Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στη συναλλαγή τους με το Δημόσιο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ
 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
Συνέντευξη Τύπου, για τη μεταρρύθμιση στο Δημόσιο και τα δικαιώματα των πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, παραχώρησε το μεσημέρι ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας, παρουσία των Υφυπουργών Ντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.

Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση της Συνέντευξης Τύπου:
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ας ξεκινήσουμε από μία βασική αρχή: Το κράτος υπάρχει και λειτουργεί όχι για τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά για τον πολίτη και την κοινωνία. Ασφαλώς το πρόσωπο του δημόσιου υπάλληλου, είναι το πρόσωπο του κράτους και το πρόσωπο του πολίτη που προσέρχεται σε μία δημόσια υπηρεσία, είναι το πρόσωπο της κοινωνίας και των αναγκών της.
Μια αλλαγή στο κράτος προϋποθέτει μια αλλαγή και στη σχέση του κράτους με τον πολίτη, δηλαδή του πολίτη με τον δημόσιο υπάλληλο. Μια σχέση που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση παίζει η γνώση. Είναι ένα βασικό στοιχείο, προκειμένου έτσι και ο πολίτης που συναλλάσσεται με το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και ο εργαζόμενος στο ελληνικό Δημόσιο, ο δημόσιος υπάλληλος, να κινούνται εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων και των δικαιωμάτων τους.
Επιθυμούμε -και αυτή είναι η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει και σήμερα σας παρουσιάζουμε- να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή, οριοθετώντας το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δημόσιου υπαλλήλου και το πεδίο των δικαιωμάτων του πολίτη, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολίτης προσερχόμενος σε μία υπηρεσία, αν γνωρίζει δεν πρόκειται να απαιτεί πράγματα τα οποία είναι παράνομα ή δεν δικαιούται. Αλλά και από την άλλη, δεν πρόκειται να υφίσταται μοιρολατρικά, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζει, τις όποιες αποφάσεις της Διοίκησης. Και βεβαίως ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει κατάχρηση της αρμοδιότητάς του και πρέπει να εξυπηρετεί τον πολίτη.
Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν, είναι ουσιαστικά μία κωδικοποίηση της διοικητικής πληροφορίας, προκειμένου έτσι και με τη δική σας συμβολή που είναι καθοριστική, οι εντός των τειχών της Δημόσιας Διοίκησης απασχολούμενοι, αλλά και οι πολίτες που προσέρχονται σε μία δημόσια υπηρεσία, να γνωρίζουν τι είναι αυτό που οφείλουν να κάνουν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αντιστοίχως.

Τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στη συναλλαγή τους με το Δημόσιο, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται διάσπαρτα σε σειρά νόμων και διοικητικών αποφάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, οι δημόσιες υπηρεσίες ίσως δεν έχουν και απόλυτη γνώση των δικαιωμάτων του πολίτη. Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι, να μην επιτρέπεται η άσκηση με τρόπο ακώλυτο, από την πλευρά των πολιτών, κάποιων δικαιωμάτων τους κι έτσι οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται όπως θα όφειλε να κάνει προς αυτούς η Δημόσια Διοίκηση.

Δεδομένου ότι η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και στη μείωση της ταλαιπωρίας τους, έχουμε συγκεντρώσει σε ένα τεύχος όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία αφορούν στις λειτουργίες σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Από την κατάθεση μιας αίτησης στη δημόσια υπηρεσία από τον κάθε πολίτη, μέχρι την αναφορά των οργάνων ελέγχου τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της Πολιτείας μας και στα οποία μπορεί να προσφεύγει διεκδικώντας υπέρ των συμφερόντων του αυτά τα οποία θεωρεί ότι δικαιούται.

Η έκδοση αυτή λοιπόν, δεν εξυπηρετεί μόνον τον πολίτη αλλά και τον δημόσιο υπάλληλο. Θα είμαστε έτοιμοι, ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, να σας παρουσιάσουμε κι έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που αφορά στη στάση που πρέπει να τηρεί ο εργαζόμενος στο δημόσιο, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Γνωρίζετε ότι σήμερα ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή στο σύνολό του ο νόμος για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτήν τη νομοθεσία, μεταξύ των άλλων, καινούριο είναι το στοιχείο της συγκρότησης αυτοτελών πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, που είναι διακριτά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία μέχρι τώρα ασκούσαν και πειθαρχικό έλεγχο.

Επίσης γνωρίζετε ότι, κατά τη συγκρότησή τους τα όργανα αυτά διαθέτουν πλειοψηφία, η οποία προέρχεται από παράγοντες της Δικαιοσύνης ή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και όχι υπηρεσιακούς παράγοντες με τη στενή έννοια. Και βεβαίως, οι υπηρεσιακοί παράγοντες που αποτελούν τη μειοψηφία δεν ορίζονται όπως μέχρι τώρα από την Προϊσταμένη Αρχή, τον Υπουργό ή κάποιο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κληρώνονται μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.

 Με πρωτοβουλία του κ. Ρόβλια έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες, η επιλογή και η ανάδειξη καλών πρακτικών που εκδηλώνονται στη Δημόσια Διοίκηση. Το λέω αυτό, γιατί επανερχόμενος στο βασικό θέμα το οποίο σας παρουσιάζουμε, θέλω να τονίσω ότι και η σημερινή πρωτοβουλία είναι μέρος μιας συνολικότερης πολιτικής. Δηλαδή, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, τις καλές πρακτικές για την απόδοση τιμής στους υπαλλήλους και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές τις καλές πρακτικές, τρίτον την εκπόνηση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και τέταρτον αυτόν τον "χάρτη" -ας το πω έτσι- δικαιωμάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το κράτος.

Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε διαφοροποιείται σημαντικά από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα, γιατί παρέχει συνολική και συστηματική ενημέρωση, τόσο ως προς το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών, όσο και ως προς το βαθμό ανάλυσης και εξειδίκευσής τους.

Συγκεκριμένα, με αυτήν τη "χάρτα δικαιωμάτων" παρέχεται ενημέρωση σχετικά: Πρώτον, με το συνδυασμό των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως είναι η Διαύγεια, όπως είναι η Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αμφισβήτησης κατά την εφαρμογή τους. Δεύτερον, διευκολύνει τους πολίτες στις καθημερινές συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες, όπως είναι οι διαδικασίες συναλλαγής ή πρόσβασής τους στα ΚΕΠ και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, οι τηλεφωνικές αιτήσεις, η πρόσβαση στις διάφορες ιστοσελίδες, μέχρι άλλα στοιχεία -τα οποία έχουν κι αυτά την αξία τους- όπως είναι οι ώρες συναλλαγής των δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες. Τρίτον, αναφέρονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των πολιτών και ο τρόπος με τον οποίον αυτά μπορούν να ασκούνται, όπως είναι, μεταξύ των άλλων, η προσφυγή στις Ανεξάρτητες Αρχές και στα Ελεγκτικά Σώματα.

Στα περιεχόμενα αυτού του "κώδικα", αυτής της "χάρτας", περιλαμβάνονται δέκα ενότητες:
 - Η πρώτη αφορά στις αιτήσεις προς τη Διοίκηση
 - Η δεύτερη στις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση
 - Η τρίτη στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
 - Η τέταρτη στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων
 - Η πέμπτη στη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης των πολιτών
 - Η έκτη στη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληροφόρησης
 - Η έβδομη στην απλούστευση των διαδικασιών
 - Η όγδοη στις ώρες λειτουργίας, άρα και εισόδου των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες
 - Η ένατη στα μέτρα πολιτικής για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία
 - Η δέκατη στις ρυθμίσεις στις υπηρεσίες και τα Ελεγκτικά Σώματα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
- Η ενδέκατη στη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και
- η δωδέκατη στη διαδικασία καταγγελιών των πολιτών, καθώς επίσης και την κατάθεση προτάσεων των πολιτών για βελτίωση τυχόν λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
Η προστιθέμενη αξία της προσπάθειας αυτής λοιπόν, χωρίς να επιβαρύνει καθόλου το Δημόσιο, συνίσταται στο ότι έχοντας κωδικοποιήσει το σύνολο της διοικητικής πληροφορίας μπορεί να διευκολύνει και τα όργανα ελέγχου και τον τρίτο και εσάς, που σχολιάζετε και αξιολογείτε τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και το βαθμό εξυπηρέτησης του πολίτη, με τρόπο πιο αντικειμενικό και πιο ουσιαστικό.
 Θέλω να αναφέρω ως πολύ σημαντική τη δική σας συμβολή. Παρακαλώ το τεύχος αυτό, που θα έχετε σήμερα στη διάθεσή σας, ιδίως όσοι εργάζεστε στα έντυπα μέσα, μπορείτε να το αναδείξετε με έναν τέτοιο τρόπο χρηστικό -και θα το κάνουμε κι εμείς με μία σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου-, ώστε οι αναγνώστες να έχουν υπόψη τους αυτά τα στοιχεία. Έτσι ώστε, να διευκολυνθούν να απευθυνθούν εκεί όπου αναφέρεται στο τεύχος για το ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, για να έχουν στη διάθεσή τους οποιαδήποτε σχετική πληροφορία τους αφορά.
Αυτές τις μέρες, εκδηλώθηκε επίσης μία σημαντική πρωτοβουλία στην οποία θέλω να αναφερθώ. Είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κ. Ρόβλιας και αφορά στη δημιουργία μιας Τράπεζας Μελετών και Ερευνών του Δημοσίου. Πιστεύουμε, ότι η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό έργο, μπορεί πράγματι να αποτελέσει μία διαρκή παρακαταθήκη με όλα τα στοιχεία που αφορούν μελέτες, έρευνες οι οποίες έχουν γίνει στο πλαίσιο των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες κάποια άλλη στιγμή γι' αυτό, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο, που δεν είναι σπάνιο, να ανατίθενται μελέτες οι οποίες ήδη υπάρχουν σε κάποιους άλλους τομείς ή να ζητείται η διεξαγωγή ερευνών για θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχετικής έρευνας στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων από άλλο φορέα.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε, λοιπόν, μία Τράπεζα για τις μελέτες και τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα ή διεξάγει τώρα το ελληνικό Δημόσιο. Η Τράπεζα αυτή, θα είναι στη διάθεση όλων των υπηρεσιών, όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου έτσι να κερδίσουμε σε γνώση, σε χρόνο, αλλά και σε χρήμα, όπως καταλαβαίνετε.
Κυρίες και κύριοι, εντός της εβδομάδας ελπίζω, ότι θα επιτύχουμε να ολοκληρώσουμε τη σχετική προετοιμασία που έχουμε κάνει σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία για την εκπόνηση των νέων Οργανισμών των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων.
Η πρωτοβουλία αυτή, ανελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με σχετική επιστολή μας προς τους συναδέλφους Υπουργούς και εξειδικεύτηκε με εγκύκλιο από την υπηρεσία μας. Από τότε, με συστηματική συνεργασία του Υπουργείου μας με τα άλλα Υπουργεία, με κάθε Υπουργείο για τα όσα αφορούν στο δικό του Οργανισμό, έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα βαθμό ωριμότητας, ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε τους Οργανισμούς όλων των Υπουργείων, εκτός των τριών που εξαιρέθηκαν σε αυτήν τη φάση από τη σχετική διαδικασία λόγω ιδιαιτεροτήτων στη συγκρότηση και λειτουργία τους που είναι τα Υπουργεία: Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών. Και βεβαίως, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών στο Υπουργείο Οικονομικών αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό με έναν τρόπο στο πλαίσιο των γενικότερων καθηκόντων που είναι πιεστικά όπως γνωρίζετε αυτή την περίοδο, που ίσως δεν επιτρέπει τελικώς να ολοκληρώσουμε τη συνεργασία μας, ώστε να ενταχθεί και ο δικός του Οργανισμός σε αυτήν τη συνολική κυβερνητική πρωτοβουλία.
Πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα έχουμε την τελική συνεννόηση με τα αντίστοιχα Υπουργεία και ίσως μέσα στην εβδομάδα να λάβουμε τη σχετική πρωτοβουλία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι Οργανισμοί που ισχύουν σήμερα, ισχύουν περίπου επί 25 χρόνια, από το 1988, τουλάχιστον ο βασικός κορμός τους, με κάποιες τροποποιήσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει. Οι νέοι Οργανισμοί, με μία απλή ανάγνωση οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε μία σημαντική μείωση των υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, από τις 5.427 κατά 1.860 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούμε πόρους, διευκολύνουμε τον πολίτη στις συναλλαγές του, αφού η συνεργασία πολλών υπηρεσιών δεν είναι πλέον εξωτερική, τμήμα με τμήμα, αλλά ενσωματώνεται σε μία δομή πλέον, κερδίζουμε χρόνο και αποτελεσματικότητα, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία.
Αυτό, αποτελεί ένα βήμα στη συνολική προσπάθεια που θα κάνουμε, ώστε όταν ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, μεταξύ των άλλων, να συμπεριλαμβάνει το τελικό μοντέλο για κάθε Υπουργείο πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε προσαρμογή των Οργανισμών που αυτήν την περίοδο θα παρουσιάσουμε. Είναι κι αυτή μια σημαντική αλλαγή και πρέπει να συγχαρούμε τις υπηρεσίες που δούλεψαν, όλων των Υπουργείων, και τους συναδέλφους Υπουργούς που έδειξαν ενδιαφέρον σε αυτήν την κατεύθυνση.
Για να κλείσω αυτήν την παρουσίαση, σας δίνω κάποια πληροφοριακά στοιχεία ακόμη για τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης που συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή. Το πλαίσιο της πολιτικής μέσα στο οποίο κινούμεθα, το ανακοινώσαμε και το συζητήσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συνεδρίασε σε αυτόν τον χώρο στις 19 Ιανουαρίου. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί την πρώτη δράση, που περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη για τον οποίο έχουμε μιλήσει. Συγκροτήθηκε με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου και συνεδρίασε την Παρασκευή για πρώτη φορά. Η συνεδρίαση αυτή είχε περισσότερο χαρακτήρα ενημερωτικό.
Επίσης, ζητήσαμε και πήραμε την έγκριση αυτού του οργάνου, που είναι πλέον αρμόδιο για τις κινήσεις και τις επιλογές που έχουμε κάνει προωθώντας την κεντρική μεταρρύθμιση, τη Μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης προεδρεύεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με συμμετοχή των Υπουργών. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού έχει συγκροτηθεί δομή, στελεχωμένη με υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν και το σύνδεσμο του Γραφείου του Πρωθυπουργού με το Υπουργείο μας και όλα τα Υπουργεία για την πρόοδο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Έχει επίσης συγκροτηθεί μία Ομάδα υποστήριξης και συντονισμού με έδρα το Υπουργείο μας, που έχει αρμοδιότητα να παρακολουθήσει το πώς εξελίσσεται η Διοικητική Μεταρρύθμιση και να υποστηρίξει το έργο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
Έχουμε ήδη προχωρήσει στη δημιουργία -και περιορίζομαι στις πιο σημαντικές- τριών Γενικών Επιτροπών, με την έννοια ότι αφορούν όλα τα Υπουργεία, που στελεχώνονται από υπηρεσιακούς παράγοντες και εμπειρογνώμονες.
Οι επιτροπές αυτές είναι: Πρώτον, η Επιτροπή που αφορά θέματα Διυπουργικού Συντονισμού. Και όταν μιλάμε για Διυπουργικό Συντονισμό δεν μιλούμε για συντονισμό μόνο μεταξύ των Υπουργείων σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιακών μονάδων. Δεύτερον, η Επιτροπή που ασχολείται με την αξιολόγηση των δομών. Και τρίτον, η Επιτροπή που ασχολείται με την αξιολόγηση των προσώπων.
Για τα θέματα αυτά θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες την επόμενη περίοδο, πολύ γρήγορα ελπίζω, πολύ πριν κλείσει η Βουλή, αφού όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε εκλογές και βαίνει προς το τέλος της αυτή η Κοινοβουλευτική περίοδος.
Αρκούμαι να πω σήμερα, ότι η πρώτη ομάδα για το Διυπουργικό Συντονισμό ολοκληρώνει μέχρι το τέλος Μαρτίου τη διαβούλευσή της με τα βασικά Υπουργεία, έχει αποτυπώσει και έχει εντοπίσει αλληλοεπικαλύψεις οργανωτικές και λειτουργικές μεταξύ των υπηρεσιών των διαφόρων Υπουργείων και θα διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και τα όργανα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουμε, προκειμένου να βελτιώσουμε αυτόν το συντονισμό. Συντονισμό, ο οποίος -επαναλαμβάνω- δεν αφορά μόνο στις πολιτικές ηγεσίες, την εκάστοτε Κυβέρνηση, αφορά συνολικά τις υπηρεσιακές μονάδες των Υπουργείων.
Η δεύτερη ομάδα, για την αξιολόγηση των δομών γενικού χαρακτήρα έχει συγκροτηθεί, έχει καταλήξει σε μια μεθοδολογία και κριτήρια για το έργο αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν συγκροτηθεί και έχουν ξεκινήσει τη δουλειά τους και δύο ειδικές επιτροπές: η αξιολόγηση δομών για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που θα είναι το δεύτερο και θα ακολουθήσει η ανάλογη διαδικασία και για τα άλλα Υπουργεία στη συνέχεια.
Η αξιολόγηση των δομών, αφού ολοκληρωθεί, θα οδηγήσει στη διατύπωση μιας πρότασης από την κάθε ειδική ομάδα αξιολόγησης δομών του αντίστοιχου Υπουργείου. Η πρόταση αυτή απευθύνεται προς τη Γενική Επιτροπή Αξιολόγησης Δομών, η οποία θα κάνει την τελική εισήγησή της προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο που λειτουργεί όπως είπα υπό τον Πρωθυπουργό και το οποίο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις κι αυτές τις αποφάσεις θα τις καταστήσει εφαρμοσμένη πλέον πολιτική η Επιτροπή Υλοποίησης του κάθε Υπουργείου.
 Όσον αφορά στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προσώπων, είμαστε σε συνεχή συνεργασία με την ομάδα δράσης και ιδίως τους εκπροσώπους του γαλλικού κράτους. Πιστεύουμε ότι μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε ολοκληρώσει μία τελική πρόταση για τη μεθοδολογία και τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό γι΄ αυτό το έργο και βεβαίως θα γίνουν σεμινάρια για τα στελέχη εκείνα τα οποία θα αναλάβουν αντίστοιχα καθήκοντα.
Θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι, είναι εξαιρετικά θετική η συνεργασία που έχουμε με την ομάδα δράσης και ιδίως τους εκπροσώπους της Διοίκησης του γαλλικού κράτους -ο κ. Τζωρτζάκης ήταν στο εξωτερικό αυτές τις μέρες- έχουμε μία συνεχή επικοινωνία κι αυτές τις μέρες συμβαίνει να είναι εδώ πάλι ένα κλιμάκιο από τους Γάλλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της task force. Αυτό το αναφέρω γιατί πιστεύω ότι η αξιολόγηση ως πολιτική, είναι μία κεντρική πολιτική, ίσως η πιο σημαντική πολιτική. Κάτι, που δεν έχει γίνει με τρόπο ουσιαστικό ίσως ποτέ στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Μακάρι να είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
 Επιτέλους, γίνεται τώρα κι αυτή η διαδικασία βεβαίως δεν είναι μία διαδικασία που θα λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Είναι μία κεντρική μεταρρύθμιση, αλλά εμείς στο πλαίσιο των καθηκόντων μας και σε συνεργασία -όπου αυτό επιβάλλεται- με τα άλλα Υπουργεία θα αναλάβουμε τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις για να αντιμετωπίσουμε επιμέρους προβλήματα.
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται και θα τα παρακολουθούμε απαθείς, επειδή ακριβώς η κεντρική αυτή μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης έχει αποσπάσει την προσοχή μας. Όχι, αυτό είναι το κύριο έργο, είναι ένα έργο που ξεπερνά αν θέλετε τον ορίζοντα μιας κοινοβουλευτικής περιόδου. Φιλοδοξούμε όμως να δημιουργήσουμε μία βάση, ένα προηγούμενο, ένα κεκτημένο, ώστε η επόμενη Κυβέρνηση να το αξιοποιήσει, να το βελτιώσει και να δώσει μία περαιτέρω προώθηση, ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί και να οδηγήσει πράγματι σε ένα καλό μοντέλο για το Ελληνικό Κράτος και για τη Δημόσια Διοίκηση.
 Θα περιοριστώ σε αυτά σε αυτόν τον κύκλο.
ΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ: Το μόνο που ήθελα να πω εγώ είναι, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου μας, τον κ. Δημήτρη Παπαδημητρόπουλο, την κα Παπαδημητράτου, τον κ. Καραχάλιο, τον κ. Βοσκάκη, την κα Αλιφέρη, την κα Σιμάτου, τον κ. Ντινιακό, τον κ. Άρχοντα, τον κ. Θεοδώρου, την κα Καζάκου, την κα Σαράκη, την κα Παπαματθαίου, την κα Κοντομηνά, την κα Κατσούλη, τον κ. Καπαρό, την κα Μάντεση, την κα Παβέλη και τον κ. Κρεμύδα, για τη σοβαρότητα και την επιμέλεια, με την οποία εργάστηκαν και για το αποτέλεσμα που τελικά είχαμε και που είναι μπροστά σας και είναι η συγκεκριμένη εγκύκλιος με τα δικαιώματα των πολιτών.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Τους ευχαριστούμε πολύ, εργάστηκαν εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού και μάλιστα τώρα με την ανακοίνωση που περιμένουμε της αναφοράς της task force τις επόμενες μέρες από τον κ. Ράιχενμπαχ, για το πρόγραμμα προόδου της ελληνικής οικονομίας και για τις επόμενες δράσεις, ακούγεται, δεν ξέρω, γι΄ αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι θα συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι της task force στην αξιολόγηση του προσωπικού.
Μήπως θα μπορούσατε, αν έχετε τη δυνατότητα, να μας περιγράψετε με ποιο τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση; Θα γίνει από ιδιωτικές εταιρείες ή θα γίνει από στελέχη του Δημοσίου, όποτε ξεκινήσει, αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες, γιατί η αξιολόγηση αυτή έχει ξεκινήσει. Θα συμμετέχουν, μεταξύ των άλλων, και εκπρόσωποι του Γαλλικού Κράτους, όχι στην αξιολόγηση αυτή καθεαυτή, αλλά έχουν αναλάβει καθήκοντα να είναι σε στενή επαφή με εμάς, με τις ομάδες αξιολόγησης, προκειμένου να παρακολουθούν και να κάνουν χρήσιμες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι θα αδικήσουμε το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή της παρουσίασής μου, αν μπούμε σε λεπτομέρειες για μία λειτουργία, η οποία είναι σε εξέλιξη και η οποία διαμορφώνεται.
Σας λέω ότι πράγματι θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του γαλλικού κράτους, με τον τρόπο που σας είπα όχι στις ομάδες αξιολόγησης. Πράγματι θα έχουμε και εκτός του Δημοσίου εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να διατυπώσουν χρήσιμες παρατηρήσεις για το έργο αυτό.
 Βεβαίως, είναι πολύ πρόωρο για να βγάλουμε συμπεράσματα αφού η αξιολόγηση ξεκίνησε μόλις τώρα για το παρόν Υπουργείο και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα Υπουργείο ακόμη. Έχουμε δηλαδή αρκετό δρόμο ακόμη για να πούμε ότι έχουμε καταλήξει στο τελικό συμπέρασμά μας για το τι απέδωσε αυτή η προσπάθεια.
Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία, δεν υπήρχαν δομές. Αν υπήρχαν όλα αυτά, πολλές πολιτικές που έγιναν μέχρι τώρα με κριτήρια οριζόντια και εν πολλοίς ανορθολογικά και άδικα, θα είχαν γίνει με έναν άλλο τρόπο και ίσως είχαμε οδηγηθεί και σε καλύτερα αποτελέσματα. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό τώρα.
Αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες όχι, δεν θα παρέμβουν αυτή την ώρα. Δεν προβλέπεται αυτό -επειδή θέσατε τέτοιο θέμα- είναι κάτι που δεν μας έχει απασχολήσει. Είναι όμως κάτι το οποίο παραμένει ανοικτό όταν καταλήξουμε, που ελπίζω να γίνει αυτό μέχρι το τέλος Μαρτίου, με τους εκπροσώπους της ομάδας δράσης, για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού. Ακόμη αυτό το πακέτο δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει πάρει την τελική μορφή του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα που έχει αρχίσει η αναδιάρθρωση των Υπουργείων και των οργανικών μονάδων, το προσωπικό αυτό τι θα γίνει; Μειώνονται οι Γενικές Διευθύνσεις και το προσωπικό αυτό που πάει, στοιβάζεται σε ένα χώρο μέχρι να αξιολογηθεί;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Κυρία Καπετάνη, δεν μιλούμε για μείωση των θέσεων εργαζομένων στο ελληνικό Δημόσιο. Μιλούμε για μείωση του αριθμού των υπηρεσιακών μονάδων και αναφέρθηκα στις Γενικές Διευθύνσεις, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα.
Θυμίζω ότι με την ψήφιση του Ν 4024 προχωρήσαμε στην κατάργηση του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων κι επίσης θυμίζω ότι σε πρόσφατη ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζεται στο σύνολο για το πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέψαμε τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν στη νέα διάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης αυτοί που σήμερα κατέχουν μία θέση ευθύνης, είτε είναι Γενικοί Διευθυντές, είτε είναι Διευθυντές, είτε Τμηματάρχες.
Απλώς έχουμε μείωση του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων κι επόμενο είναι, ένας αριθμός Προϊσταμένων αυτών των μονάδων να μην μπορεί να παραμείνει σε θέση Προϊστάμενου μιας τέτοιας μονάδας, αλλά προβλέψαμε συγκεκριμένα κριτήρια, αντικειμενικά και εκ των προτέρων προσδιορισμένα, για το πώς θα τοποθετηθούν στο νέο διάγραμμα των Υπουργείων οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.
 Ευχαριστώ πολύ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο