Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι εννέα ανατροπές σε μισθούς και εργασιακές σχέσεις.

Η ειδική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που κωδικοποιεί τις αλλαγές σε μισθούς και εργασιακό καθεστώς.

Με εννέα κινήσεις αλλάζουν όλα, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου (ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου Μνημονίου), στο καθεστώς των μισθών, των συμβάσεων εργασίας και της εργασίας των εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις τράπεζες. Εν γένει μπαίνει τέλος στην ιδιότυπη μονιμότητα και σε ειδικά προνόμια.

Τις αλλαγές κωδικοποιεί μέσα στην εβδομάδα με ειδική εγκύκλιο και σε εφαρμογή των διατάξεων του Μνημονίου, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές με βάση το τελικό σχέδιο της εγκυκλίου που δημοσιεύει η «Η» έχουν ως εξής:

1. Μετά την 14/2/2012 τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.

2. Μετά την 14/2/2012 τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 32% για νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, άγαμους ή έγγαμους.

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ 24 μήνες μέχρι την 14/2/2012 ή και περισσότερο λήγουν μετά την παρέλευση 1 έτους, δηλ την 14/2/2013. Το ίδιο ισχύει και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.

4. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις που θα λήξουν ή θα καταγγελθούν μετά την 14/2/2012 εξακολουθούν να ισχύουν για ένα ακόμη τρίμηνο, στη διάρκεια του οποίου εφαρμόζονται και για εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό, με την επιφύλαξη του αρ. 8 παρ. 2 του Ν. 1876/1990. Μετά την πάροδο του τριμήνου οι υφιστάμενοι όροι που αφορούν το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης που λήξει ή καταγγελθεί, καθώς και τα επιδόματα μόνον προϋπηρεσίας, τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονται στις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, που λήξουν ή καταγγελθούν, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότης και εργαζόμενος με νέα ατομική σύμβαση εργασίας ή τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας ή με ό,τι συμφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι με νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση.

5. Μετά την 14/2/2012 η προσφυγή στη διαιτησία σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων γίνεται μόνον εφόσον υπάρξει συμφωνία των μερών.

6. Η Διαιτητική Απόφαση υποχρεούται να ρυθμίζει μόνο και κατ' αποκλειστικότητα το μισθό ενώ οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση που εκφεύγει του καθορισμού του βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, περιλαμβανομένων όρων διατηρητικών ρητρών, είναι μη νόμιμη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Για τα ζητήματα που είναι εκτός πεδίου ρύθμισης διά Διαιτητικής Απόφασης τα μέρη μπορούν οποτεδήποτε να συνεχίζουν τη συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να τα ρυθμίσουν με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

7. Αναστέλλονται μετά την 14/2/2012 και μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω του 10% οι αυτόματες αυξήσεις μισθών λόγω υπηρεσιακής ωρίμασης. Ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως με ποια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Διαιτητική Απόφαση αμείβεται, δεν θα αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο.

8. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεων του Ν. 3429/2005 (ΔΕΚΟ, τράπεζες) που λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, από την 14/2-2012, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών θα εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις του Ν. 2112/1920 (αποζημίωση λόγω απόλυσης).

9. Οροι Κανονισμών Εργασίας ή Οργανισμών Προσωπικού οι οποίοι ρυθμίζουν ειδικούς εργασιακούς όρους, όπως είναι οι προσλήψεις, η λύση σύμβασης εργασίας, οι άδειες κάθε είδους, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις, οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις και όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα, καταργούνται, στο μέτρο που εισάγουν παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Για το σύνολο των εργαζομένων των ανωτέρω επιχειρήσεων ισχύουν οι όροι και οι κανόνες του κοινού εργατικού δικαίου.

Οι κύριες αλλαγές

Μείωση κατά 22% των κατώτατων μισθών
Μείωση 32% των κατώτατων μισθών για εργαζόμενους έως 25 ετών.
Τρίμηνη μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων
Προσφυγή στη Διαιτησία μόνο για μισθολογικά ζητήματα.
Αναστολή ωριμάσεων μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%.
Κατάργηση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες.
Αλλαγή κανονισμών εργασίας σε ΔΕΚΟ και τράπεζες

Πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο