προθεσμία καθορίστηκε μετά από διαδοχικές παρατάσεις, ξεκινώντας από 22η Δεκεμβρίου 2011 (πρώτη παράταση με την απόφαση ΠΟΛ.1189/6.9.2011),  5η Μαρτίου 2012 (δεύτερη παράταση ΠΟΛ.1027/27.1.2012), μέχρι που φτάσαμε στην τελευταία παράταση (30.3.2012).

Ως εδώ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσουμε, μιας και είναι πλέον συνηθισμένο κάθε χρόνο να παρατείνονται ορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες  φορολογικών υποχρεώσεων.

Το ποτήρι όμως ξεχείλισε όταν κοινοποιήθηκε η  απόφαση ΠΟΛ.1245/2.12.2011 με τίτλο  «Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων». Με την απόφαση αυτή – εκτός των άλλων- δόθηκαν οδηγίες από το Υ.Ο. σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε αυτούσια κάποια εδάφια της συγκεκριμένης απόφασης για να καταδείξουμε την υποκρισία των συντακτών της και κατ’ επέκταση μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Ο.  Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρεται στην επίμαχη εγκύκλιο:

«Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών,  η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού.
Προς τούτο, για όσους υπόχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια, οι υπόχρεοι πραγματοποιούν διορθώσεις και για τα επόμενα έτη, ώστε η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους φορολογίας.
Περαιτέρω, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 ακόμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα».

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τεχνηέντως  το Υπουργείο Οικονομικών, θέλησε να καλύψει τις δικές του αδυναμίες όσον αφορά αφενός την ηλεκτρονική επεξεργασία και καταγραφή των ακινήτων των φορολογουμένων που έχουν ήδη υποβληθεί μέσω των παλαιότερων δηλώσεων Ε9 (φυσικών & νομικών προσώπων), αφετέρου  την  εκκαθάριση του Ε.Τ.ΑΚ. 2009  και μετακυλίει το βάρος του ελέγχου και των διορθώσεων για μια ακόμη φορά στους φορολογούμενους.

Όλοι λοιπόν οι φορολογούμενοι υποχρεούνται1   να μπουν στη χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης  έτσι ώστε μετά το πέρας του ελέγχου,  η ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. να παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση των ακινήτων τους. Βέβαια, το Υ.Ο. δεν ανέφερε ρητώς στην παραπάνω απόφαση ότι πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι να κάνουν τις σχετικές ενέργειες,  γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στην πλειονότητα των πολιτών.

Στους περισσότερους φορολογούμενους η περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., απέχει παρασάγγας από την πραγματική τους, όπως δηλαδή αυτή έχει διαμορφωθεί από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9.

Οι πολίτες καλούνται λοιπόν να προσέλθουν στα γραφεία των λογιστών φοροτεχνικών, ή να επισκευθούν την ιστοσελίδα του περιουσιολογίου, έως την 30η Μαρτίου 2012 και να επαληθεύσουν την περιουσιακή του κατάσταση,  χωρίς φυσικά το Υπ.Οικ. να έχει προβεί σε κάποια σχετική ανακοίνωση -παρα μόνο στην έκδοση της απόφασης ΠΟΛ.1245/2.12.2011 που παραθέσαμε ανωτέρω-, και επίσης χωρίς να έχει ενημερώσει τους  Έλληνες φορολογούμενους , ότι πολλά από τα ακίνητα των Ε9 που έχουν υποβληθεί τα προηγούμενα χρόνια είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω Δ.Ο.Υ δεν έχουν  μεταφερθεί σωστά ή ακόμα και καθόλου στο νέο περιουσιολόγιο.
Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι οι φορολογούμενοι είχαν υποβληθεί ξανά πριν από δυο χρόνια στην επίπονη διαδικασία ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του ΕΤΑΚ 2008. Δείτε σχετική ανάλυση για το θέμα αυτό ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/4830

Τονίζουμε εδω ότι για κάποιους είναι αδύνατο να μπουν στην ειδική εφαρμογή του περιουσιολογίου διότι δεν έχουν κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Το δύσκολο έργο της ενημέρωσης των πολιτών περί της υποχρεωτικότητας ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης, έχει πέσει κατά κύριο λόγο σε όσους συντάσσουν κάθε χρόνο τις δηλώσεις ακινήτων Ε9 (λογιστές-φοροτεχνικοί, δικηγόροι, κ.λπ.), οι οποίοι καλούνται  για πολλοστή φορά να διορθώσουν τις αδυναμίες του Υ.Ο.
Να τονίσουμε εδώ ότι όσοι φορολογούμενοι δεν συμφωνούν με την περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή (για το έτος 2009), θα πρέπει να προσθέσουν, να διαγράψουν ή να μεταβάλλουν τα ακίνητά τους  έτσι ώστε  αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά, υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλαδή εκ νέου το Ε9, γεγονός που δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου.

Σύσσωμος ο επιστημονικός κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών (η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών -Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- αλλά και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές ενώσεις), έχει ήδη εκφράσει τους προβληματισμούς του σχετικά με τις δυσκολίες της χρονοβόρας διαδικασίας ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, αλλά και τα τρωτά σημεία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι επιστήμονες λογιστές-φοροτεχνικοί, αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ορθής δημιουργίας του περιουσιολογίου και για το λόγο αυτό θα σταθούν για μια ακόμη φορά αρωγοί στην προσπάθεια του Υ.Ο.  Για τα τελεσφορήσει όμως αυτή η προσπάθεια και να ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο των ακινήτων, πρέπει να αντιληφθεί η Διοίκηση του Υ.Ο.  ότι  ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των πολιτών  δεν μπορεί να επιτευχθεί ορθά υπό τη δαμόκλειο σπάθη της καταληκτικής ημερομηνίας που εκπνέει σε λίγες ημέρες.
Να τονίσουμε εδώ ότι οι φορολογούμενοι τήρησαν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους υποβάλλοντας εμπρόθεσμα (ή εκπρόθεσμα πληρώνοντας τα σχετικά πρόστιμα) όλες τις δηλώσεις Ε9 παλαιοτέρων ετών, είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά.

Η Γ.Γ.Π.Σ. από την πλευρά της, ενέκυψε στους προβληματισμούς των λογιστών-φοροτεχνικών και τάχθηκε υπέρ των αιτημάτων τους για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας  διόρθωσης των παλαιότερων Ε9, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ε1 οικ. έτους 2012.  Αν γίνει αυτό θα μπορούν να προσέλθουν οι φορολογούμενοι στα γραφεία των λογιστών και πριν την τελική υποβολή της δήλωσης Ε1, θα έχουν ήδη κάνει μαζί τον έλεγχο και την οριστικοποίηση της περιουσιακής τους κατάστασης. Ο έλεγχος δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μόνο από τον λογιστή που κάνει τις δηλώσεις Ε9, αλλά σε συνεργασία με τον φορολογούμενο, κάτι που απαιτεί χρόνο και φυσική παρουσία του φορολογούμενου στα λογιστικά γραφεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Διοίκηση του Υ.Ο. – η οποία είναι καθύλην αρμόδια για τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων- δεν προτίθεται να δώσει νέα παράταση πέραν της 30η Μαρτίου 2012.

Εμμένοντας όμως σ’ αυτή την στάση τα υψηλόβαθμα στελέχη της οδού Καραγιώργη Σερβίας,  αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι περιβάλλονται από τον τον μανδύα του μανδαρινισμού που έχει φέρει τόσα κακά στον τόπο. Οι αγκυλώσεις μερικών ανθρώπων της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών,  το μόνο που δημιουργούν είναι προβλήματα και τίποτε περισσότερο.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι πως η δημιουργία του περιουσιολογίου αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τον τόπο. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι η γρήγορη είσπραξη του ΕΤΑΚ 2009,  χωρίς τον απαιτούμενο ενδελεχή  έλεγχο, αποτελεί αυτοσκοπό για την τόνωση των Δημοσίων Εσόδων,  τότε ας αναλογιστούν πόσο θα κοστίσουν σε εργατοώρες οι διορθώσεις στις Δ.Ο.Υ. για όσους δεν προλάβουν να κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης και τι αποτελέσματα θα έχει αυτό για την ορθή απεικόνιση του περιουσιολογίου.
Ευελπιστούμε ότι η ηγεσία του Υ.Ο. θα αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των προβληματισμών μας και θα σταθεί στο ύψος της, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στους λογιστές και στους πολίτες γενικότερα  να συνδράμουν στην ορθή δημιουργία του περιουσιολογίου.


[1] Πρόκειται σαφώς περί υποχρέωσης παρόλο που η απόφαση αναφέρει τη φράση «δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις.»

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 8:46 π.μ. | Reply
Οι μανδαρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών ας μας εξηγησουν γιατι η ιδιωτικη εταιρια που ειχε αναλαβει την καταχωρησει αν δεν κανω λαθος
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 8:46 π.μ. | Reply
ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ,ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ?
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΝΞΟΥΝ
ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ , ΝΑ ΕΛΕΝΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ?
ΠΑΛΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟ ΦΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
image description DimitrisD | Μαρτίου 16, 2012 9:04 π.μ. | Reply
Έπρεπε να τα μοιράσουν στους λογιστές τα λεφτά που πληρώσανε στην εταιρεία! Να δεις μετά τι τζαμάτο περιουσιολόγιο θα φτιάχναμε. Αν περιμένουν δουλέψουμε ΤΖΑΜΠΑ, θα πάρουν και την ανάλογη δουλειά του "ΤΖΑΜΠΑ"
image description KAROLOS | Μαρτίου 16, 2012 9:10 π.μ. | Reply
Για όσους δεν έχουν κωδικούς το έχω αναφέρει στο άρθρο και μάλιστα είναι έντονα υπογραμμισμένο.
image description ALEXF | Μαρτίου 16, 2012 9:09 π.μ. | Reply
Δεν φτιαχνω ουτε το δικο μου ,εφοσον το εχω υποβαλλει στην ΔΟΥ και εχω σφραγιδα δεν μπορουν να μου κανουν τιποτα , να βγαλουν εγκυκλιο που να υποχρεωνει την ηλεκτρονικη τακτοποιηση των ακινητων και να αφησουν τα πρεπει και τα γιατι τελος τα εχουμε ξαναπει.
image description Voodoo | Μαρτίου 16, 2012 9:30 π.μ. | Reply
Και να είχα τη διάθεση βρε Κώστα, που δεν την έχω, αδυνατώ. Τους μισούς σίγουρα δε θα μπορεσω να τους βρω, λόγω αλλαγής τηλ κλπ. Αλλά όπως είπα, δεν έχω τη διάθεση και δεν κάνω τίποτα. Να ενημερώσουν τον κόσμο, ν αναλάβουν την ευθύνη για να μην ακούσω τα μπινελίκια και να μπορέσω να αμοιφθώ για τις αμέτρητες εργατοώρες που απαιτούνται.
image description ΧΡΥΣΑ | Μαρτίου 17, 2012 10:37 μ.μ. | Reply
"Το δύσκολο έργο της ενημέρωσης των πολιτών περί της υποχρεωτικότητας ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης, έχει πέσει κατά κύριο λόγο σε όσους συντάσσουν κάθε χρόνο τις δηλώσεις ακινήτων Ε9 "

Το παραπανω δεν ξερω αν προκυπτει απο καπου και δεν το εχω αντιληφθει. Δεν ειμαι διαθεσιμη να ενημερωσω κανενα και δεν ειναι αυτη η δουλεια μου.
Οποιος εχει αλλη αποψη , ας μην γκρινιαζει τουλαχιστον....

κ.Κωνσταντινε Γραβια :-) παρακολουθω την εξελιξη σου σε καταπληκτικο αρθρογραφο με μεγαλη μου χαρα και ευχαριστω που μας εκφραζεις με τον καλυτερο τροπο, αλλα δεν πιστευω οτι τετοιες μεμονωμενες ενεργειες εχουν κατι να προσφερουν, ωστε να αλλαξουν τα πραγματα.
image description E9 | Μαρτίου 16, 2012 9:02 π.μ. | Reply
Ακόμη μια εμπλοκή για 250.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα κληθούν από το υπουργείο Οικονομικών να διορθώσουν ηλεκτρονικά δηλώσεις Ε9 που είχαν υποβληθεί πριν από περίπου 4 χρόνια προκειμένου να τους σταλούν τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) του 2009.
Σύμφωνα με το Βήμα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει «παγώσει» προσωρινά την αποστολή των περίπου 375.000 ειδοποιητηρίων ΕΤΑΚ 2009 που απομένουν για να ολοκληρωθεί μία διαδικασία που παραμένει ανοικτή και στοιχίζει αρκετά εκατομμύρια ευρώ στα Δημόσια έσοδα.
Μόνο από τα παραπάνω εκκαθαριστικά, στο υπουργείο Οικονομικών περιμένουν να εισπράξουν έσοδα περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ θα είναι πολύ περισσότερα εφόσον σταλούν τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ του 2010 (αντικατέστησε το ΕΤΑΚ) και του ΦΑΠ του προηγούμενου έτους.
Όπως αναφέρει στο «Βήμα» αρμόδιος παράγοντας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι 250.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο να διορθώσουν τα λάθη που έχουν προκύψει στις δηλώσεις ΕΤΑΚ παρελθόντων ετών και ως εκ τούτου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, το σύστημα TAXIS δεν μπορεί να προσδιορίσει το φόρο.
Μεταξύ των βασικότερων λαθών είναι τα τετραγωνικά του ακινήτου (παράλειψη ή λανθασμένος αριθμός), τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ των συζύγων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το ακίνητο λόγω της διεύθυνσης που έχει δοθεί δεν μπορεί να εντοπιστεί ώστε να προκύψει η αντικειμενική του αξία.

Ο "ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ" ... ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ .... ΒΗΜΑ...
ΟΙ "ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ" ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
...ΣΤΟ ΒΗΜΑ ... ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.......
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 9:40 π.μ. | Reply
Αφου δεν υπαρχει υποχρεωση για κωδικους αυτη τη στιγμη πως θα καταθεσουν το ε9 που το ξερει ο κοσμος;
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 10:19 π.μ. | Reply
Αν δεν δωσουν παραταση με τις φορολογικες δηλωσεις που ετσι κι αλλοιως προσερχεται ο κοσμος στα λογιστικα γραφεια τη βαψανε.....πολλα θα εισπραξουν !!
image description DimitrisD | Μαρτίου 16, 2012 10:35 π.μ. | Reply
Οι ανακοινώσεις αυτές γίνονται για να "ψαρώσει" ο κόσμος και να τρέξει στους κακόμοιρους λογιστές... Από την στιγμή που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και εφόσον ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ για αυτό. ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ !
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 10:47 π.μ. | Reply
Εγώ ως "συνεργάτης" του Υ.Ο. περιμένω πρώτα να συμφωνήσω την αμοιβή μου από το υπουργείο και μετά να ασχοληθώ με τα Ε9.
image description ΤΩΡΑ ΤΟ ΛΕΝΕ | Μαρτίου 16, 2012 11:10 π.μ. | Reply
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.................... ΔΥΣΤΥΧΩΣ,

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΦΕΣΙΑ - ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ.

Ο ΤΖΑΜΠΑΣ ΠΕΘΑΝΕ.
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 11:32 π.μ. | Reply
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΜΕ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΔΗΛ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ.!!!! ΗΜΑΡΤΟΝ
image description ZAK! | Μαρτίου 16, 2012 12:43 μ.μ. | Reply
ΒΡΕ ΟΥΣΤ! ΠΑΛΙ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ???? ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ......
ΑΝΤΕ ΜΗΝ ΠΩ ΚΑΜΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ!
ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΟΥΣ ΛΕΩ ΕΓΩ? ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΟΣΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΕΙ. ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ!!!! ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ!
image description VASILIS | Μαρτίου 16, 2012 12:19 μ.μ. | Reply
Με την σύμφωνη γνώμη κάποιων φορολογουμένων που έλαβαν e-mail τους στέλνω την εξης απάντηση:
Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, όμως παρακαλώ πολύ επειδή δεν γνωρίζω κάποια άλλη διεύθυνση e-mail να αποστείλετε το παρόν σε κάποιον αρμόδιο(π.χ στον Γενικό Γραμματέα).
Θέλω να υπενθυμίσω ότι για Ε9-ΕΤΑΚ έκανα όταν χρειάστηκε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η περιουσιακή μου κατάσταση να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται, αυτό έγινε είτε ηλεκτρονικά όταν η ΓΓΠΣ ζήτησε τον εντοπισμό των ακινήτων για το ΕΤΑΚ είτε με κατάθεση των Ε9 στην ΔΟΥ. Όμως επειδή ο ίδιος δεν έχω την γνώση για την συμπλήρωση ή διορθωση Ε9-ΕΤΑΚ απευθύνθηκα σε λογιστή ο οποίος φυσικά και πληρώθηκε για τις υπηρεσίες του.
Γνωρίζω επίσης εκτος αν κάνω λάθος ότι κάποιες ιδιωτικές εταιρείες πληρώθηκαν για να δημιουργηθουν οι εφαρμογές Ε9-ΕΤΑΚ και να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων, δεν έχω γνώσεις πληροφορικής για να ξέρω γιατί τα στοιχεία τις περιουσιακής μου κατάστασης, δεν <<ανέβηκαν>> σωστά και μου ζητάτε να τα διορθώσω.
Το συμπέρασμα λοιπόν απο τα ανωτέρω, είναι ότι για την δημιουργία της περιουσιακής κατάστασης και την σωστη εικόνα αυτής, έχω πληρώσει πάρα πολλές φορές τόσο τον λογιστή όσο και τις εταιρείες (ως φορολογούμενος) οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση της εφαρμογής Ε9.
Δυστυχως, για άλλη μια φορά το ελληνικό κράτος μου ζητάει να υποστώ ένα κόστος για το οποίο έχω ήδη πληρώσει και δεν είμαι διατεθειμένος να ξαναπληρώσω, γιατί δεν γνωρίζω απο μόνος μου να κάνω εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται για τις όποιες διορθώσεις.
Συμπερασματικά και με όσα σας ανέφερα δεν πρόκειται να κάνω καμία ενέργεια και παρακαλώ πολύ, έχετε όλα εκείνα τα στοιχεία ώστε να κάνετε τις διορθώσεις.

Ευχαριστώ,
image description Ante pia | Μαρτίου 16, 2012 12:43 μ.μ. | Reply
Αν αυτό το κράτος ήταν άνθρωπος θα 'ταν σίγουρα εγγεφαλικά νεκρός!!! Δεν φταίνε οι "αρμόδιοι",φταίνε αυτοί που τους δώσαν τις αρμοδιότητες και αυτοί που δε τους απαλλάσουν από αυτές!!!!
image description riapapou | Μαρτίου 16, 2012 12:19 μ.μ. | Reply
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και προς λοιπούς που απαρτίζουν αυτό το μπ....λο κράτος. Προς τα άξεστα και καλοβολεμένα γουρούνια:

Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ!
ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΣΑΣΤΕ, ΝΑ ΚΡΥΒΟΣΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ ,ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΗΝ ΦΑΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ.....ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ,ΤΩΑ ΠΙΑ ΘΑ ΤΡΩΤΕ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΟΘΡΕΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ.....ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ!

ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ! ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΕΦΤΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ''ΩΡΑΙΩΝ'' ΛΟΓΩΝ ΣΑΣ!

ΠΕΙΝΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΦΑΜΕ ΕΣΑΣ!
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ........

ΤΕΛΟΣ!
image description ΕΙΡΗΝΗ | Μαρτίου 16, 2012 12:16 μ.μ. | Reply
ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ. ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ!
image description kostas | Μαρτίου 16, 2012 12:42 μ.μ. | Reply
ας το καλο πια! τους εχουμε σιχαθει...
image description Harrison | Μαρτίου 16, 2012 1:17 μ.μ. | Reply
Το περιουσιολόγιο είναι μία νέα ιστορία η οποία δεν έχει σχέση με την
υποβολή Ε9.

Εμείς υποβάλαμε τα Ε9 και αυτοί έπρεπε να τα καταχωρήσουν για παραπέρα
επεξεργασία... Αρα γιατι μας ζαλίζουν...
Σε λίγο έτσι όπως πάνε θα μας βάλουν να κάνουμε και την εκκαθάριση του Ε1.

Η εγκύκλιος λέει ότι "Οι φορολογούμενοι...... "
δεν λέει πουθενά οι λογιστές των φορολογουμένων.

Εάν οι Φορολογούμενοι δεν μπουν και δεν κάνουν τίποτα
ποιες οι συνέπειες???????
Εγώ δεν θα βάλω το πατέρα μου να κάνει κάτι.
Και ας έρθουν να του βάλουν 1 ευρώ πρόστιμο, αν τολμούν.

ΚΑΙ επιτέλους ας σταματήσουμε ως κλάδος να αντιμετωπίζουμε το οτι μας λένε με το φόβο του ραγιά,
υπάρχουν τρόποι αντίδρασης σε κάθε παράλογη απαίτηση.


image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 1:50 μ.μ. | Reply
NA KANOYME EMEIΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
image description Hlia | Μαρτίου 16, 2012 2:46 μ.μ. | Reply
Πάρα-πάρα πολύ σωστά μιλάς αγαπητέ κ. Γραβιά και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου να μιλήσεις εκ μέρους όλων μας, για μία ακόμη φορά.
Για τους συναδέλφους μου εδώ, έχω να πω το εξής:
Ο σωστός λογιστής, που είναι και σωστός συνεργάτης των πελατών του, φαίνεται στα δύσκολα. Κανένας πελάτης μου δεν αρνήθηκε τις (μικρές) αμοιβές που ζήτησα για τις διορθώσεις των Ε9. Όμως, ζούμε σε ένα κράτος με φοβερές αδυναμίες και αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη.
Και ούτε αυτό απο μόνο του είναι μια δικαιολογία σωστή, απέναντι στους πελάτες μας.
Έχουμε χαρίσει πολλά στους μανδαρίνους, κι ενδεχομένως να χρειαστεί να τους χαρίσουμε ακόμη περισσότερα, εαν δεν συνειδητοποιήσουμε συλλογικά οτι έφτασε επιτέλους η ώρα να κινηθούμε συλλογικά σαν κοινωνία, προσπαθώντας ο καθένας μας να βοηθά τον διπλανό του, παρά να τον ρίχνει στο πρώτο χαντάκι.
Αυτό, όμως, δυστυχώς δε γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους,
Και καλή μας δύναμη,
Ηλίας Κοέν, Βόλος.
image description Your Name | Μαρτίου 20, 2012 9:23 μ.μ. | Reply
Μήπως αυτό λέγεται ραγιαδισμός, εκτός αν δεν αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνε? Αν το μύνημα σου λέει να καταχωρήσω αυτά που δεν καταχώρησας οι ξύστρες του δημοσίου και τα λαμόγια των εταιριών.
image description elezia | Μαρτίου 22, 2012 9:07 π.μ. | Reply
Ηλια Κοεν ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ με εβγαλες απο τον κοπο να μιλησω!ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ 10 Ε9 Δ Ω Ρ Ε Α Ν! ισα ισα κανει καλο στο εγω μας !φτασαμε εδω που φτασαμε γιατι οπως λεει και ενας συμπατριωτης σου " μακρια απο τον ποπο μου κι ας ειναι και 5 ποντους".Ισως σε ορισμενες περιπτωσεις να ειναι ετσι αλλα και παλι οι 5 ποντοι ειναι πολυ κοντα.!

Ελενη Α'πειραια
image description broster | Μαρτίου 16, 2012 2:28 μ.μ. | Reply
Δύο διαφωνίες ........
Σύσσωμος όλος ο λογιστικός κλάδος πλην των θεσμικών οργάνων του , εκτός αν η ανακοίνωση της Ποφεε τρόμαξε το υπουργείο .......
Επίσης η ΓΓΠΣ αναγκαστικά ενέκυψε και αυτό γιατί γνωρίζει τα προβλήματα της εφαρμογής .
Κατά τα λοιπά , άριστο το άρθρο κατά τα γνωστά (γινόμαστε και κουραστικοί να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα) .
Και μπορούμε να κάνουμε προτάσεις , όχι μόνο παράτασης , αλλά σωστής λειτουργίας του περιουσιολογίου .
image description ΣΣΣ ΗΣΥΧΙΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ!! | Μαρτίου 16, 2012 3:15 μ.μ. | Reply
ΟΛΑ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ....ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ....ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Η' ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ????? ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Η' ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ???
ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΜΑΥΡΟΟΟΟΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!!!!!!
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 3:08 μ.μ. | Reply
ΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ 2€.
image description gkazan | Μαρτίου 16, 2012 3:01 μ.μ. | Reply
Ερώτηση: "Γιατί οι Έλληνες φορολογούμενοι πρέπει μέχρι την 30η Μαρτίου να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση", Απάντηση Υ.Ο.:"Γιατί έτσι μας αρέσει"... Δεν με ενδιαφέρει το περιουσιολόγιο, δεν με ενδιαφέρει να κάνω για πολλοστή φορά το ίδιο Ε9, δεν με ενδιαφέρει το Κτηματολόγιο που έχω κάνει ήδη. Αν δεν ήταν λαμόγια, άχρηστοι και καταχραστές των πάντων, θα είχαν δημιουργήσει ΜΙΑ πλατφόρμα για όλα... ή έστω την δυνατότητα να επικοινωνούν οι διαφορετικές πλατφόρμες μεταξύ τους ΑΥΤΟΜΑΤΑ. Αν' αυτού, πλήρωναν ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (με την μιζούλα τους βεβαίως) για να καταχωρήσουν τα Ε9...μην κουραστούν Εφοριακοί ή ΓΓΠΣ... Και πάλι ΣΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ, ε, ας κάτσουν ΝΑ ΤΑ ΦΑΝΕ.
image description ΕΙΡΗΝΗ | Μαρτίου 16, 2012 3:52 μ.μ. | Reply
Αρχικά να διευκρινίσω ότι καμμία σχέση δεν έχω με την αναγράφουσα λίγο πιο πάνω. Τη γνώμη μου για το άρθρο και γενικά για τα άρθρα που γράφει ο Κώστας, είναι γνωστή. Τον θεωρώ από τους καλύτερους αρθρογράφους.Εξάλλου, αυτά που γράφει λίγο ως πολύ τα είχαμε επισημάνει στην επιστολή μας της 12ης Δεκεμβρίου ως Ε.Φ.Ε.Ε.Α-Π. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/8994 . Φαντάζομαι το θυμάται, και μάλλον εκ παραδρομής δεν το ανέφερε....
image description KAROLOS | Μαρτίου 16, 2012 4:06 μ.μ. | Reply
Ποτέ ως αρθρογράφος δεν διεκδίκησα δάφνες, ούτε πρωτιές. Οι απόψεις που εκφράζω είναι καθαρά προσωπικές. Δεν ανακάλυψα επίσης εγω την Αμερική. Όλοι οι ενεργοί συνάδελφοι γνωρίζουν απο μεσα τα προβλήματα του Ε9. Μνημόνευσα επίσης ότι σύσσωμος ο επιστημονικός κλάδος (ΠΟΦΕΕ κ.λπ.) εξέφρασε τους προβληματισμούς του. Προφανώς θα έπρεπε να αναφέρω ονομαστικά τους Συλλόγους.
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς.
image description broster | Μαρτίου 16, 2012 6:53 μ.μ. | Reply
Κώστα οι σύλλογοι (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) απλά βγάζουν ανακοίνωσεις , όταν είναι να αναλάβουν δράση ως διαμαγείας κιοτεύουν , αυτό έγραψα .
image description BILL | Μαρτίου 16, 2012 4:45 μ.μ. | Reply
Τα τελευταία 2 χρόνια πάντως είναι πολύ ευρηματικοί...
Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
Αν δεν βγάλουν ανακοινώσεις σε όλα τα ΜΜΕ που να προτρέπουν τους φορολογούμενους να πάνε στους λογιστές και δεν ορίσουν κάποια αμοιβή δεν κάνουμε ΤΙΠΟΤΑ.
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 4:14 μ.μ. | Reply
Σχολιάστε
image description BILL | Μαρτίου 16, 2012 5:23 μ.μ. | Reply
Και η πλάκα είναι πως νομίζουν ότι τα email που στέλνουν φθάνουν στους φορολογούμενους .
Δεν τους περνάει από το "μυαλό" ότι για τους περισότερους το mail είναι του λογιστή ( σιγά να μη είχαν όλοι αυτοί που πήραν κλειδάριθμους email).
Hellooooo...
image description Your Name | Μαρτίου 16, 2012 7:04 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΤΖΑΜΠΑ ΠΕΘΑΝΕ , ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ.
ΕΙΔΑΛΩΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2030 ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
image description Γιώργος | Μαρτίου 17, 2012 2:21 π.μ. | Reply
Δεν είμαι λογιστής αλλά παρακολουθώ το φόρουμ καιρό.

Εμείς κάναμε διορθωτικό Ε9 το 2010 όταν τότε το καλοκαίρι ήρθε ραβασάκι από ΓΓΠΣ οτι υπάρχει ένα λάθος με τους κύριους χώρους. Μπήκα στο ίντερνετ να κάνω την διόρθωση και επειδή έβγαζε κάτι κόκκινα λάθη η εφαρμογή μπερδεύτικα έκανα και άλλα λάθη και μου ήρθε ένα τεράστιο ΕΤΑΚ 2008. Αργότερα πήγαμε ΔΟΥ έκανα διορθωτικό πάλι Ε9 σωστό και αίτηση επανεκαθάρισης για το ΕΤΑΚ2008 και τα είχα πληρώσει και όλα τότε και περίμενα επιστροφή από τον νέο διορθωμένο φόρο που ήταν και μικρότερος. Το 2011 το Πάσχα μου ήρθε η επιστροφή.

Τώρα τι επανελέγχους Ε9 και ηλεκτρονικά κουραφέξαλα ζητάνε οι αγαπητοί του ΥΠΟΙΚ ? Δεν διορθώνω τίποτα, έχω Ε9 του 2010 με σφραγίδα από την ΔΟΥ. Ας βγάλουν εξκάθαρο νόμο που να λέει περί ρητής υποχρέωσης όλων για Ε9, ηλεκτρονικά δεν ξανακάνω τίποτα. Και αν στείλουν πάλι λάθος ΕΤΑΚ θα κάνω αίτηση επανεκαθάρισης και θα πληρώσω πολύ λίγα χρήματα για να μηαν καταστεί ληξηπρόθεσμο μέχρι την νέα επανεκαθάριση.

Καλή δύναμη και στους λογιστές που τους έχει μουρλάνει το υπουργείο.
image description ΝΤΙΝΑ | Μαρτίου 17, 2012 10:10 π.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ?
ΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ???
image description ΤΖΕΝΗ | Μαρτίου 17, 2012 11:04 π.μ. | Reply
θα κοιταξεις τι εχουνε περασει στο πινακα 2 του περιουσιολογιου σου. Αν δεν εχει καμια καταχωρηση ξεκινα και περνα οτι εχεις εκτος σχεδιου.
image description ΧΡΥΣΑ | Μαρτίου 17, 2012 10:01 μ.μ. | Reply
"Το δύσκολο έργο της ενημέρωσης των πολιτών περί της υποχρεωτικότητας ελέγχου της περιουσιακής τους κατάστασης, έχει πέσει κατά κύριο λόγο σε όσους συντάσσουν κάθε χρόνο τις δηλώσεις ακινήτων Ε9 " ..........Το παραπανω δεν ξερω αν προκυπτει απο καπου και δεν το εχω αντιληφθει. Δεν ειμαι διαθεσιμη να ενημερωσω κανενα και δεν ειναι αυτη η δουλεια μου. Οποιος εχει αλλη αποψη , ας μην γκρινιαζει τουλαχιστον.... κ.Κωνσταντινε Γραβια :-) παρακολουθω την εξελιξη σου σε καταπληκτικο αρθρογραφο με μεγαλη μου χαρα και ευχαριστω που μας εκφραζεις με τον καλυτερο τροπο, αλλα δεν πιστευω οτι τετοιες μεμονωμενες ενεργειες εχουν κατι να προσφερουν, ωστε να αλλαξουν τα πραγματα.
image description KAROLOS | Μαρτίου 18, 2012 12:04 μ.μ. | Reply
Δεν προκύπτει από κάπου ότι οι λογιστές υποχρεούνται να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Μοιραία όμως πέφτει στις πλάτες μας γιατί είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να προστατέψουμε τους πελάτες μας. Οφείλουμε τουλάχιστον να τους ενημερώσουμε. Σχετικά με το αν έχουν αποτέλεσμα οι μεμονωμένες ενέργειες, θα πω ότι δεν γνωρίζω αν έχουν ή όχι. Όταν γράφω κάτι δεν γνωρίζω εκ των προτέρων αν εκφράζω και άλλους ή όχι. Γνωρίζω μόνο ότι εκφράζω την άποψή μου και λέω όσα έχω στο μυαλό χωρίς να χρησιμοποιώ ψιμύθια.
image description ΧΡΥΣΑ | Μαρτίου 18, 2012 12:09 μ.μ. | Reply
Κωνσταντινε, μοιραιοι ειμαστε εμεις με τις επιλογες μας......Προσωπικα αν πιστευα οτι εχω καποια υποχρεωση,, θα εσκαγα και θα κολυμπουσα......Αποφασισα ομως οτι δεν με αφορα και για να μην ειμαι αδικη με κανεναν πελατη μου, δεν θα οριστικοποιησω ουτε το δικο μου Ε9, σε αυτες τις παραλογες προθεσμιες. Αρα βλεπεις οτι δινω μεγαλη σημασια στις μεμονωμενες ενεργειες και στη ξεχωριστη σταση του καθενα μας, αλλα για να εχουμε λογο και δυναμη απεναντι στην καθε μορφης εξουσια, επιβαλλεται να δρουμε συλλογικα. Και γω φυσικα τις δικες μου αποψεις εκφραζω, με τη διαφορα οτι εσυ εισαι σε θεση να ακουγεσαι περισσοτερο και προς τα πανω και προς τα κατω.
image description KAROLOS | Μαρτίου 18, 2012 8:11 μ.μ. | Reply
Ο καθένας μπορεί να γράψει κάτι Χρύσα και να το στείλει στο site να το ανεβάσουμε. Δεν έχει κάτι η θέση η δική μου. Απλά εγω δε φοβάμαι να πω την γνώμη μου ελεύθερα. Μακάρι να μας έστελναν κι αλλοι συνάδελφοι επιστολές, άρθρα κ.λπ. για φλέγοντα θέματα του κλάδου μας. Πίστεψέ όμως μέχρι τώρα ελάχιστοι το έχουν κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν.
image description Your Name | Μαρτίου 18, 2012 1:34 μ.μ. | Reply
Με εξοργίζει η κατανόηση που εκφράζεται από τον κλάδο για την ολοκλήρωση του περιουσιολογίου, και το γνωστό αίτημα του κλάδου για παρατάσεις. Το μόνο αίτημα θα έπρεπε να είναι απεμπλοκή του Ε9 2011 από τον έλεγχο των Ε9 προηγουμένων χρήσεων για να κάνουμε την δουλεία μας. Αν θέλουν οι διεφθαρμένοι μανδαρίνοι του υπουργείου ας ζητήσουν δημοσίως από τους φορολογούμενους να υποβάλλουν πάλι Ε9, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο έλεγχος σε καμία περίπτωση δεν είναι δουλειά των λογιστών και μάλιστα δωρεάν, όταν επί πλέον δεν υπάρχει και συνεργασία από τους φορολογούμενους. Το επόμενο που έπρεπε να κάνει ο κλάδος είναι να απευθυνθεί στον εισαγγελέα να ψάξει ποιοι και γιατί δεν καταχώρησαν τα ατελείωτα ακαταχώριστα Ε9.
image description Dimitris28 | Μαρτίου 18, 2012 8:07 μ.μ. | Reply
Ναί και περιμένετε τώρα να κάτσει ο εισαγγελέας να βρεί πόσους δεν καταχώρησαν τα Ε9. Χαιρετήσματα.
image description LARREN | Μαρτίου 19, 2012 10:52 π.μ. | Reply
NO PAY, NO PLAY
image description Your Name | Μαρτίου 20, 2012 6:54 μ.μ. | Reply
ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ?
ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ...........
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο