Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

Ο  Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)  ισχύει μέχρι την κατάργησή του και δεν δημιουργείται  κανένα πρόβλημα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ιδιωτών από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής – Φοροτεχνικός


Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του  ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ.  175Α/30.09.2010) με τίτλο «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», είχε καθοριστεί η κατάργηση του Κ.Β.Σ. στο σύνολό του από 1.1.2012 και μετά.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη παράγραφος είχε ως εξής:

«5. α) Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» ( ΦΕΚ 84 Α' Κ.Β.Σ.), με τις οποίες ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, παύουν να ισχύουν στο σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου 2012.
β) Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών ειδική νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με σκοπό τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ.. Η Επιτροπή αξιολογεί τις διατάξεις και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την ένταξη εκείνων των διατάξεων που αξιολογούνται ως σκόπιμες και λειτουργικές είτε αυτούσιων είτε τροποποιημένων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994  ΦΕΚ 151 Α') ή σε άλλο φορολογικό νόμο.
 Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι εννεαμελής και αποτελείται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, ως Πρόεδρο και από δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει την εισήγησή της το αργότερο μέχρι τις 30.6.2011. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών οι εργασίες της Επιτροπής μπορεί να παραταθούν για τρεις μήνες». 

Η επιτροπή που συστήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, ολοκλήρωσε το έργο της και παρέδωσε εγκαίρως το πόρισμά της. Ο παλαιός Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)  μετονομάστηκε σε Κώδικα Απεικόνισης των Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) και  ουσιαστικά αποτελεί μετάλλαξη του παλαιού Προεδρικού Διατάγματος 186/1992.  Ολόκληρος ο Κώδικας Απεικόνισης των Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.), θα ενσωματωθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση για το τι περιλαμβάνει ο Κ.Α.Σ. ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο (Πρόκειται για αναδημοσίευση του σημειώματος σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού Λογιστική Prosvasis - τεύχος 298 -, που επιμελήθηκε ο φοροτεχνικός Απόστολος Αλωνιάτης.

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/8765

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 262/16.12.2011) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», διευθετήθηκαν διάφορα τρέχοντα ζητήματα.  Η πράξη αυτή θα κυρωθεί με νόμο.

Ανάμεσα στα θέματα που ρυθμίζονται είναι και αυτό της κατάργησης  του Κ.Β.Σ.
Πιο συγκεκριμένα, με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται τα εξής:
«3. Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (Α' 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - Α' 151) ή άλλο φορολογικό νόμο».


Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ισχύει και από 1.1.2012, μέχρι την κατάργησή του και την ενσωμάτωση του νέου Κ.Α.Σ. στον ν. 2238/1994. Συνεπώς,  δεν δημιουργείται  κανένα πρόβλημα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ιδιωτών από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι οποίες θα διέπονται από τις διατάξεις του υφιστάμενου Π.Δ. 186/1992.


 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Nicolas | Δεκεμβρίου 22, 2011 11:58 μ.μ. | Reply
Τι είχες Γιάννη?
image description trapezokomos | Δεκεμβρίου 23, 2011 10:52 π.μ. | Reply
τι είχα πάντα...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο