Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φορολογικό σεμινάριο – ‘Ολες οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Αναλυτικά παραδείγματα και ερμηνεία σε 1.000 περίπου σελίδες.

Κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες. Το περιεχόμενο του φορολογικού σεμιναρίου θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι το παραγγείλουν  θα λάβουν μαζί με το τιμολόγιο αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασής του. Μέσα στο σεμινάριο θα εμπεριέχονται επίσης:

α) Μια εφαρμογή για τον υπολογισμό αντικειμενικών δαπανών,

β) Μια εφαρμογή για τον υπολογισμό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες λόγω χρήσης αυτοκινήτων και γ) Oι νόμοι 2238/1994 και 2859/2000 κωδικοποιημένοι έτσι όπως ισχύουν σήμερα. Το σεμινάριο θα αναβαθμίζεται δωρεάν κατά τακτά χρονικά διαστήματα με νεότερο υλικό.

Συντακτική ομάδα :
- Κωνσταντίνος Δημ.Γραβιάς, Λογιστής - Φοροτεχνικός
- Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης, Λογιστής - Φοροτεχνικός
- Δημήτριος Μαρ. Καρποδίνης, Λογιστής - Φοροτεχνικός
Επιμέλεια σύνταξης :
Η επιστημονική ομάδα του Taxheaven.gr


Για παραγγελίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.taxheaven.gr/eshop/books.php


Πίνακας Περιεχομένων
Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Έννοια κατοικίας
Γενικά
Έννοια κατοικίας
Φυσικά πρόσωπα με Ελληνική ιθαγένεια που υπηρετούν στην αλλοδαπή
Σχέση εργασίας με Γενική Κυβέρνηση
Σχέση εργασίας με Διεθνή Οργανισμό
Προστατευόμενα μέλη
Μη συνεργάσιμα κράτη
Φυσικά πρόσωπα με συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και φορολογούμενα για το παγκόσμιο εισόδημά του σε κράτος το οποίο δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. με την Ελλάδα
Πίστωση φόρου από κράτος με το οποίο η χώρα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ.
Νομοτεχνική τακτοποίηση
Απόδειξης της φορολογικής κατοικίας
Δικαιολογητικά απόδειξης της φορολογικής κατοικίας
Μεταφορά κατοικίας σε κράτος μη συνεργάσιμο
Κριτήρια που θα εξετάζονται όταν μεταφέρεται η κατοικία του σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα
Έναρξη ισχύος
Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος με το ν. 4024/2011
Κλίμακα φορολογίας με το ν. 3986/2011 (Σημ.: Εφαρμόσθηκε μόνο όσον αφορά την παρακράτηση φόρου κατά το έτος 2011)
Έναρξη Ισχύος
Αφορολόγητα ποσά για τέκνα
Αφορολόγητο ποσό για αναπήρους κ.λπ.
Το νέο έντυπο φορολογίας εισοδήματος Ε1
Αλλαγές στο έντυπο Ε1
Νέοι επιτηδευματίες
Κατάργηση απαλλαγής των νέων επιτηδευματιών
Φορολογία ναυτικών
Ναυτικοί
Εξεύρεση του φόρου ναυτικών
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων
Ειδικό ενημερωτικό δελτίο οικ. έτους 2012
Εκπιπτόμενες δαπάνες
Γενικά
Έναρξη ισχύος
Μείωση φόρου λόγω Χορηγιών
Δαπάνη για αμοιβαία κεφάλαια
Μείωση φόρου λόγω ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής, κ.λπ.
Μείωση φόρου λόγω δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου
Μείωση φόρου λόγω διατροφής
Μείωση φόρου λόγω κατ' οίκον ιδιαίτερα μαθήματα ή για φροντιστήρια, κ.λπ.
Μείωση φόρου λόγω Δωρεών στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α, κ.λπ.
Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων
Δωρεές σε κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Μείωση φόρου λόγω Εισφορών σε ταμεία ασφάλισης
Ασφαλιστικές εισφορές εργόσημου
Μείωση φόρου λόγω εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψη
Μείωση φόρου λόγω μισθώματος για κύρια κατοικία και για τέκνα που σπουδάζουν
Μείωση φόρου σε παραμεθόριες περιοχές
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους
Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατά το άρθρο 18 του ν.δ. 398/1974 για απόκτηση πρώτης κατοικίας
Τόκοι δανείων για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων κ.λπ.
Καθορισμός δικαιολογητικών
Υπολογισμός μειώσεων ιατρικών κ.λπ. εξόδων και μισθωμάτων
Μεταφορά μειώσεων μεταξύ συζύγων κ.λπ.
Υπολογισμός μειώσεων ιατρικών κ.λπ. εξόδων και μισθωμάτων
Κίνητρα περιοχής Γερανίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Κίνητρα περιοχής Μεταξουργείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Έκπτωση φόρων
Αποδείξεις δαπανών (ν. 4024/2011)
Αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) άρθρου 16 ν.2238/1994
Αντικειμενικές δαπάνες κατοικιών
Αντικειμενικές δαπάνες αυτοκινήτων
Αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής
Αντικειμενική δαπάνη αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων
Αντικειμενική δαπάνη δεξαμενών κολύμβησης
Αντικειμενική δαπάνη οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτου κ.λπ.
Αντικειμενική δαπάνη ιδιωτικών σχολείων
Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών
Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη
Κατάργηση προσαύξησης για πάνω από δυο τεκμήρια
Αντικειμενική δαπάνη αυθαιρέτων κατοικιών κ.λπ.
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Αναστολή «πόθεν έσχες» για την αγορά όλων των ακινήτων μέχρι 31.12.2013
Τι γίνεται στις περιπτώσεις αγοράς ακινήτων με δόσεις
Τι γίνεται στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών όταν η κατασκευή διαρκεί περισσότερο του ενός έτους
Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.
Ισχύον καθεστώς από πλευράς φορολογίας κεφαλαίου
Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών
Γενικά
Αυτοκίνητα συνταξιούχων άνω των 65 ετών
Αυτοκίνητα κινητικά αναπήρων
Φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα
Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης μονίμων κατοίκων εξωτερικού
Προσωπικό αλλοδαπών επιχειρήσεων των α.ν. 89/1967 και 378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975
Επιχειρήσεις μεταπώλησης αυτοκινήτων που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 του ν. 2859/2000
Αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα
Υποβολή δηλώσεων
Δυνατότητα επιλογής Δ.Ο.Υ. μεταξύ συζύγων
Νομοτεχνική τακτοποίηση
Υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση διαδικτύου από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.
Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων
Έναρξη ισχύος
Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας της απογραφής και του ισολογισμού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Πρoθεσμία υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010.
Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση
Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Υποβολή στοιχείων οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος
Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων
Διοικητικές κυρώσεις
Είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα
Υπεραξία από την πώληση του Φ.Δ.Χ οχήματος
Παράταση υπεραξίας Λεωφορείων
Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010, του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011.
Ίδρυση και λειτουργία μεταφορικών εταιρειών σύμφωνα με τον ν.3887/2010 «ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων
Φορολογία πλοίων
Γενικά
Διατήρηση σε ισχύ των απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος που προβλέπονται από τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975
Προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α' κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών για την πενταετία 2011 – 2015
Φορολογία Νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994
Υποκείμενο του φόρου
Υπολογισμός του φόρου
Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών ή εκπτώσεων αναπτυξιακών νόμων
Κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. λόγω της συμμετοχής τους σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χρόνος κτήσης εισοδήματος από συμμετοχή σε ημεδαπή Ε.Π.Ε.
Χρόνος κτήσης κερδών από συμμετοχή σε αλλοδαπή Ε.Π.Ε. και προσωπική εταιρεία
Παραδείγματα υπολογισμού φόρου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Βεβαίωση του φόρου από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Βεβαίωση οίκοθεν του φόρου από την Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%
Ανώτατα όρια πρόσθετων φόρων
Καταβολή σε δόσεις των φόρων, τελών και εισφορών που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου
Μη αναστολή της προσωρινής βεβαίωσης
Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
Συμπληρωματικός φόρος σε ακίνητα
Παρακράτηση – απόδοση φόρων
Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012
Νομοτεχνική τακτοποίηση για το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας
Απόδοση φόρου από επιχειρήσεις που απασχολούν κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα και ασφαλιστικά ταμεία
Μη βεβαίωση προκαταβολής φόρου κατά το μετασχηματισμό εταιρειών
Μετατροπή ή συγχώνευση υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.
Μετατροπή ή συγχώνευση υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.
Υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων
Μεταβίβαση μεριδίων Ε.Π.Ε σε συγγενείς
Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012
Νομοτεχνική τακτοποίηση
Υπεραξία από την πώληση του Φ.Δ.Χ οχήματος
Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων
Δαπάνες επιχειρήσεων
Δωρεές χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία
Εξαίρεση από τις διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης των ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007
Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων πρακτόρων «Ο.Π.Α.Π» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Αρχικές οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Υποχρέωση υποβολής
Τι αναγράφεται
Τι δεν αναγράφεται
Γενικά
Προθεσμία υποβολής
Δικηγόροι
Προκαταβλητέος φόρος
Μη απόδοση προκαταβλητέου φόρου
Παρακράτηση φόρου στα μερίσματα
Απόδοση φόρου
Υποβολή στοιχείων από τους δικηγόρους
Υποβολή στοιχείων από τους δικηγορικούς συλλόγους
Τύπος, περιεχόμενο και τρόπος υποβολής των δηλώσεων
Διευκρινίσεις για την απόδοση της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων.
Μηχανικοί-Αρχιτέκτονες
Αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που ασχολείται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση
Αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που συμμετέχει στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής
Αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που είναι μισθωτός επιχείρησης που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής
Προκαταβλητέος φόρος στη συμβατικής αμοιβής
Προκαταβλητέος φόρος
Στοιχεία δήλωσης προκαταβλητέου φόρου
Κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που υποβάλλει ο μηχανικός
Κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που υποβάλλει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τύπος, περιεχόμενο και τρόπος υποβολής καταστάσεων
Δικονομία
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος
Καθ' ύλην αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων - άρθ. 6 Κ.Δ.Δ.)
Για ποσό μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ παρίσταται υποχρεωτικά ως εκπρόσωπος του Δημοσίου μέλος του Ν.Σ.Κ.
Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ - άρθ. 29 Κ.Δ.Δ.
Δικαίωμα άσκησης έφεσης - άρθ. 93 Κ.Δ.Δ.
Άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων - άρθ. 12 Κ.Δ.Δ.
Υποχρεώσεις της Διοίκησης - άρθ.129 Κ.Δ.Δ.
Περιπτώσεις κατάργησης της δίκης - άρθ. 142 Κ.Δ.Δ.
Προσθήκη νέου άρθρου 205 Α στον Κ.Δ.Δ.
Αναστολή εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης
Παράβολα
Κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών κατά των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 13 του ν. 2523/1997
Επίδοση καταλογιστικών πράξεων με δικαστικούς επιμελητές
Διοικητική επίλυση διαφορών
Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
Αλλαγές με τον ν. 4038/2012
Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151) (ΠΟΛ. 1238/22.11.2011)
Eισαγωγή κεφαλαίων
Εισόδημα από ακίνητα
Έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα των προσώπων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
Μισθώσεις Ελληνικού Δημοσίου
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
Υποχρέωση προσκόμισης Π.Ε.Α. κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.
Εισόδημα από αφανείς πηγές
Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας
Εισόδημα από κινητές αξίες
Τόκοι ομολογιακών δανείων
Απόδοση φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή
Eταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
Mη παρακράτηση φόρου 10% στους δεδουλευμένους τόκους κατά τη μεταβίβαση των τίτλων αυτών εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα
Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπηρεσίες
Aποδοχές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
Φορολογική μεταχείριση «επιμισθίου αλλοδαπής»
Εφάπαξ προεξόφληση των επικουρικών συντάξεων αλλοδαπής προέλευσης σε δικαιούχους κατοίκους Ελλάδος
Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στα στελέχη τους και των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3863/2010
Μεταφορά ζημίας
Μεταφορά ζημίας ελεύθερων επαγγελματιών
Μεταφορά ζημίας από τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α.
Ηλεκτροδότηση ημιυπαιθρίων
Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν. 3843/2010.
Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011
Καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Καταβολή/Δόσεις φόρου εισοδήματος
Έκπτωση εφάπαξ καταβολής
Κάτοικοι αλλοδαπής
Φορολογική κλίμακα κατοίκων αλλοδαπής
Μειώσεις κατοίκων αλλοδαπής
Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.
Παράταση επιβολής φόρου συναλλαγών στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α κ.λπ.
Αύξηση συντελεστή από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο Χ.Α. είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1η Απριλίου 2011
Απόδοση φόρου
Φορολογία κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο X.Α.
Υπολογισμός του κόστους απόκτησης των μετοχών
Προσδιορισμός κέρδους
Χορήγηση στους πελάτες κατάστασης κερδών ή ζημιών
Χρόνος που προκύπτει το εισόδημα
Αναστολή του τρόπου φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Νομοτεχνική τακτοποίηση
Απαλλαγή από το φόρο των επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας, για εισηγμένες μετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης αυτών
Απαλλαγή από το φόρο 2‰ (1,5‰ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010) των Ειδικών Διαπραγματευτών
Κέρδη τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986
Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1 η Απριλίου 2011 και μετά
Έκτακτες εισφορές – Τέλος επιτηδεύματος
Έκτακτη εισφοράς σε βάρος των επιχειρήσεων του ν. 3845/2010
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
Έκτακτη εισφορά στις αντικειμενικές δαπάνες
Τέλος επιτηδεύματος
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων
Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων
Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών
Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων
Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Παραγραφόμενα μερίσματα υπέρ του Δημοσίου
Παραγραφόμενες απαιτήσεις
Καταβολή εφάπαξ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Προθεσμία καταβολής
Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Φορολογία μελών Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Κίνητρα διατήρησης θέσεων εργασίας
Κείμενο νόμου Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»
Kίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής
Έναρξη ισχύος
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 73
Φορολογικό απόρρητο
Χορήγηση στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών
Χορήγηση στοιχείων από τις φορολογικές υπηρεσίες, σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.
Έναρξη ισχύος
Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου κ.λπ.
Παράταση παραγραφής
Πιστοποίηση Λογιστών
Δικαιούχοι Πιστοποίησης και Τάξεις Πιστοποίησης Λoγιστή – Φοροτεχνικού
Προϋποθέσεις Χορήγησης Πιστοποίησης Λoγιστή – Φοροτεχνικού
Έργα ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου λoγιστή – φοροτεχνικού
Επιτροπή Πιστοποίησης Λογιστή Φοροτεχνικού
Φoρoλoγικές Υποχρεώσεις Πιστοποιημένων Λoγιστών- Φοροτεχνικών
Δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Λoγιστών-Φοροτεχνικών
Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό
Εισαγωγή
Περιεχόμενο και εκδότης του «ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ»
Υπόχρεες εταιρείες και έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης.
Ευθύνες και υποχρεώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών (Διοικήσεων και λογιστών)
Υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώματα των νόμιμων ελεγκτών
Εποπτεία – παρακολούθηση των φορολογικών ελέγχων και χρονοδιάγραμμα υποβολής στοιχείων
Τύπος και ισχύς της έκθεσης της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης
Έλεγχος της εργασίας των νόμιμων ελεγκτών (ορκωτών ελεγκτών λογιστών) που εξέδωσαν το «ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό»
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η έκδοση κάθε αθεώρητου στοιχείου του Κ.Β.Σ. λογίζεται ως αυτοτελής παράβαση.
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ.
Γενικά
Πρόστιμα Κ.Β.Σ για έκδοση αθεωρήτων στοιχείων
Έκδοση αθεωρήτων στοιχείων εκ παραδρομής
Έκδοση αθεωρήτων στοιχείων άνευ παραδρομής
Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων - Εκκρεμείς υποθέσεις
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011.
Πρόστιμα του Κ.Β.Σ, φόροι, τέλη, εισφορές, πρόσθετοι φόροι, κ.λπ. που έχουν καταλογιστεί σε βάρος σωματείων που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς.
Koινoπoίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.
Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011 και τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.
ΙΙΙ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Ν. 4002/2011
Ανταποδοτικές εισφορές που επιβάλλουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
Κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα
Αλλαγές με τον Ν. 3899/2011
Tροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α.και των νόμων 3845/2010 και 3888/2010
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του v.3899/2010
Πωλήσεις φαρμάκων της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα Φ.Π.Α.
Υπηρεσίες διαμονής της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Παροχή συνεχόμενων υπηρεσιών
Έκδοση Πιστωτικού τιμολογίου
Προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών στους νέους συντελεστές
Έργα σύνδεσης σταθμών αναπαραγωγής
Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.
Αλλαγές με τον Ν. 3986/2011
Συντελεστές Φ.Π.Α.
Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α των υπηρεσιών εστίασης γενικά - Άρθρο 34 του ν. 3986/2011
Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α στην εστίαση γενικά.
Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή Φ.Π.Α στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.
Αμοιβαία συνδρομή είσπραξης απαιτήσεων
Άρθρο 38 (άρθρα 1-27 της Οδηγίας 2008/55/ΕΚ που αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση). Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1402/1983
Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων.
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2008/55/ΕΚ,2009/162/ΕΚ ΚΑΙ 2009/69/ΕΚ
Οδηγία 2008/55/ΕΚ για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων.
Ενσωμάτωση των διατάξεων των Οδηγιών 2009/162/ΕΕ (ΕΕ L 10/15.1.2010 και 2009/69/ΕΚ (ΕΕ L175/4.7.2009).
Έναρξη ισχύος άρθρου 38
Έναρξη ισχύος άρθρου 39.
Τροποποίηση διατάξεων ΦΠΑ
Χρόνος πρώτης εγκατάστασης σε νεόδμητα ακίνητα.
Επιλογή φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων
Μεταφoρές αγαθών μέσω αγωγών
Διακανονισμός του φόρου εισροών σε επιλογή φορολόγησης της εκμετάλλευσης εμπορευματικών κέντρων.
Ενημέρωση της Γ.Γ.Π.Σ. από το Ι.Κ.Α, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος.
Δυνατότητα στους εφημεριδοπώλες να μην υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.
Παραλαβή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού.
Τεχνικές προσαρμογές σχετικά με την επιστροφή του φόρου.
Κατάργηση καθεστώτος καταβολής του φόρου με προκαταβολές
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Νομοτεχνική τακτοποίηση.
Μεταβίβαση αδειών εκπομπών αερίων.
Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α. ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. – άρθρο 18, παρ. 3β΄ Ν.4002/2011 και τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λπ.
Μη απόδοση Φ.Π.Α από δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις
Θέματα αγροτών
Αγρότες που εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Επιστροφές Φ.Π.Α σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1051/18.3.2011 σχετικά με την επιστροφή του Φ.Π.Α στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για το έτος 2011.
Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από συνεταιρισμούς για λογαριασμό των αγροτών.
Αλιείς κατ’ αποκοπή καθεστώτος Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1320/30.12.1998.
Αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
Τίτλοι βεβαίωσης στον κώδικα Φ.Π.Α.
Aνώτατα όρια πρόσθετων φόρων.
Τρόπος καταβολής του φόρου βάσει των υποβαλλομένων περιοδικών δηλώσεων.
Έναρξη ισχύος.
Φορολογία αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας – θέρμανσης, ψύξης, νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α.
Άρθρο 39 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/162/ΕΚ καιάρθρο 1 παρ. 3 περίπτωση β΄ της Οδηγίας 2009/69/ΕΚ)
Τεχνικές προσαρμογές από την τροποποίηση των διατάξεων για τον τόπο φορολογίας του αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης που παρέχονται μέσω δικτύων.
Τεχνικές προσαρμογές από την τροποποίηση των διατάξεων για τον τόπο φορολογίας του αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης που παρέχονται μέσω δικτύων.
Τα ενεργειακά προϊόντα, η αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και τα βιομηχανοποιημένα καπνά είναι προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Τόπος επιβολής του φόρου στις παραδόσεις αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης.
Τεχνικές προσαρμογές από την τροποποίηση των διατάξεων για τον τόπο φορολογίας του αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης που παρέχονται μέσω δικτύων.
Η εισαγωγή αγαθών απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., εάν ακολουθεί παράδοση ή μεταφορά των εν λόγω αγαθών σε υποκείμενο στον φόρο σε άλλο κράτος μέλος.
Προσδιορισμός του τόπου επιβολής του φόρου στις παραδόσεις αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης.
Εξομοίωση των κοινών επιχειρήσεων που συστήνονται από την Ε.Ε. με διεθνείς οργανισμούς.
Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Έναρξη ισχύος
ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Τέλος Ακινήτων
Πράξη νομοθετικού περιεχομένου περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ΠΟΛ. 1251/20.12.2011 διαταγή)
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) (ΠΟΛ 1211/10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011)
Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών της παραγράφου 5 του άρθρου 53 - Δικαιολογητικά απαλλαγής
Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 περί απαλλαγής από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών ή επιβολής αυτού με μειωμένο συντελεστή 0,5
Διαδικασία βεβαίωσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Διαδικασία απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από την Δ.Ε.Η. στο Ελληνικό Δημόσιο
Ισχύς
Ερωτήσεις – απαντήσεις για το ειδικό τέλος
Υποδείγματα
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΠΟΛ. 1244/1.12.2011)
Διόρθωση λαθών στα στοιχεία υπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή σε άτομα με αναπηρία – λοιπές ευπαθείς ομάδες και περιπτώσεις για τις οποίες αναστέλλεται η διακοπή ηλεκτροδότησης
Χρόνος έκδοσης εντολής διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
Απαλλαγή ακινήτων βιομηχανικής – βιοτεχνικής – γεωργικής – κτηνοτροφικής χρήσης & ξενοδοχείων μετά την έκδοση λογαριασμού
Καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μισθωμένων ακινήτων
Οδηγίες διαχείρισης περιπτώσεων επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που είχαν διακοπεί μετά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011
Ρύθμιση – διακανονισμός επί τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος
Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα με τον όρο της αμοιβαιότητας
Διάφορα θέματα
Τακτοποιούμενοι χώροι
Μειωτικός συντελεστής για τακτοποιούμενους
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου.
Αλλαγές με τον Ν. 3986/2011
Kείμενο του ν. 3986/2011(ΦΕΚ 152 Α-1 Ιουλίου 2011)
Αλλαγές με τον Ν. 3943/2011
Δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
Απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών η κινητή περιουσία, που βρίσκεται στην αλλοδαπή, Έλληνα υπηκόου
Διόρθωση λαθών των δηλώσεων
Έναρξη ισχύος
Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50
Εφάπαξ καταβολής του φόρου
Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Έναρξη ισχύος
Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων χωρίς κυρώσεις
Υποβολή δήλωσης χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών
Κοινοποίηση πράξης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Συμβάσεις αγοράς ακινήτων, εφόσον ο αγοραστής κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα
Κυρώσεις αν ο αγοραστής ακινήτου δεν εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός προθεσμίας δύο ετών από την αγορά
Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
Γνώση της περιουσιακής κατάστασης και της φορολογητέας αξίας με το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου ακίνητης περιουσίας
Απαλλαγές ορισμένων ιδιοχρησιμοποιουμένων ακινήτων
Συντελεστές αξιοποίησης οικοπέδου
Αναστολή για ένα έτος της χορήγησης πιστοποιητικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα
Μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων φυσικών προσώπων των ετών 2005 έως και 2009
Περιουσιολόγιο Ακινήτων
Έκδοση οικοδομικής άδειας
Εξαίρεση από την καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρείες που εκμισθώνουν ακίνητά τους σε ναυτιλιακές εταιρείες του α.ν. 89/1967
Εξαίρεση από την καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων ασφαλιστικών ταμεία, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εταιρειών συλλογικών επενδύσεων
Η απαλλαγή από την υποχρέωση δήλωσης των φυσικών προσώπων εφαρμόζεται και στους οργανισμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων
Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%
Περιορισμός ανωτάτων ορίων πρόσθετων φόρων
Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβoλής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο (ΠΟΛ: 1112/12 Μαιου 2011)
Υποδείγματα
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1093/14-06-2010 σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1943/2011 (ΠΟΛ 1114/17 Μαίου 2011)
Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
Αναδιοργάνωση ΣΔΟΕ
Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών
Αντιμετώπιση διαφθοράς
Διεθνής συνεργασία στην άμεση φορολογία
Σύσταση θέσεων ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Μαύρο χρήμα
Βελτίωση αποτελεσματικότητας συστήματος ελέγχων
Έλεγχος στον Κώδικα Φ.Π.Α.
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής
Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος
Καταστολή της φοροδιαφυγής
Ν. 3943/2011
Ν. 3888/2010
Επίλυση διαφοράς
Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών
Σώμα Φορολογικών Διαιτητών
Ασφάλιση και Φορολογία μελών του Σ.Φ.Δ.
Διαδικασίες της διαιτητικής επίλυσης διαφορών
Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας - Προσωπικό
Οργάνωση και λειτουργία του Σ.Φ.Δ.
Παράταση παραγραφής
Κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης
Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο
Περαίωση υποθέσεων ν. 3888/2010
VI. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αποδεικτικό ενημερώτητας χρεών
Διαβίβαση ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.
Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδεται από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο
Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή
Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο
Περιπτώσεις προσκόμισης βεβαίωσης οφειλής
Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα στα οποία προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης οφειλής προς το Δημόσιο και περιεχόμενο αυτής
Χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής σε περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία
Υπόδειγμα βεβαiωσης οφειλής προς το Δημόσιο
Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου (αρθρ. 28 ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 Α)
Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα
Φορείς που μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Ηλεκτρονικό παράβολο
Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Γενικά
Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών στοιχείων των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εξαιρέσεις από την δημοσιοποίηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
Έναρξη ισχύος
Έκδοση Α.Υ.Ο.
Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
Γενικά
Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης
Χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης
Καταχώριση της πρότασης στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης
Μη υποβολή πρότασης
Ανάρτηση της πρότασης στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»)
Αξιολόγηση πρότασης
Επαναχαρακτηρισμός οφειλής ως εισπράξιμης
Έναρξη ισχύος
Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων
Εντοπισμός οφειλετών
Ανάθεση έρευνας για εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε ελεγκτικές εταιρείες κ.λπ.
Έκδοση Α.Υ.Ο.
Χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών
Χορήγηση στοιχείων σε αναδόχους του Υπουργείου Οικονομικών
Ρύθμιση χρεών
Ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α, καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α.
Διαδικασία διαγραφής των πρόσθετων φόρων, των προσαυξήσεων φόρου και των φορολογικών προστίμων που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή ή έχουν βεβαιωθεί αυτοτελώς στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής
Αναστολή παραγραφής
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης:
Συμψηφισμός απαιτήσεων
Γενικά
Συμψηφισμός βέβαιης και εκκαθαρισμένης χρηματικής απαίτησης
Πρόταση συμψηφισμού
Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς το Δημόσιο
Ημερομηνία απόσβεσης οι αμοιβαίων απαιτήσεων
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τις προϋποθέσεις
Διατάξεις Αστικού Κώδικα
Έναρξη ισχύος
Πτωχευτικός Κώδικας
Τροποποιήσεις Πτωχευτικού Κώδικα
VII. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση
Έναρξη ισχύος
VIII. ΠΑΙΓΝΙΑ
Παράβολα – Τέλη – Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα – Φόροι
Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (ΠΟΛ. 1248/13.12.2011)
IX. ΜΗΤΡΩΟ
Εκκαθάριση του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Α.Φ.Μ.
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών για την υλοποίηση της εκκαθάρισης
Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υπoβoλή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών
X. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων
Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.
Έναρξη ισχύος
XI. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΙΧ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φορολογία ενεργειακών προϊοντων
Φoρoλoγία αυτοκινήτων οχημάτων
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής. Απόφασης "Διαδικασία και λεπτομέρειες για τηνεφαρμργή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α') - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας".(ΠΟΛ. 1050 15 Μαρτίου 2011 Διαταγή)
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης "Διαδικασία και λεοπτμέρειες για την εφμρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 A) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολργίας". (ΠΟΛ. 1037/22 Φεβρουαρίου 2011)
XII. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Γ.Α.
Κατάργηση εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. στο ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας
XIII. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ν. 3986/2011 - Άρθρο 35 - Τέλη κυκλοφορίας
Τέλη κυκλoφορίας επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και επιβατικών αυτοκινήτων oχημάτων που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ.
Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων που ανήκουν σε αναπήρους πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.
Παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνου
Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία μέχρι και την 13−1−2012
XIV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω παύσης ισχύος της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
XV. Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ν. 3863/2010)
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
XVI. Ν. 2523/1997-Ποινολόγιο
Mείωση πρόσθετων φόρων
Έναρξη ισχύος
Αύξηση ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50%
Έναρξη ισχύος
Πρόστιμο που επιβάλλεται όταν δεν χορηγούν τα στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών
Πρόστιμο όταν δεν χορηγούνται τα στοιχεία που ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών
Πρόστιμο όταν δηλώνονται ανακριβή στοιχεία
Πρόστιμο στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
Έναρξη ισχύος
Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
Έναρξη ισχύος
Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης
Έναρξη ισχύος
Δημοσίευση Α.Φ.Μ. κ.λπ.
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Έναρξη ισχύος
Διαβίβαση ηλεκτρονικά των δεδομένων των αποδείξεων στη Γ.Γ.Π.Σ.
Έναρξη ισχύοςΤα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο