Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

AKIOE - Αναγκαιότητα αναδιάταξης - αναδιοργάνωσης του ελέγχου των επιχειρήσεων και της απελευθέρωσης (ανοίγματος) του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή

Αλεβιζάκης Παναγιώτης

Εκπρόσωπος

Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

 

Μάρκου Μπότσαρη 34 Α  Χανιά

Τηλ :28210-92770 Fax. :28210-99280

Email: [email protected]

Χανιά 28/02/2012

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της Κυβέρνησης

           κ. Λουκά Παπαδήμο    ΑΡ.ΠΡ. Κ 626  28/2/2012

 

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο

            Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

            κ.  Γιώργο Παπανδρέου ΑΡ.ΠΡ. 20 29/12/2012

 

           Πρόεδρο

           Νέας Δημοκρατίας

           κ. Αντώνη Σαμαρά  ΑΡ.ΠΡ. 473 29/02/2012

 

           Γενική Γραμματέα του Κ.Κ.Ε

           κα   Αλέκα Ππαρήγα  ΑΡ.ΠΡ. 141 29/02/2012

 

          Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

          κ. Αλέξη Τσίπρα  ΑΡ.ΠΡ. 70903 29/02/2012

      

 

 

ΘΕΜΑ:  Αναγκαιότητα αναδιάταξης - αναδιοργάνωσης του ελέγχου των επιχειρήσεων και της απελευθέρωσης  (ανοίγματος) του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή


H Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, Φορέας Χιλιάδων Οικονομολόγων στην ελληνική επικράτεια,  πιστεύει ότι η Οικονομία και ειδικότερα η Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας μας είναι υπόθεση όλων μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Επιθυμώντας στη παρούσα, κατά γενική ομολογία, δύσκολη χρονική περίοδο για τον τόπο μας,  να συμβάλλω στη προσπάθεια που γίνεται από Εσάς και την Κυβέρνηση για την ανάδειξη και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που στόχο θα έχουν την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα , την ανάπτυξη, και την ομαλοποίηση  της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου μας, θεωρώ ότι έχω την   υποχρέωση, στα πλαίσια των Επαγγελματικών μου  Δραστηριοτήτων να συμβάλλω  στην διαμόρφωση προτάσεων, για τα  κρίσιμα οικονομικά θέματα  που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

 

Η σημερινή οικονομική εξάρτηση της Χώρας μας  αναμφίβολα είναι αποτέλεσμα των αδυναμιών του παρελθόντος. Συγκεκριμένα  της έλλειψης αναπτυξιακής στρατηγικής, της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων σε παραγωγικούς τομείς, στη μείωση και περιστολή της σπατάλης των δημοσίων πόρων, και ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό και ευελιξία  του μηχανισμού απονομής φορολογικής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερα οι μηχανισμοί απονομής φορολογικής δικαιοσύνης  αποδείχτηκαν ανεπαρκείς και σε πολλές περιπτώσεις περίπλοκοι. Έφθασε η ώρα χωρίς καθυστερήσεις  να αναδιατάξουμε τους μηχανισμούς είσπραξης στην κατεύθυνση ενός σύγχρονου κράτους.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Οι φορολογικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί  που μέχρι πρόσφατα υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν δημιουργούν αδυναμία και αναποτελεσματικότητα στον εντοπισμό της φορολογητέας  ύλης, ενώ παράλληλα ενισχύουν την φοροαπαλλαγή  και την μείωση τον  φορολογικών εσόδων.

Εάν προσπαθήσουμε  να προσεγγίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση θα διακρίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο  ελεγκτής  και ελεγχόμενος  είναι τα ίδια πρόσωπα .

Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στον Ορκωτό Ελεγκτή που διενεργεί τον έλεγχο σε μια επιχείρηση  να εκδίδει και το φορολογικό πιστοποιητικό, ή όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων Consulting, που εκτός του ελέγχου που διενεργούν αναλαμβάνουν και την λογιστική συμβουλευτική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υποθάλπεται η διαφάνεια.

Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι επαγγελματίες με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  δεν έχουν την δυνατότητα  άσκησης του  επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Έχουμε την άποψη ότι η λειτουργία ενός σύγχρονου ελεγκτικού μηχανισμού απαιτεί μια εκσυγχρονισμένη  και αξιόπιστη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να εξελίχθη σε βασικό πυλώνα άντλησης πληροφοριών και ενημέρωσης για όλα τα ελεγκτικά όργανα τα οποία  έχουν ή θα έχουν την αρμοδιότητα ελέγχου και παρακολούθησης  την πορεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να καταστεί η αρχή και το τέλος του ελεγκτικού μηχανισμού.

Παράλληλα για την αξιοπιστία εγκυρότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, η Γ.Γ.Π.Σ. θα πρέπει να συνεπικουρείται από  δυο ελεγκτικούς μηχανισμούς - όργανα.

Ø  Έναν   ελεγκτικό  μηχανισμό  με δημόσιο χαρακτήρα και

Ø  Ένα, δεύτερο, με ιδιωτικό χαρακτήρα αυτόν του  Ελεγκτή Φοροτεχνικού ειδικών προσόντων.

 

Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων,  θα ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις με εντολή της Γ.Γ.Π.Σ. και θα υποβάλλει τα πορίσματα έλεγχου σε αυτή.

Ο Ελεγκτής Φοροτεχνικός ειδικών προσόντων

ü  δεν πρέπει να έχει σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση ( επαγγελματική , συγγενική  κλπ ).

ü  οφείλει  να είναι Οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ü  να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

 

Οι Ελεγκτές Φοροτεχνικοί ειδικών προσόντων θα εκδίδουν πιστοποιητικό με το οποίο  οι επιχειρήσεις θα θεωρούνται ελεγμένες. Το πόρισμα του ελέγχου θα κατατίθεται στην Γ.Γ.Π.Σ. για  να αξιοποιείται  σε επόμενες εκλεκτικές εργασίες.

Παράλληλα η Γ.Γ.Π.Σ. θα δίνει κατά την κρίση της στον ελεγκτικό  μηχανισμό  με δημόσιο χαρακτήρα τυχαίο δείγμα από το σύνολο των ελεγμένων αυτών επιχειρήσεων για επανέλεγχο. Το αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, θα υποβάλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. Σε περίπτωση απόκλισης των αποτελεσμάτων των δυο ελεγκτικών οργάνων θα καλούνται τα άτομα που διενέργησαν τον  έλεγχο να τεκμηριώσουν τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Για τις τυχόν παραλείψεις  ή ατασθαλίες που θα διαπιστώνονται  θα επιβάλλονται κυρώσεις όπως  η απώλεια της επαγγελματικής ιδιότητας.

 

 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η διαφάνεια και  οι κανόνες  δεοντολογίας που θα πρέπει να εφαρμόζονται είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Είναι στο χέρι όλων μας  να δομήσουμε  ένα ελεγκτικό μηχανισμό, απελευθερωμένο από συμφέροντα  και που θα επιτρέψουν την λειτουργία  ενός σύγχρονου κράτους.

 

Με Εκτίμηση

Αλεβιζάκης Παναγιώτης

Οικονομολόγος

Μέλος της Κ.Δ. του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος

Εκ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Your Name | Μαρτίου 1, 2012 1:05 μ.μ. | Reply
ΕΧΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙΣ ΛΙΓΑΚΙ
image description Your Name | Μαρτίου 1, 2012 6:25 μ.μ. | Reply
Συγγνώμη συνάδελφε αλλά μήπως δεν έχετε καταλάβει τι προσπαθούν να κάνουν. Δεν αποκλείουμε κανένα αλλά μήπως γνωρίζετε που παίζετε το πρόβλημα; Η σε όλους τους κατόχους αδειών στο ΟΕΕ που είναι ΑΕΙ η στους ορκωτούς και αυτό. Αν κάποιοι δεν στηρίζουν τον εαυτόν τους και δεν διεκδικούν εμείς δεν τους φταίμε σε τίποτα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι και οι συνάδελφοι των ΑΤΕΙ να έχουν θέση.
image description Giannopoylos | Μαρτίου 1, 2012 9:19 μ.μ. | Reply
Θα μπορούσα να έχω αναλυτικότερες απόψεις και θέσεις για τον έλεγχο από την υποβολή της δήλωσης μέχρι και την οριστικοποίηση αυτής ;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο