Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η οδηγία για τις υπηρεσίες: Η Επιτροπή υποβάλλει τροποποιημένη πρόταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθεί την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2006....

Η οδηγία για τις υπηρεσίες: Η Επιτροπή υποβάλλει τροποποιημένη πρόταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Πρόκειται για το στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθεί την ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2006. Η τροποποιημένη πρόταση βασίζεται στις εργασίες του Κοινοβουλίου καθώς και στις έως σήμερα συζητήσεις στο Συμβούλιο. Η οδηγία αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης των διασυνοριακών συναλλαγών και των επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών. Θα είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν οπουδήποτε στην ΕΕ, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα. Επίσης, θα είναι ευκολότερο να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτά θα υποχρεωθούν να καταργήσουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στις συναλλαγές αυτές. Οι καταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές, πληροφορίες και μεγαλύτερη προστασία. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα εποπτεύονται κατάλληλα με βάση διατάξεις για εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Τώρα η τροποποιημένη πρόταση θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στο Συμβούλιο.

Ο κ. Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Πρόκειται για μια ρεαλιστική, πρακτική και εφαρμόσιμη λύση. Δίνει τη δυνατότητα οικονομικής βελτίωσης σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Θέτει σε κίνηση μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς υπηρεσιών, με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για όσους αγοράζουν και πωλούν υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να εγκαθίστανται και να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να περιορίζονται από μέτρα που τις αποκλείουν. Για τους καταναλωτές η πρόταση σημαίνει περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και χαμηλότερες τιμές. Τα ισχύοντα πρότυπα στο χώρο εργασίας δεν θα επιδεινωθούν. Προσβλέπω στη συνεργασία με το Συμβούλιο και ελπίζω ότι θα είναι δυνατό να επιτευχθεί τελική συμφωνία έως το τέλος του έτους.»

Η τροποποιημένη πρόταση είναι μέρος ενός συνόλου μέτ

ρων που αποσκοπούν στην επίτευξη της καλής λειτουργίας μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας που αφορά την απόσπαση των εργαζομένων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Θα υποβάλει ξεχωριστή πρόταση στον τομέα της υγείας που θα καλύπτει θέματα όπως η κινητικότητα των ασθενών και θα δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Η τροποποιημένη πρόταση αποσκοπεί στη μείωση του κατακερματισμού των ρυθμίσεων και στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ανάπτυξης στον τομέα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών. Θα εξαλείψει τους φραγμούς και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας είναι τα εξής:

Εγκατάσταση μιας επιχείρησης οπουδήποτε στην ΕΕ: οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν όλες τις διατυπώσεις μέσω του Διαδικτύου και ενός ενιαίου κέντρου εξυπηρέτησης. Τα συστήματα αδειοδότησης θα είναι σαφέστερα και πιο διαφανή, και δεν θα επιτρέπονται πλέον δοκιμές «οικονομικών αναγκών» (δαπανηρές διαδικασίες που απαιτούν από τις επιχειρήσεις να αποδείξουν στις αρχές ότι δεν θα «αποσταθεροποιήσουν» τον τοπικό ανταγωνισμό). Έτσι θα επιταχυνθεί η χορήγηση αδειών και θα μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών: θα υποστηριχθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών οπουδήποτε στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών να παρέχουν μια υπηρεσία σε ένα κράτος μέλος εκτός από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητες αυτές σε όλα τα κράτη μέλη. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα που δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι αναλογικά και αναγκαία για την προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Καλύτερη προστασία των καταναλωτών: οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές σημαντικές πληροφορίες και δεν θα επιτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών λόγω τόπου κατοικίας ή ιθαγένειας.

Καλύτερη εποπτεία των επιχειρήσεων: τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη διοικητική συνεργασία μεταξύ τους ώστε να εξασφαλιστεί η βελτίωση και η αποτελεσματικότητα της εποπτείας των επιχειρήσεων. Πρακτική υποστήριξη για το σκοπό αυτό θα παρέχει στα κράτη μέλη ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που θα δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες άμεσα και αποτελεσματικά.

Πεδίο εφαρμογής
Σύμφωνα με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η τροποποιημένη πρόταση δεν επηρεάζει το εργατικό δίκαιο και δεν αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν περιλαμβάνονται: οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, οι λιμενικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές υπηρεσίες που συνδέονται με κοινωνικές κατοικίες, οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και στήριξης οικογενειών και προσώπων που χρήζουν βοήθειας, οι δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση επίσημης εξουσίας, οι υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης, οι υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας, τυχερών παιχνιδιών και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο